Riigi eelarvestrateegia

Riigi eelarvestrateegia on valitsuse keskne strateegiline dokument, mis seob omavahel riigi vajadused ja prioriteedid ning rahalised võimalused ehk fiskaalraamistiku. Eelarvestrateegia koostamise eesmärk on tagada keskpikas perspektiivis eelarvepoliitika jätkusuutlikkus ning muuta valitsuse tegevus riigi ja valdkondlike arengute suunamisel tulemuslikumaks.

Eesti riigi tegevusi ja nendeks vajaminevat raha planeerides tuleb teada meie tänast majanduslikku seisu ja tulevikuprognoose ning analüüsida, mis toimub maailmas meie ümber. Eelarvestrateegias esitatakse eelarvepoliitilised eesmärgid, valitsuse prioriteedid, majandusolukorra analüüs ja majandusarengu prognoos, sealhulgas tulude prognoos ning muu finantsjuhtimiseks oluline informatsioon. Eelarvestrateegias määrab valitsus perioodiks ministeeriumi valitsemisalale kululaed järgmiseks neljaks aastaks.

Esimene eelarvestrateegia funktsiooni täitev dokument koostati 2000. aastal. Strateegia koostamise kohustus ja sisunõuded määras Riigikogu riigieelarve seadusega. Koos stabiilsusprogrammiga ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi ja konkurentsivõime kavaga „Eesti 2020“ uuendatakse riigi eelarvestrateegiat igal kevadel. Selleks täpsustatakse kolme eelseisva aasta prognoose ja kavasid ning seatakse uued neljandaks aastaks. Nii kohandatakse pidevalt keskpika perioodi plaane üheltpoolt vastavalt muutustele majandus- ja fiskaalkeskkonnas ning teiselt poolt vastavalt valdkondlike eesmärkide saavutamisele ja muutustele poliitikavaldkondade hetkeolukorras.

Riigi eelarvestrateegia koostab teiste ministeeriumidega koostöös rahandusministeerium ning strateegia viiakse ellu läbi arengukavade rakendusplaanide ja riigieelarve.

 

Kontakt: Marika Tuusis, riigieelarve osakonna juhataja asetäitja
611 3720, 
Marika dot Tuusis at fin dot ee

Riigi eelarvestrateegia 2018–2021, 2017–2020 ja 2016–2019

 

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
16.05.2017 Kokkuvõte riigi eelarvestrateegiast 2018–2021 slaididel (pdf) 776.2 KB pdf
16.05.2017 Kokkuvõte riigi eelarvestrateegiast 2018–2021 slaididel 853.6 KB pptx
27.04.2017 Riigi eelarvestrateegia 2018–2021 3.4 MB pdf
28.04.2016 Riigi eelarvestrateegia 2017–2020 4.3 MB pdf
28.04.2016 Kokkuvõte riigi eelarvestrateegiast 2017–2020 slaididel (pdf) 562.3 KB pdf
28.04.2016 Kokkuvõte riigi eelarvestrateegiast 2017–2020 slaididel 308.0 KB pptx
28.04.2016 Ülevaade riigi eelarvestrateegia 2017–2020 tegevustest tulemusvaldkondade kaupa (pdf) 481.5 KB pdf
28.04.2016 Ülevaade riigi eelarvestrateegia 2017–2020 tegevustest tulemusvaldkondade kaupa 193.2 KB pptx
05.06.2015 Kokkuvõte riigi eelarvestrateegiast 2016–2019 slaididel (pdf) 512.0 KB pdf
05.06.2015 Kokkuvõte riigi eelarvestrateegiast 2016–2019 slaididel 160.0 KB pptx
21.05.2015 Riigi eelarvestrateegia 2016–2019 3.6 MB pdf

Arhiiv

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
29.04.2014 Riigi eelarvestrateegia 2015-2018 4.4 MB pdf
29.04.2014 RES 2015-2018 kokkuvõte 673.9 KB pdf
02.01.2014 Ühiskiri strateegiliste dokumentide uuendamiseks 2014. aastal 68.4 KB pdf
02.01.2014 Lisa 1 Üldine ajakava 0 B
02.01.2014 Lisa 2 Valitsemisala arengukava 2015–2018 koostamine 62.3 KB pdf
02.01.2014 Lisa 3 Valitsemisala tegevuskava vorm 16.6 KB xlsx
02.01.2014 Lisa 4 Prioriteetse poliitikamuudatuse kirjeldus 44.5 KB pdf
02.01.2014 Lisa 4a Prioriteetse poliitikamuudatuse ettepaneku vorm 32.5 KB pdf
02.01.2014 Lisa 5 Ülevaade viimastest majandusarengutest ja eelarve seisust 603.1 KB pdf
29.04.2013 Riigi eelarvestrateegia 2014-2017 3.2 MB pdf
25.04.2013 Riigi eelarvestrateegia 2014-2017 lühikokkuvõte 616.0 KB pdf
26.04.2012 Riigi eelarvestrateegia 2013-2016 920.3 KB pdf
27.06.2012 RES 2013-2016 Lisa 1 - uute kinnisvara investeeringute kava jaotus 30.1 KB pdf
26.04.2012 RES 2013-2016 esitluse slaidid 625.0 KB ppt
27.04.2011 Riigi eelarvestrateegia 2012-2015 991.3 KB pdf
02.05.2011 Riigi eelarvestrateegia 2012-2015 esitluse slaidid 979.0 KB ppt
20.05.2010 Riigi eelarvestrateegia 2011-2014 542.1 KB pdf
22.04.2010 Riigi eelarvestrateegia 2010-2013 397.6 KB pdf
29.05.2008 Riigi eelarvestrateegia 2009-2012 1012.6 KB pdf
09.11.2009 Riigi eelarvestrateegia 2008-2011 1.4 MB pdf
09.11.2009 Riigi Raha Raamat 2007 7.4 MB pdf
17.07.2006 Riigi eelarvestrateegia 2007-2010 1.7 MB pdf
15.10.2007 Riigi Raha Raamat 2006 5.8 MB pdf
08.10.2009 Riigi eelarvestrateegia 2006-2009 1.6 MB pdf
09.11.2009 Riigi eelarvestrateegia 2005-2008 1.6 MB pdf
19.10.2007 Riigi eelarvestrateegia 2004-2007 1.2 MB pdf
19.10.2007 Riigi eelarvestrateegia 2003-2006 1.6 MB pdf