Rahandusministeerium

Endla 13, Tallinn 10122 (reg. kood 70000272)


Rahandusministeerium on avatud E−N kell 8.00−17.00 ja R kell 8.00−15.45. Külalised registreeritakse ja lubatakse hoonesse vaid töötaja saatel. Hoone asub Tallinna kesklinna avalikus tasulises parkimistsoonis ja parkimiskohti külalistele pole. Infot saab küsida infotelefonil 611 3558 või e-posti teel info at rahandusministeerium dot ee.

Kantsleri vastuvõtuajad
Kantsler Veiko Tali võtab kodanikke vastu iga kuu neljandal neljapäeval kell 14.00−17.00. Oma tulekust palume eelnevalt teada anda Egle Lokkile e-posti teel (egle dot lokk at fin dot ee) või telefonil 611 3024 hiljemalt vastuvõtuajale eelneval päeval.

 

KONTAKTANDMED

 

Juhtkond
Nimi/E-postAmetikoht/AmetijuhendTelefonCVHaridus/Eriala
Toomas Tõnisterahandusminister611 3445kõrgharidus
Jaak Aabriigihalduse minister611 3445kõrgharidus
Märt Kivinerahandusministri eriesindaja EL eelarve küsimustes611 3413 kõrgharidus (eesti ja soome-ugri filoloogia) 
Keit Pillakministri abi611 3445 rakenduskõrgharidus (personalitöö) 
Jüri Raatmarahandusministri nõunik611 3450 kõrgharidus (õigusteadus)
Aivo Vaskerahandusministri nõunik611 3451 kõrgharidus (majandusteadus)
Sirle Rosenfeldtrahandusministri nõunik611 3452 kõrgharidus (hariduse juhtimine)
ametikoht täitmatariigihalduse ministri nõunik    
Kea Kruuseriigihalduse ministri nõunik  611 3547  kõrgharidus (sotsiaalteadused)
Veiko Talikantsler611 3025kõrgharidus (poliitökonoomia)
Egle Lokkkantsleri abi611 3024 kõrgharidus (sotsiaalteadused)
Kaie Koskaru-Nelkeelarvepoliitika asekantsler611 3516  kõrgharidus (majandusteadus)
Liina Reinaruasekantsleri abi (eelarvepoliitika)611 3063 rakenduskõrgharidus (sotsiaaltöö korraldus)
Märten Rossfinantspoliitika ja välissuhete asekantsler611 3195 kõrgharidus (sotsiaalteadus)
Raigo Uukkivihalduspoliitika asekantsler611 3200  kõrgharidus (avalik haldus) 
Kaia Sarnetregionaalvaldkonna asekantsler611 3163 kõrgharidus (agronoomia)
Irene Kiilasekantsleri abi (halduspoliitika ja regionaalvaldkond)611 3907 kõrgharidus (avalik haldus)

Laivi Valdre
(teenistussuhe peatatud)

asekantsleri abi (halduspoliitika ja regionaalvaldkond)611 3907 rakenduskõrgharidus (juhiabi)
ametikoht täitmatatugitegevuste asekantsler   
Dmitri Jegorovmaksu- ja tollipoliitika asekantsler611 3148kõrgharidus (majandusteadus)
Angela Valdiasekantsleri abi (tugitegevused; maksu- ja tollipoliitika)611 3218 kõrgharidus (rahvamajandus)

Cerlin Pesti
(teenistussuhe peatatud)

ministeeriumi nõunik611 3810  kõrgharidus (ärijuhtimine) 

FINANTSPOLIITIKA JA VÄLISSUHETE OSAKONNAD

Avalike suhete osakond (põhimäärus)
Informeerib avalikkust ministeeriumi tegevusest ning korraldab ministeeriumi ja avalikkuse vahelisi suhteid.
Nimi/E-postAmetikoht/AmetijuhendTelefonHaridus/Eriala
Sigrid Laev (teenistussuhe peatatud)osakonnajuhataja kõrgharidus (ajakirjandus)
Liisi Pollosakonnajuhataja asendaja611 3049
57 831 881
kõrgharidus (politoloogia)
Karel Hannipeaspetsialist611 3119
55 575 270
kõrgharidus (kommunikatsioonijuhtimine)
Kristina Haavalapeaspetsialist611 3448
51 878 99
kõrgharidus (kommunikatsioonijuhtimine)
Ott Heinapuupeaspetsialist611 3035
56 659 980
kõrgharidus (semiootika ja kulturoloogia)
Siiri Suutrepeaspetsialist

