28.04.2017

Kohalike omavalitsuste võimekus kasvab oluliselt

Riigi eelarvestrateegia järgi tõstetakse kohalike omavalitsuste tulubaasi ning nende võimekus osutada avalikke teenuseid kasvab oluliselt. Omavalitsused saavad 2018-2021. aastal juurde 185 miljonit eurot, millele lisanduvad erinevad riiklikud toetused.

Rahandusministeeriumile ekslikult tasutud summad

Kui tasusite summa pangakontole ekslikult või eksisite viitenumbriga, soovite enammakstud summa tagastamist või soovite loobuda toimingust, mille eest riigilõivu tasusite, siis esitage taotlus nõude esitanud asutusele või lõivustatud toimingu osutajale (viitenumbri omanikule).

Lisainfo: 611 3819 või abi dot kassa at fin dot ee

Rahandusministeeriumi pangakontod ja viitenumbrid

Vaata, kuidas riik Sinu raha kasutab

Riigiraha rakenduse abil saab tutvuda keskvalitsuse, kohalike omavalitsuste ja teiste valitsussektorisse kuuluvate üksuste finantsolukorra ja tegevusega. Rakendus võimaldab igaühel andmeid analüüsida, võrrelda ja seostada.