26.08.2016

Valitsus tegi olulised riigivalitsemise reformi puudutavad otsused

Valitsus kiitis eilsel kabinetiistungil heaks riigihalduse ministri Arto Aasa ettepanekud transpordi, muuseumite, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja nelja ministeeriumi ühishoone töö- ning halduskorralduse muutmiseks. Tegemist on esimese etapi otsustega, mis toetavad riigivalitsemise reformi eesmärkide elluviimist.

Vale makse

Kui eksisite viitenumbriga riigilõivu või trahvi tasumisel, maksite nõutust suurema summa või soovite teenusest loobuda, pöörduge asutuse poole, kelle viitenumbri maksele lisasite. Arvestust laekunud summade kohta peavad kõik riigiasutused ise.

Kui lepingujärgne tasu, toetus, palk vms ei laekunud õigeaegselt, pöörduge selle riigiasutuse poole, kes toetust või tasu maksma peab.

Lisainfo: 611 3819 või abi dot kassa at fin dot ee


Vaata, kuidas riik Sinu raha kasutab?

Riigiraha rakenduse abil saab tutvuda keskvalitsuse, kohalike omavalitsuste ja teiste valitsussektorisse kuuluvate üksuste finantsolukorra ja tegevusega. Rakendus võimaldab igaühel andmeid analüüsida, võrrelda ja seostada.