611 3114
56 607 922

kõrgharidus (kommunikatsioon)
Aver Allmerepeaspetsialist611 3298rakenduskõrgharidus (infosüsteemid)
Lotte-Triin Naruskpressikoordinaator611 3403kõrgharidus (kommunikatsioonijuhtimine)
Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond (põhimäärus)
Koordineerib ministeeriumi ja tema valitsemisala tegevust Euroopa Liidu otsustusprotsessis ja rahvusvahelises koostöös osalemisel.
Nimi/E-postAmetikoht/AmetijuhendTelefonHaridus/Eriala
Andres Kuningasosakonnajuhataja611 3759kõrgharidus (haldusjuhtimine)
ametikoht täitmatanõunik  
Andrus Sääliknõunik EV alalises esinduses OECD juures Pariisis kõrgharidus (majandusteadus)
ametikoht täitmatanõunik  
Triin Ruusnõunik EV alalises esinduses Brüsselis kõrgharidus (Euroopa õpingud)
Meelis Meigasnõunik611 3073kõrgharidus (majandusteadus)
Riina Laigonõunik (rahvusvahelised finantsinstitutsioonid)611 3500kõrgharidus (Euroopa õpingud)
Kristiina Abelnõunik (Euroopa Liit)611 3406kõrgharidus (põllumajanduse ökonoomika ja ettevõtlus)
Natalja Viilmannnõunik; majandus- ja panganduspoliitika nõunik EV alalises esinduses Brüsselis kõrgharidus (rahvamajandus)
Kadri Martinnõunik EV alalises esinduses Brüsselis kõrgharidus (ärijuhtimine)
Priit Potiseppnõunik; rahandustalituse direktor EV alalises esinduses Brüsselis kõrgharidus (tootmise ökonoomika ja juhtimine)
Kairi Nootürituste koordinaator611 3412kõrgharidus (ärijuhtimine)
Christine Käis peaspetsialist611 3038 kõrgharidus (ärikorraldus)
Madis Üürikekoordinaator611 3618kõrgharidus (majandusteadus)
Ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakond (põhimäärus)
Töötab välja poliitikat, valmistab ette õigusaktide eelnõusid ja koordineerib nende rakendamist raamatupidamise, audiitortegevuse, hasartmängude korraldamise ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas; korraldab sise- ja vandeaudiitorite ja vandeaudiitorite ühingute üle järelevalve teostamist; koordineerib siseaudiitori kutsetegevuse korraldamist täidesaatva riigivõimu asutustes.
Nimi/E-postAmetikoht/AmetijuhendTelefonHaridus/Eriala
Kurmet Ojamaaosakonnajuhataja611 3433kõrgharidus (rahandus ja krediit)
Toomas Vappernõunik; (finantspoliitika nõunik EV alalises esinduses Brüsselis)+32 2227 4334kõrgharidus (õigusteadus)
Sören Meiusnõunik611 3630kõrgharidus (õigusteadus)
Marika Taalnõunik611 3627kõrgharidus (rahandus)
Mirel Vaidlonõunik611 3291kõrgharidus (riigiteadused)
Mirjam Suurekivi (teenistussuhe peatatud)nõunik kõrgharidus (ärindus)
Taivo Põrkjurist611 3585kõrgharidus (halduskorraldus)

Veronika Mets (teenistussuhe peatatud)

jurist611 3169kõrgharidus (õigusteadus)
Ülle Eelmaajurist611 3016kõrgharidus (õigusteadus)
Taavi Köhlerpeaspetsialist611 3743kõrgharidus (rakendusarhitektuur) 
Finantsturgude poliitika osakond (põhimäärus)
Töötab välja poliitikat ja valmistab ette õigusaktide eelnõusid ning koordineerib nende rakendamist panganduse, väärtpaberituru, investeerimisfondide, investeerimis- ja muude finantsteenuste, samuti finantsstabiilsuse ja finantsjärelevalve korralduse ning finantsturgude ja seotud taristute toimimise valdkonnas.
Nimi/E-postAmetikoht/AmetijuhendTelefonHaridus/Eriala
Thomas Auväärt (teenistussuhe peatatud)osakonnajuhataja611 3633kõrgharidus (rahvusvaheline ärijuhtimine)
Valner Lillenõunik EV alalises esinduses Brüsselis611 3267kõrgharidus (ärikorraldus)
Paula Soontaganõunik611 3502kõrgharidus (õigusteadus)
Kaarel Eller jurist6113390 kõrgharidus (õigusteadus)
Helen Korju-Kuulpeaspetsialist611 3681kõrgharidus (rahvusvaheline ärijuhtimine)
Eha Rudipeaspetsialist611 3215kõrgharidus (õigusteadus)
Janika Aben (teenistussuhe peatatud)peaspetsialist611 3174kõrgharidus (õigusteadus)
Ardo-Heiki Ingarpeaspetsialist611 3211kõrgharidus (ärikorraldus)
Kadri Siibakpeaspetsialist611 3718kõrgharidus (õigusteadus)
Kindlustuspoliitika osakond (põhimäärus)
Töötab välja poliitikat, valmistab ette õigusaktide eelnõusid ning koordineerib nende rakendamist kindlustuse, kogumispensionide ning teiste finantsteenustega seotud sotsiaalkindlustuse liikide valdkonnas.
Nimi/E-postAmetikoht/AmetijuhendTelefonHaridus/Eriala
Siiri Tõnisteosakonnajuhataja611 3487kõrgharidus (õigusteadus)
Kertu Fedotovnõunik611 3048kõrgharidus (majandusteadus)

Linda Lelumees

jurist611 3550 kõrgharidus (õigusteadus) 
Andres Lehtmetsjurist611 3728kõrgharidus (õigusteadus) 
Anu Olvikpeaspetsialist611 3726kõrgharidus (ettevõtlus ning tehnoloogia juhtimine)
Tõnu Lillelaidpeaspetsialist611 3786kõrgharidus (rahvamajandus)
Kristiina Kubjapeaspetsialist611 3658kõrgharidus (matemaatika)

TUGITEGEVUSTE OSAKONNAD

Arendusosakond (põhimäärus)
Koordineerib ministeeriumi ja tema valitsemisala strateegilise arengukava ja ministeeriumi tegevuskava väljatöötamist ning arendustegevusi; jälgib strateegilise arengukava ja tegevuskava rakendamist; korraldab ministeeriumi ning Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse vahelist tegevust.
Nimi/E-postAmetikoht/AmetijuhendTelefonHaridus/Eriala
Karin Näreposakonnajuhataja611 3755kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Kerstin Laidmäekvaliteedijuht611 3757kõrgharidus (organisatsioonikäitumine) 
Margus Lehesaar nõunik611 3076 kõrgharidus (kaitsevägi)  
Merilin Olonõunik611 3157kõrgharidus (riigiteadused)

