Pangakontod ja viitenumbrid

 • Riigilõivud ja muud riigile maksmisele kuuluvad summad (va tasumata jätmisel sundtäitmisele kuuluvad kohtulahendiga väljamõistetud avalik-õiguslikud nõuded) tuleb tasuda Rahandusministeeriumi pangakontodele. Täpsema informatsiooni leiate järgnevalt leheküljelt.
 • Tähelepanu!
  Muutunud on osa toimingute (Ametlike Teadaannete, Patendiameti kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste, kohtute ning registri- ja kinnistustoimingud jne) riigilõivude, tagatise, kautsjonite, osakapitali deposiitide jm ettemaksete
  tasumiseks mõeldud Rahandusministeeriumi pangakontod. Täpsema informatsiooni leiate järgnevalt leheküljelt.
 • Alates 1. juulist 2014 tasumata jätmisel sundtäitmisele kuuluvad kohtulahenditega väljamõistetud avalik-õiguslikud rahalised nõuded tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti pangakontodele. Täpsema informatsiooni leiate järgnevalt leheküljelt.

  Enne 1. juulit 2014 väljamõistetud nõuded tulevad tasuda jätkuvalt Rahandusministeeriumi pangakontodele. Täpsema informatsiooni leiate järgnevalt leheküljelt.

  Kohtulahenditega väljamõistetud avalik-õiguslik rahaliste nõuete tasumiseks tuleb kasutada neid makserekvisiite (pangakonto ja viitenumber), mis on toodud kohtulahendis või kohtulahendi lisas. Kui maksmisel tekivad küsimused korrektsete makserkvisiitide kohta, siis palun pöörduda kohtu poole, kes on maksmiseks kohustava lahendi teinud.

Rahandusministeeriumi pangakontode ning riigiasutuste ja sihtasutuste viitenumbrite kohta saab lisainformatsiooni telefonidel 611 3819 ja 611 3803 või e-posti aadressil abi dot kassa at fin dot ee.