Riigi raamatupidamine

Rahandusministeerium vastutab riigi majandusaasta koondaruande korrektsuse ja õigeaegse esitamise eest. Aruanne hõlmab kõiki riigiasutusi ning annab tervikpildi nende finantsseisust ja -tulemustest eelneva aasta kohta. Koondaruanne kirjeldab valitsussektori finantsolukorda, riigi tegevuskavade täitmist ja hindab sisekontrolli.


Riigi koondaruanne koosneb kahest osast:

 • tegevusaruandes riigi majandusarengu, sealhulgas avaliku sektori ja valitsussektori arengu, riigi tegevuskavade eesmärkide täitmise ning tulemused. Aruanne annab hinnangu riigi sisekontrollisüsteemidele ja siseauditeerimise korraldusele;
   
 • riigi konsolideeritud ja konsolideerimata raamatupidamise aastaaruandes riigi finantstulemused ja finantsseisundi, sh riigieelarve täitmise finantsandmed;
   
 • Täiendavalt esitatakse kohalike omavalitsuste, valitsussektori ja avaliku sektori konsolideeritud finantstulemused ja finantsseisundi kokkuvõte.

Rahandusministeerium esitab koondaruande igal aastal hiljemalt 31. augustiks valitsusele ja riigikogule. Korrektsust ning seadusele vastavust hindab Riigikontroll, kes esitab omapoolsed seisukohad ning ettepanekud ja aruande kinnitab lõplikult Riigikogu.

Riigi raamatupidamist ja finantsaruandluse teenust teostab alates 1. jaanuarist 2013 rahandusministeeriumi hallatav Riigi tugiteenuste keskus, kes pakub alljärgnevaid teenuseid:
 

 • teeb rahandusministrile ettepanekuid riigi raamatupidamise üldeeskirja ja selle muutmise kohta;
   
 • juhendab riigiraamatupidamiskohustuslasi, kohaliku omavalitsuse üksusi ja teisi avaliku sektori üksusi raamatupidamist puudutavates küsimustes;
   
 • kogub avaliku sektori finantsaruandeid ja kontrollib nende õigsust;
   
 • koostab ja esitab riigi, kohalike omavalitsuste, valitsussektori ja avaliku sektori konsolideeritud finantsaruandeid.


Saldoandmikud, tehingupartnerite nimekirjad, aruandluse ja vormistusjuhendid jt.  leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.

Raamatupidamise toimkond on sõltumatu komisjon, mis koostab raamatupidamise seadust selgitavaid raamatupidamisalaseid juhendeid ning arendab valdkonna tegevust. Täiendavat infot leiab Riigi tugiteenuste keskuse kodulehel. 

 

Kontakt riigi raamatupidamise küsimustes:
Sigrit Kivvistik, riigi tugiteenuste keskuse finantsarvestuse osakonna riigiarvestuse spetsialist
611 3767, sigrit dot kivvistik at rtk dot ee


Riigi majandusaasta aruanded

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
30.06.2016 Riigi majandusaasta koondaruanne 2015 10.3 MB pdf
31.08.2016 Riigi majandusaasta koondaruanne 2015 - Riigikontrolli auditiaruanne 811.1 KB pdf
27.08.2015 Riigi majandusaasta koondaruanne 2014 3.9 MB pdf
27.08.2015 Riigi majandusaasta koondaruanne 2014 - Riigikontrolli aruanne 230.3 KB pdf
21.08.2014 Riigi majandusaasta koondaruanne 2013 - Riigikontrolli kontrollaruanne 225.5 KB pdf
30.06.2014 Riigi majandusaasta koondaruanne 2013 8.4 MB pdf
25.09.2013 Riigi majandusaasta koondaruanne 2012 (e-raamat) 5.5 MB pdf
30.08.2013 Riigi majandusaasta koondaruanne 2012 - Riigikontrolli kontrollaruanne 821.9 KB pdf
30.06.2013 Riigi majandusaasta koondaruanne 2012 5.6 MB pdf
06.09.2012 Riigi majandusaasta koondaruanne 2011 (e-raamat) 2.8 MB pdf
27.08.2012 Riigi majandusaasta koondaruanne 2011 - Riigikontrolli kontrollaruanne 312.6 KB pdf
10.07.2012 Riigi majandusaasta koondaruanne 2011 2.2 MB pdf
01.09.2011 Riigi majandusaasta koondaruanne 2010 (e-raamat) 2.8 MB pdf
01.09.2011 Riigi majandusaasta koondaruanne 2010 - Riigikontrolli kontrollaruanne 189.1 KB pdf
20.07.2011 Riigi majandusaasta koondaruanne 2010 2.3 MB pdf
20.09.2010 Riigi majandusaasta koondaruanne 2009 (e-raamat) 2.7 MB pdf
07.09.2010 Riigi majandusaasta koondaruanne 2009 - Riigikontrolli kontrollaruanne 230.6 KB pdf
14.07.2010 Riigi majandusaasta koondaruanne 2009 2.4 MB pdf
18.09.2009 Riigi majandusaasta koondaruanne 2008 (e-raamat) 2.8 MB pdf
01.09.2009 Riigi majandusaasta koondaruanne 2008 - Riigikontrolli kontrollaruanne 201.5 KB pdf
25.11.2008 Riigi majandusaasta koondaruanne 2007 3.3 MB pdf
25.11.2008 Riigi majandusaasta koondaruanne 2007 - Riigikontrolli kontrollaruanne 140.1 KB pdf
25.11.2008 Riigi majandusaasta koondaruanne 2006 3.0 MB pdf
25.11.2008 Riigi majandusaasta koondaruanne 2006 - Riigikontrolli kontrollaruanne 125.6 KB pdf
25.11.2008 Riigi majandusaasta koondaruanne 2005 10.6 MB pdf
25.11.2008 Riigi majandusaasta koondaruanne 2005 - Riigikontrolli kontrollaruanne 82.2 KB pdf
25.11.2008 Riigi majandusaasta koondaruanne 2004 8.7 MB pdf
25.11.2008 Riigi majandusaasta koondaruanne 2004 - Riigikontrolli kontrollaruanne 1.4 MB pdf

Rahandusministeeriumi majandusaasta aruanded

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
16.06.2015 Rahandusministeeriumi majandusaasta aruanne 2014 2.5 MB pdf
01.07.2014 Rahandusministeeriumi majandusaasta aruanne 2013 2.5 MB pdf
05.06.2013 Rahandusministeeriumi majandusaasta aruanne 2012 1.8 MB pdf
16.07.2012 Riigikontrolli aruanne rahandusministeeriumi 2011. a raamatupidamise aastaaruande õigsuse ja tehingute seaduslikkus kohta 128.0 KB pdf
01.06.2012 Rahandusministeeriumi majandusaasta aruanne 2011 1.1 MB pdf
13.06.2011 Rahandusministeeriumi majandusaasta aruanne 2010 2.2 MB pdf
07.06.2010 Rahandusministeeriumi majandusaasta aruanne 2009 1.1 MB pdf
15.06.2009 Rahandusministeeriumi majandusaasta aruanne 2008 1.0 MB pdf
25.11.2008 Rahandusministeeriumi majandusaasta aruanne 2007 1.5 MB pdf
25.11.2008 Rahandusministeeriumi majandusaasta aruanne 2006 2.2 MB pdf
25.11.2008 Rahandusministeeriumi majandusaasta aruanne 2005 1.9 MB pdf
25.11.2008 Rahandusministeeriumi majandusaasta aruanne 2004 1.7 MB pdf