Liina Mugu

peaspetsialist611 3313kõrgharidus (ärijuhtimine)
Kristi Müürsepppeaspetsialist611 3084kõrgharidus (ökonoomika ja ettevõtlus)
Finantsosakond (põhimäärus)
Korraldab ja koordineerib ministeeriumis ja tema valitsemisalas raamatupidamisarvestust ja eelarvestamist, eelarve täitmise jälgimist, majandusaasta aruande koostamist ja ministeeriumile eraldatud välisvahendite kasutamist; teostab järelevalvet valitsemisala välisvahendite kasutamise üle.
Nimi/E-postAmetikoht/AmetijuhendTelefonHaridus/Eriala
Riina Virkusosakonnajuhataja611 3210kõrgharidus (ärikorraldus)
Aire Tarkanalüütik611 3467kõrgharidus (raamatupidamine)
Mari-Liis Metsanalüütik611 3631kõrgharidus (majandusarvestus)
Piret Luikanalüütik611 3276kõrgharidus (majandusliku informatsiooni mehhaniseeritud töötlemine)
Maarek Villapeaspetsialist611 3648kesk-eriharidus (raamatupidamine)
Helle Liigsoopeaspetsialist611 3279kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Reet Pukkpeaspetsialist611 3997kesk-eriharidus (tehnik-plaanija)
Haldusosakond (põhimäärus)
Korraldab ministeeriumi valitsemisel oleva riigivara haldamist; koordineerib ministeeriumis ja tema valitsemisalas riigihangete teostamist; korraldab ministeeriumi asjaajamist ja referentide tööd; täidab vaidlustuskomisjoni kantselei ülesandeid; peab arhiivi.
Nimi/E-postAmetikoht/AmetijuhendTelefonHaridus/Eriala
Merilin-Siret Sahku (teenistussuhe peatatud)osakonnajuhataja611 3708kõrgharidus (õigusteadus; ärijuhtimine)
Tarmo Tallermaanõunik611 3044kõrgharidus (ehituse ökonoomika ja organiseerimine)
Triin Vilmannõunik611 3711kõrgharidus (halduskorraldus)
Kaidi Randnõunik611 3159kõrgharidus (toitlustamise tehnoloogia)
Triin Kivisild (teenistussuhe peatatud)peaspetsialist kõrgharidus (info- ja dokumendihaldus) 

Kerli Auväärt

peaspetsialist611 3407rakenduskõrgharidus (infoteadus ja dokumendihaldus)
Angelika Haamerpeaspetsialist611 3352kõrgharidus (majandusteadus)
Tiina Loosaarpeaspetsialist611 3713kõrgharidus (teeninduse ökonoomika ja organiseerimine)

Greete Veesalu

arhivaar611 3636kõrgharidus (ajalugu)
Merike Pillspetsialist611 3571kesk-eriharidus (klubitöö)
Mari-Ann Meikasspetsialist611 3572keskharidus
Virge Maripuuvanemspetsialist6113091keskharidus
Aili Opperadministraator611 3848põhiharidus
Hillar Hummelautojuht keskharidus
Vladimir Pasitšnõiautojuht611 3560kesk-eriharidus (autoremondilukksepp)
Mihkel Tammautojuht611 3240 kutsekeskharidus (turismikorraldus)
Personaliosakond (põhimäärus)
Koordineerib ministeeriumi arengusuundadest lähtuva personali- ja koolituspoliitika väljatöötamist ning nende elluviimist ministeeriumis ja ministeeriumi hallatavates asutustes; koordineerib ministeeriumi sisekommunikatsioonialast tegevust; korraldab ministeeriumis ja tema valitsemisalas personali- ja palgaarvestust; töötleb ministeeriumi ja tema valitsemisala personali- ja palgaarvestusega seotud isikuandmeid.
Nimi/E-postAmetikoht/AmetijuhendTelefonHaridus/Eriala
Marge Dubrovkinosakonnajuhataja611 3278kõrgharidus (klaver)
Janika Sillamäenõunik611 3476kõrgharidus (psühholoogia)
Kai-Riin Merinõunik611 3094kõrgharidus (filoloogia)
Vesta Kreemnõunik611 3158kõrgharidus (psühholoogia)
Heli Koortpeaspetsialist611 3583kõrgharidus (halduskorraldus)
Kristi Räimepeaspetsialist611 3768 kõrgharidus (koolieelse lasteasutuse õpetaja) 
ametikoht täitmatapeaspetsialist  
Õigusosakond (põhimäärus)
Koordineerib ministeeriumi õigusloomealast tegevust; tagab ministeeriumis ettevalmistatavate õigus- ja haldusaktide eelnõude ning lepingute kooskõla õigustloovate aktidega; korraldab ministeeriumi õigushuvide esindamist ja riigi esindamist kohtutes; nõustab ministeeriumi ja tema valitsemisala asutusi juriidilistes küsimustes.
Nimi/E-postAmetikoht/AmetijuhendTelefonHaridus/Eriala
Aet Sallasteosakonnajuhataja611 3497kõrgharidus (õigusteadus)
Merilin-Siret Sahkunõunik611 3708 kõrgharidus (õigusteadus; ärijuhtimine)
Anne-Ly Normaknõunik611 3646kõrgharidus (õigusteadus)

Marge Kaskpeit (teenistussuhe peatatud)

nõunik611 3645kõrgharidus (õigusteadus)
Janar Lutsõigusnõunik611 3161kõrgharidus (õigusteadus)
Silvi Uljasjurist611 3447kõrgharidus (õigusteadus)
Virge Aasajurist611 3549kõrgharidus (õigusteadus)

Heili Jaamu

jurist611 3645kõrgharidus (õigusteadus)
Sirje Liloverkeeletoimetaja611 3638kõrgharidus (eesti keel ja kirjandus)

