04.05.2016

Sügiseks oodatakse uute regionaalsete kompetentsikeskuste kirjeldusi

Hiljemalt mai lõpus kuulutab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus koostöös rahandusministeeriumiga välja ideekavandite vooru, millega oodatakse 29. septembriks uute regionaalsete kompetentsikeskuste kirjeldusi. Kavandite hindamisel selgitatakse välja taotlejad, kellel on õigus esitada taotlus tugitegevusteks.

Vale makse

Kui eksisite viitenumbriga riigilõivu või trahvi tasumisel, maksite nõutust suurema summa või soovite teenusest loobuda, pöörduge asutuse poole, kelle viitenumbri maksele lisasite. Arvestust laekunud summade kohta peavad kõik riigiasutused ise.

Kui lepingujärgne tasu, toetus, palk vms ei laekunud õigeaegselt, pöörduge selle riigiasutuse poole, kes toetust või tasu maksma peab.

Lisainfo: 611 3819 või abi dot kassa at fin dot ee


Vaata, kuidas riik Sinu raha kasutab?

Riigiraha rakenduse abil saab tutvuda keskvalitsuse, kohalike omavalitsuste ja teiste valitsussektorisse kuuluvate üksuste finantsolukorra ja tegevusega. Rakendus võimaldab igaühel andmeid analüüsida, võrrelda ja seostada.