22.06.2017

Ministeeriumide ühishoones ühendatakse tugiteenused

Valitsus kiitis heaks rahandusministeeriumi põhimääruse, et muuta uues ministeeriumide ühishoones tugiteenuste töökorraldus paremaks ja lihtsamaks. Ühishoonesse kolimisel luuakse ühine rahandusministeeriumi koosseisu kuuluv ühisosakond, mis hakkab ühiselt osutama mitmeid tugivaldkondade teenuseid. Ühiselt osutatakse halduse, dokumendihalduse, personaliteenuseid ning osaliselt ka õigusteenuseid. 

Rahandusministeeriumile ekslikult tasutud summad

Kui tasusite summa pangakontole ekslikult või eksisite viitenumbriga, soovite enammakstud summa tagastamist või soovite loobuda toimingust, mille eest riigilõivu tasusite, siis esitage taotlus nõude esitanud asutusele või lõivustatud toimingu osutajale (viitenumbri omanikule).

Lisainfo: 611 3819 või abi dot kassa at fin dot ee

Rahandusministeeriumi pangakontod ja viitenumbrid

Vaata, kuidas riik Sinu raha kasutab

Riigiraha rakenduse abil saab tutvuda keskvalitsuse, kohalike omavalitsuste ja teiste valitsussektorisse kuuluvate üksuste finantsolukorra ja tegevusega. Rakendus võimaldab igaühel andmeid analüüsida, võrrelda ja seostada.