MAKSU- JA TOLLIPOLIITIKA OSAKONNAD

Maksupoliitika osakond (põhimäärus)
Töötab välja otseste maksude, riikidevaheliste maksulepingute, riigilõivude ja kohalike maksude ning maksukorralduse ja maksukeskkonna alast poliitikat, valmistab ette selle valdkonna õigusaktide eelnõusid ja riikidevahelisi maksulepinguid ning koordineerib nende rakendamist.
Nimi/E-postAmetikoht/AmetijuhendTelefonHaridus/Eriala
Lemmi Oroosakonnajuhataja611 3344kõrgharidus (majandusinformaatika mehhaniseeritud töötlemise organiseerimine)
Elo Haugasnõunik611 3798kõrgharidus (õigusteadus)
Helen Pahapillnõunik611 3031kõrgharidus (õigusteadus)
Jelena Reimanpeaspetsialist611 3402kõrgharidus (rahvamajanduse planeerimine)
Inga Klausonpeaspetsialist611 3066kõrgharidus (rahvusvaheline maksuõigus)
Tiina Hanssonpeaspetsialist611 3039kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Margit Aavpeaspetsialist611 3160kõrgharidus (rahvusvahelised suhted)
Elo Madistepeaspetsialist; (maksupoliitika nõunik EV alalises esinduses Brüsselis)+32 2227 4330kõrgharidus (Euroopa ja rahvusvaheline maksuõigus)
Helena Kullamaapeaspetsialist611 3149kõrgharidus (õigusteadus)
Inger Greenbaumpeaspetsialist611 3071 kõrgharidus (Euroopa ja rahvusvaheline maksuõigus)
Anneli Valgmapeaspetsialist611 3289kõrgharidus (õigusteadus)
Taavi Juulpeaspetsialist611 3219 kõrgharidus (õigusteadus) 
Kairi Anipeaspetsialist611 3052kõrgharidus (majandusteadus)

Marko Talur

nõunik EV alalises esinduses Brüsselis611 3607 kõrgharidus (õigusteadus)
Kairi Sudakovpeaspetsialist611 3068 kõrgharidus (õigusteadus)
Kersti Sügispeaspetsialist kõrgharidus (õigusteadus)
Tolli- ja aktsiisipoliitika osakond (põhimäärus)
Töötab välja tollipoliitikat ning aktsiiside, käibemaksu, energiatoodete-, hasartmängu- ja pakendimaksude ning muude kaudsete maksude alast poliitikat, valmistab ette nende valdkondade õigusaktide eelnõusid ja koordineerib nende rakendamist.
Nimi/E-postAmetikoht/AmetijuhendTelefonHaridus/Eriala
Marek Uuskülaosakonnajuhataja611 3471kõrgharidus (masinaehitus)
Eve-Ly Kübardnõunik611 3065kõrgharidus (õigusteadus)
Aet Külasalupeaspetsialist611 3029kõrgharidus (teeninduse ökonoomika ja juhtimine)
Heidi Vesselpeaspetsialist611 3651kõrgharidus (rahandus ja krediit)
Lauri Lelumeespeaspetsialist611 3059kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Dina Isandpeaspetsialist611 3401kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Maret Metspeaspetsialist611 3214rakenduskõrgharidus (toll)
Kaire Taarpeaspetsialist611 3423kõrgharidus (toll; riigiteadused)
Sirje Pulkpeaspetsialist611 3019kõrgharidus (ärikorraldus)
Viljar Kirikalpeaspetsialist611 3622kõrgharidus (rakenduskeemia ja biotehnoloogia)
Piret Liirapeaspetsialist611 3293kõrgharidus (õigusteadus)
Kristo Madrusnõunik EV alalises esinduses Brüsselis+32 2430 7067kõrgharidus (õigusteadus)
Gea Raissarpeaspetsialist611 3209kõrgharidus (õigusteadus)

HALDUSPOLIITIKA OSAKONNAD

Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond (põhimäärus)
Töötab välja poliitikat, valmistab ette õigusaktide eelnõusid ja koordineerib riigiasutuste tegevust riigi haldusorganisatsiooni korralduse, avaliku teenistuse arendamise, riigi personalijuhtimise ning riikliku statistika valdkonnas.
Nimi/E-postAmetikoht/AmetijuhendTelefonHaridus/Eriala
Marlen Piskunovosakonnajuhataja611 3810 kõrgharidus (õigusteadus)
Raido Roopnõunik611 3601kõrgharidus (inimgeograafia ja regionaalplaneerimine) 
Anna Laidonõunik611 3087 kõrgharidus (avalik haldus) 
Anu Peljo
(teenistussuhe peatatud)
nõunik611 3812kõrgharidus (psühholoogia)
Mari-Liis Lumenõunik611 3607kõrgharidus (koolieelne pedagoogika, psühholoogia õpetaja)
Riina Beljajev (teenistussuhe peatatud)  kõrgharidus (organisatsioonikäitumine)
Krislin Pärtnõunik611 3153kõrgharidus (kommunikatsioon)
Kaidi Meristonõunik611 3303kõrgharidus (õigusteadus)
Riina Maat (teenistussuhe peatatud)nõunik kõrgharidus (halduskorraldus)
Elina Orumaanõunik611 3486kõrgharidus (õigusteadus)
ametikoht täitmatapeaspetsialist  
Merle Huntpeaspetsialist611 3492kõrgharidus (gümnaasiumi matemaatika ja informaatika õpetaja)
Peeter Viigimetspeaspetsialist611 3020 kõrgharidus (ärijuhtimine) 
Astrid-Helena Teärpeaspetsialist611 3761 kõrgharidus (avalik haldus) 
ametikoht täitmatapeaspetsialist  
Cherlin Agupeaspetsialist611 3731kõrgharidus (avalik haldus)
Birgit Hänilaneanalüütik611 3518 kõrgharidus (majandusteadus)
Reelika Rattusspetsialist611 3816kõrgharidus (avalik haldus) 
Angeelika Ruustaluspetsialist611 3348 kõrgharidus (riigiteadused)  
Kristjan Kirsspetsialist611 3409 kõrgharidus (riigiteadused)
Dmitri Moskovtsevprojektijuht611 3175kõrgharidus (riigiteadused)
Riigihangete ja riigiabi osakond (põhimäärus)
Töötab välja poliitikat, valmistab ette õigusaktide eelnõusid, nõustab isikuid ja asutusi, koordineerib riigiasutuste tegevust riigihangete ja riigiabi valdkonnas;  korraldab e-riigihangete keskkonna ning riigiabi ja vähese tähtsusega abi registri tegevust; teostab riigihangete korraldamise üle riiklikku järelevalvet; kohaldab riigihangete seaduses sätestatud korras ja ulatuses riiklikku sundi ning on riigihangete seaduses sätestatud juhtudel väärtegude kohtuväliseks menetlejaks.
Nimi/E-postAmetikoht/AmetijuhendTelefonHaridus/Eriala
Kristel Mesilaneosakonnajuhataja611 3507kõrgharidus (õigusteadus)
Kati Orgmetsosakonnajuhataja asetäitja611 3269kõrgharidus (õigusteadus)
Maarika Torknõunik611 3494kõrgharidus (rahvusvaheline ärijuhtimine)
Evelin Karindi-Kasknõunik611 3501kõrgharidus (õigusteadus)
Mario Sõrmnõunik611 3144 kõrgharidus (õigusteadus)
Karoli Niilusnõunik611 3754kõrgharidus (majandus)
Laura Sofia Annusjurist (riigiabi)611 3202kõrgharidus (õigusteadus)
Madli Juhanijurist (riigihangete järelevalve)611 3931kõrgharidus (õigusteadus)
Mihhail Antonovjurist (riigihangete järelevalve)611 3468kõrgharidus (õigusteadus)
Doris Teivjurist (riigihangete järelevalve)611 3274 kõrgharidus (õigusteadus)
Toomas Laignajuhitvspetsialist611 3693kõrgharidus (elektroonika)
Maris Kaldajuhtivspetsialist (riigiabi)611 3525kõrgharidus (tööstuse planeerimine)
Ljudmilla Sokolnikovapeaspetsialist (riigiabi)611 3360kõrgharidus (rahandus ja krediit)
Estella Põllujuhtivspetsialist611 3701kõrgharidus (avalik haldus)
Triin Paljakjurist (riigihangete järelevalve)611 3267 kõrgharidus (õigusteadus)
Kaire Sokolovpeaspetsialist611 3703kesk-eriharidus (kõrgharidus omandamisel)
Riigikassa osakond (põhimäärus)
Teostab riigieelarve kassalist teenindamist, korraldab riigi rahavoogude juhtimist, riigi raha paigutamist, riigile võõrvahendite kaasamist võlakirjaemissioonide korraldamise, laenude võtmise või muude tehingutega, seaduse alusel teiste isikute raha hoidmist ning paigutamist, laenude väljaandmist ja järelevalvet väljastatud laenude ja riigigarantiidega seotud lepingutest tulenevate laenusaajate ning riigimaa ja -vara erastamise lepingute täitmise üle.
Nimi/E-postAmetikoht/AmetijuhendTelefonHaridus/Eriala
ametikoht täitmataosakonnajuhataja  
Kaja Kannermanõunik611 3899kõrgharidus (majandusarvestus)
Marge Kaljasnõunik; osakonnajuhataja ülesannetes611 3817kõrgharidus (majandusteadus)
ametikoht täitmatanõunik  
Reet Männistejuhtivspetsialist611 3803kesk-eriharidus (raamatupidamine)
Tarmo Ibruspeaspetsialist611 3302kõrgharidus (matemaatika)
Eve Martinsonpeaspetsialist611 3819kesk-eriharidus (raamatupidamine)
Aive Zirkpeaspetsialist611 3864kõrgharidus (rahvusvaheline ärijuhtimine)
Katrin Lutspeaspetsialist611 3028kõrgharidus (rahvusvaheline ärijuhtimine)
Margus Maidlapeaspetsialist611 3034kõrgharidus (ettevõtlus ja ärijuhtimine)
Riina Viinerpeaspetsialist611 3821kesk-eriharidus (planeerimine kergetööstuse ettevõtetes)
Marika Sammulpeaspetsialist611 3815keskharidus
Ester Oloppeaspetsialist611 3806kõrgharidus (sotsiaaltöö)
Riigivara osakond (põhimäärus)
Töötab välja poliitikat, valmistab ette õigusaktide eelnõusid, nõustab ja koordineerib riigiasutuste tegevust riigivara valitsemise ja omandireformi valdkonnas; korraldab riigi kinnisvara arvestust ja riigi huvide kaitset riigi osalusega eraõiguslikes ja avalik-õiguslikes juriidilistes isikutes; töötab välja riigi kinnisvarapoliitikat ja koordineerib selle rakendamist.
Nimi/E-postAmetikoht/AmetijuhendTelefonHaridus/Eriala
Kaie Karniolosakonnajuhataja611 3532kõrgharidus (ärikorraldus)
Tarmo Porgandosakonnajuhataja asetäitja611 3485kõrgharidus (rahvamajandus)
Uku Hänninõunik611 3439kõrgharidus (teoreetiline füüsika)
Veronika Ilsjannõunik611 3266kõrgharidus (kinnisvarakorraldus)
Teet Kukkjurist611 3498kõrgharidus (õigusteadus)
Tõnis Virovereanalüütik611 3509 kõrgharidus (matemaatika) 
Kaupo Raagjuhtivanalüütik611 3538 kõrgharidus (rahvamajandus) 
Eve Murumaaanalüütik611 3561kõrgharidus (maakorraldus)
Peter Pääsoanalüütik611 3041 kõrgharidus (majandusteadus)
Vilve Ervinanalüütik611 3012 kõrgharidus (geomaatika)
Kalle Viksanalüütik611 3404 kõrgharidus (ärikorraldus) 
Annike Riibejuhtivspetsialist611 3694kõrgharidus (õigusteadus)
Katrin Solvakpeaspetsialist611 3046kõrgharidus (tööstus- ja tsiviilehitus)
Andreas Pappspetsialist611 3282kõrgharidus (transpordiehitus)
Janno Veskimetsprojektijuht (lepinguline)5656 7641 

REGIONAALVALDKONNA OSAKONNAD

Regionaalhalduse osakond (põhimäärus)
Osakonna põhiülesanded on riigi kohaliku omavalitsuse, regionaalhalduse ja Eesti kohanimede ametliku korralduse ja kasutamise poliitika analüüsimine, kavandamine ning koordineerimine.
Nimi/E-postAmetikoht/AmetijuhendTelefonHaridus/Eriala
Väino Tõemetsosakonnajuhataja611 3075kõrgharidus (põllumajanduse mehhaniseerimine)
Kadri Teller-Seppnõunik611 3077kõrgharidus (õigusteadus) 
Kaur Kaasik-Aaslavnõunik611 3078kõrgharidus (ärijuhtimine)
Ave Viks (teenistussuhe peatatud)nõunik kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Kersten Kattainõunik611 3079kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Kaie Küngas nõunik611 3080kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Mart Uusjärvnõunik611 3081kõrgharidus (linnakorraldus)
Ria-Sadu Needonõunik611 3082kõrgharidus (skandinavistika)
Sulev Valnernõunik53079322kõrgharidus (ajakirjandus)
Regionaalarengu osakond (põhimäärus)
Osakonna põhiülesanne on regionaalarengu ja -poliitika kavandamine ja koordineerimine, sh Euroopa territoriaalse koostöö ja Euroopa naabruspoliitika piiriülese koostöö kavandamine ja koordineerimine, regionaalarengule suunatud toetusmeetmete väljatöötamine ja nende rakendamise korraldamine ning regionaalvaldkonna õigusaktide väljatöötamine.
Nimi/E-postAmetikoht/AmetijuhendTelefonHaridus/Eriala
Priidu Ristkokosakonnajuhataja611 3085kõrgharidus (inimgeograafia) 
Kadri Jushkinnõunik611 3109kõrgharidus (avalik haldus) 
Olivia Talusteõigusnõunik611 3092kõrgharidus (õigusteadus)
Riina Kurgpõldõigusnõunik611 3776kõrgharidus (õigusteadus) 
Martin Kulpõigusnõunik611 3097kõrgharidus (õigusteadus)
Regionaalpoliitika talitus
Kaire Ööbiktalitusejuhataja611 3098kõrgharidus (rahvusvahelised suhted) 
Liis Palumets (teenistussuhe peatatud)nõunik611 3100kõrgharidus  
Tarmo Kivinõunik611 3104kõrgharidus (Euroopa õpingud)
Eedi Seppnõunik611 3101kõrgharidus (inimgeograafia) 
Anne Lindmanõunik611 3102kõrgharidus (teeninduse ökonoomika ja organiseerimine)
Natalja Zinovjeva (teenistussuhe peatatud)nõunik kõrgharidus (haldusjuhtimine) 
Maarja Mändnõunik611 3100kõrgharidus (riigiteadused)
Andres Heldringnõunik611 3106kõrgharidus (haldusjuhtimine) 
Katrin Orgusaarpeaspetsialist611 3105kõrgharidus (romanistika) 
Tea Treufeldtpeaspetsialist611 3225kõrgharidus (keemiatööstuse põhiprotsessid ja küberneetika)
Euroopa territoriaalse koostöö talitus
Margarita Golovkotalitusejuhataja611 3107kõrgharidus (haldusjuhtimine) 
Riina Nurmsaarnõunik611 3108kõrgharidus (õigusteenistus) 
Julia Kogernõunik611 3110kõrgharidus (rahvusvahelised suhted) 
Hannes Nagelpeaspetsialist611 3112kõrgharidus (riigiteadused) 
INTERREG programmide järelevalve talitus
Nele Ivask talitusejuhataja611 3113kõrgharidus (tööstusökoloogia) 
ametikoht täitmatanõunik  
Marin Olo (teenistussuhe peatatud)nõunik kõrgharidus (raamatupidamine)
Ruslan Prohhorenkonõunik611 3118kõrgharidus (sotsiaaltöö)
Aita Tederpeaspetsialist611 3116kõrgharidus (rahvamajandus) 

Tiina Westman

peaspetsialist611 3117kõrgharidus (raamatupidamine) 
Merle Riisnapeaspetsialist611 3115 kõrgharidus (maksundus ja toll) 
Piiriüleste programmide rakendamise talitus
Ege Ellotalitusejuhataja611 3122kõrgharidus (semiootika ja kulturoloogia) 

Kerli Lorvi

peaspetsialist611 3121kõrgharidus (rahvamajandus)
Stella Vogtnõunik611 3027 kõrgharidus (riigiteadused)
Anu Roomerenõunik611 3123kõrgharidus (Euroopa õpingud) 
Aleksander Vukkertnõunik611 3280kõrgharidus (riigiteadused)
Planeeringute osakond (põhimäärus)
Osakonna põhiülesanded on koordineerida üleriigilist planeerimisalast tegevust, korraldada üleriigilise planeeringu, merealade ja nendega piirneva rannikuala, samuti majandusvööndi planeerimiseks üleriigilise planeeringu teemaplaneeringu ning riigi eriplaneeringu koostamist, valmistada ette maakonnaplaneeringute heakskiitmise või heakskiitmata jätmise otsuste eelnõud ja teostada maakonnaplaneeringute üle järelevalvet, korraldada üldplaneeringute ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringute koostamisel tekkinud eriarvamuste lahendamist, valmistada ette ruumilise planeerimise alaste õigusaktide eelnõusid ja strateegilisi dokumente ning töötada välja juhendeid ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste kujundamiseks.
Nimi/E-postAmetikoht/AmetijuhendTelefonHaridus/Eriala

Katri-Liis Ennok (teenistussuhe peatatud)

osakonnajuhataja611 3124kõrgharidus (õigusteadus) 
Tiit Oidjärvosakonnajuhataja611 3151kõrgharidus (sotsioloogia) 
Andres Levaldnõunik611 3125kõrgharidus (maastiku arhitektuur ja linna planeerimine)
Merje Muiso nõunik611 3126kõrgharidus (õigusteadus)
Anni Konsapnõunik611 3127kõrgharidus (õigusteadus) 
Tavo Kikasnõunik611 3128kõrgharidus (majandusgeograafia) 
Külli Siim (teenistussuhe peatatud)nõunik kõrgharidus (õigusteadus) 
Kiur Põldnõunik611 3129kõrgharidus (õigusteadus)
Kerti Kokk (teenistussuhe peatatud)nõunik kõrgharidus (õigusteadus)
Eleri Kautlenbachnõunik611 3228 kõrgharidus (keskkonnakorraldus)

EELARVEPOLIITIKA OSAKONNAD

Euroopa Liidu maksete osakond (põhimäärus)
Tagab Euroopa Liidu toetuste ja välisabi nõuetekohase finantsjuhtimise ja kulude tõendamise Euroopa Komisjonile ning teistele välisabi andjatele.
Nimi/E-postAmetikoht/AmetijuhendTelefonHaridus/Eriala
Karin Viikmaaosakonnajuhataja611 3537kõrgharidus (turundus ja välismajandus)
Kärt Kõljalgnõunik kõrgharidus (võõrkeeled ja ärikorraldus)
Jaanus Kantsnõunik611 3489kõrgharidus (ärijuhtimine ja avalikud suhted)
Janika Otsingekspert611 3808kõrgharidus (rahvamajandus)
Liis Nurkekspert611 3425kõrgharidus (ajakirjandus ja suhtekorraldus)
Merje Teigarfinantsspetsialist611 3431kutseharidus

Maili Rohtla

finantsspetsialist611 3043 kõrgharidus (majandusarvestus ja finantsjuhtimine) 
Eveli Laan (teenistussuhe peatatud)finantsspetsialist kõrgharidus (rahvusvaheline ärijuhtimine) 
Välisvahendite osakond (põhimäärus)
Koordineerib ja korraldab Euroopa Liidu vahendite ja teiste välisvahendite kasutamist.
Nimi/E-postAmetikoht/AmetijuhendTelefonHaridus/Eriala
Kerstin Liivaosakonnajuhataja611 3866kõrgharidus (geograafia)
Kristel Hookosakonnajuhataja asetäitja611 3667kõrgharidus (õigusteadus)

Raili Truup

osakonnajuhataja asetäitja611 3095kõrgharidus (organisatsioonikäitumine)
Maari Helilaidosakonnajuhataja asetäitja611 3361kõrgharidus (halduskorraldus)
Katri Seiernõunik; EL vahendite ja regionaalpoliitika nõunik EV alalises esinduses EL juures Brüsselis kõrgharidus (avalik haldus)
Magnus Urbnõunik611 3534kõrgharidus (avalik haldus)

Ragne Hoff

nõunik EV alalises esinduses Brüsselis kõrgharidus (majandusteadus)
Merlin Seppnõunik611 3061kõrgharidus (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika)
Kristel Ilumäe (teenistussuhe peatatud)nõunik611 3254kõrgharidus (avalik haldus)
Helio Siitamnõunik611 3398kõrgharidus (riigiteadus)
Üllar Laannõunik611 3194kõrgharidus (ajalugu)
Inge Oopkaupnõunik611 3428kõrgharidus (rahandus ja krediit)
Indrek Mäginõunik611 3594kõrgharidus (raamatupidamine ja rahandus)
Annelii Ausmeesnõunik611 3229 kõrgharidus (avalik haldus)
Marit Piirisaarnõunik611 3033kõrgharidus (halduskorraldus)
Marek Kübarseppnõunik611 3170 kõrgharidus (õigusteadus)
Monika Kontekspert611 3058kõrgharidus (metsamajandus)
Margit Ausnõunik611 3186kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Mairi Uusennõunik611 3238kõrgharidus (halduskorraldus)
Ly Looganõunik611 3165kõrgharidus (avalik haldus)
Helena Leppnõunik611 3165kõrgharidus (õigusteadus)
Piret Eelmetspeaspetsialist611 3188kõrgharidus (õigusteadus)
Aveliin Sule (teenistussuhe peatatud)peaspetsialist kõrgharidus (ärirahandus ja arvestus)
Pille Penkpeaspetsialist611 3745kõrgharidus (finantsjuhtimine ja majandusarvestus)

Triin Nolo
(teenistussuhe peatatud)

peaspetsialist kõrgharidus (rahvusvahelised suhted)
Diana Mällpeaspetsialist611 3724kõrgharidus (psühholoogia)
Taisi Valdlopeaspetsialist611 3496kõrgharidus (võõrkeeled ja ärikorraldus)
Laura Pikkojapeaspetsialist611 3086kõrgharidus (rahvamajandus)
Christine Käis (teenistussuhe peatatud)peaspetsialist kõrgharidus (ärikorraldus)
Kristiina Piikovpeaspetsialist611 3254kõrgharidus (rahvusvaheline ärijuhtimine)
Anu Kikaspeaspetsialist611 3741 kõrgharidus (rahvusvahelised suhted)
Helje Martinfeldpeaspetsialist611 3511kõrgharidus (keskkonnakorraldus ja puhtam tootmine) 
Kertu Kuivpeaspetsialist611 3220kõrgharidus (õigusteadus)
Välisvahendite rakendamise osakond (põhimäärus)
Koordineerib ja korraldab Euroopa Liidu vahendite ja teiste välisvahendite kasutamist.
Nimi/E-postAmetikoht/AmetijuhendTelefonHaridus/Eriala
Urmo Merilaosakonnajuhataja611 3719kõrgharidus (ärikorraldus; avalik haldus)
Siiri Saarmäeosakonnajuhataja asetäitja611 3051kõrgharidus (kinnisvara haldamine)
ametikoht täitmatanõunik  
Karen Veidiknõunik611 3556kõrgharidus (avalik haldus)
Kelly Poopuu (teenistussuhe peatatud)nõunik kõrgharidus (turundus)
Natalja Tśikovanõunik611 3455kõrgharidus (majandusteadus) 
Margot Tammjurist611 3056kõrgharidus (õigusteadus)
Kaupo Piirsalujurist611 3057kõrgharidus (õigusteadus)
Kadri Kalameespeaspetsialist611 3208kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Jelena Malininapeaspetsialist611 3230keskharidus
Everi Treimannpeaspetsialist611 3725kõrgharidus (ärindus)
Julia Nikolajevapeaspetsialist611 3055kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Kaari Lindpeaspetsialist611 3053 kõrgharidus (rahvusvaheline ärijuhtimine) 
Marilin Sternhofpeaspetsialist611 3069kõrgharidus (politoloogia) 
Fiskaalpoliitika osakond (põhimäärus)
Valmistab ette valitsuse makromajandus- ja fiskaalpoliitilisi otsuseid, Eesti seisukohti osalemiseks Euroopa Liidu majandus- ja eelarvepoliitikate koordineerimise ja Euroopa Liidu eelarve protsessis ning koostab strateegiadokumente, sealhulgas riigi eelarvestrateegiat ja stabiilsusprogrammi.
Nimi/E-postAmetikoht/AmetijuhendTelefonHaridus/Eriala

Sven Kirsipuu

osakonnajuhataja611 3515kõrgharidus (ärikorraldus)
Pille Pruunsildosakonnajuhataja asetäitja611 3013 kõrgharidus (rahvamajandus)

Erki Lõhmuste

osakonnajuhataja asetäitja611 3493kõrgharidus (rahvamajandus) 
Tanel Steinbergnõunik611 3519keskharidus (kõrgharidus omandamisel)
Mari Lahtmetsnõunik611 3520kõrgharidus (geograafia-biogeograafia)
Tiiu-Tatjana Reinbuschnõunik611 3751kõrgharidus (elektriside insener, rahvusvahelise äri magistriprogramm)
Signe Viimsalunõunik6113898 kõrgharidus (õigusteadus)
Risto Kaarnajuhtivanalüütik611 3416kõrgharidus (majandusteadus)
Kristjan Pungasanalüütik611 3284kõrgharidus (ärikorraldus)
Irina Bõtškovaanalüütik611 3432kõrgharidus (masinaehitustööstuse ökonoomika ja organiseerimine)
Madis Abenanalüütik611 3506kõrgharidus (tööstus- ja tsiviilehitus)
Margus Tuvikeneanalüütik611 3221kõrgharidus (ettevõttemajandus)

Erik Marksoo (teenistussuhe peatatud)

analüütik kõrgharidus (avalik haldus)
Karin Kondor-Tabun (teenistussuhe peatatud)analüütik611 3614kõrgharidus (rahvamajandus)
Margus Tähtanalüütik611 3351kõrgharidus (ärikorraldus)
Rait Kivesteanalüütik611 3231kõrgharidus (majandus ja matemaatika) 
Merliin Laos (teenistussuhe peatatud)analüütik kõrgharidus (ärindus)
Kadri Klaosanalüütik611 3705kõrgharidus (ärikorraldus)
Kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakond (põhimäärus)
Töötab välja kohalike omavalitsuste finantseerimise ja finantsjuhtimise põhimõtted ning poliitika, valmistab ette õigusaktide eelnõud, koordineerib nende rakendamist ning tegeleb kohalike omavalitsuste eelarvepoliitika analüüsiga.
Nimi/E-postAmetikoht/AmetijuhendTelefonHaridus/Eriala
Sulev Liivikosakonnajuhataja611 3417kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Andrus Jõginõunik611 3434kõrgharidus (ärikorraldus)
Kersti Sannikpeaspetsialist611 3654kõrgharidus (rahandus ja krediit)
ametikoht täitmatapeaspetsialist  
Riigieelarve osakond (põhimäärus)
Annab hinnanguid strateegilistele arengukavadele, õigusaktide eelnõudele ja riigieelarve kulutaotlustele; korraldab riigieelarve koostamist, seirab riigi ressursside kasutamist ja hindab selle tulemust; koordineerib ja korraldab strateegilist planeerimist riigis ning sellega seonduvaid arendusi, osaleb valitsussektori arengu prognooside ning majandus- ja eelarvepoliitiliste ülevaadete koostamisel.
Nimi/E-postAmetikoht/AmetijuhendTelefonHaridus/Eriala
Janne Kendla
(teenistussuhe peatatud)
osakonnajuhataja611 3484kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Marianne Paasosakonnajuhataja 611 3414kõrgharidus (majandusküberneetika)
Karl-Erik Tenderosakonnajuhataja asetäitja611 3730kõrgharidus (politoloogia)
Marika Tuusisosakonnajuhataja asetäitja611 3720kõrgharidus (ökonoomika)
Kadri Tali (teenistussuhe peatatud)osakonnajuhataja asetäitja kõrgharidus (inimgeograafia)
Külli Kranerosakonnajuhataja asetäitja611 3527kõrgharidus (inimgeograafia)
Veikko Kapstanõunik611 3430kõrgharidus (majandusküberneetika)

Kärt Kivirand (teenistussuhe peatatud)

nõunik611 3625kõrgharidus (haldusjuhtimine) 
Joonas Pärensonnõunik611 3723kõrgharidus (ärirahandus ja majandusarvestus)
Tom Kagoverenõunik611 3193kõrgharidus (ärijuhtimine)
Rando Härginennõunik611 3397 kõrgharidus (halduskorraldus) 
Eneken Lippnõunik611 3190kõrgharidus (Euroopa õpingud)
Kirke Kobi (teenistussuhe peatatud)nõunik kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Helen Alliknõunik611 3014kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Karin Reiska (teenistussuhe peatatud)nõunik611 3162 kõrgharidus (avalik haldus)
Kairi Nisamedtinovnõunik611 3096kõrgharidus (majandusravestus)
 nõunik  
Ly Sarinõunik611 3568 kõrgharidus (rahvusvahelised suhted ja Euroopa uuringud) 
Aet Tummelehtnõunik611 3408kõrgharidus (ärikorraldus) 
Elo Piksarvnõunik611 3738kõrgharidus (ärijuhtimine)
Jaanus Karvnõunik611 3625kõrgharidus (riigiteadused)
Erika Meejärvnõunik611 3480 kõrgharidus (raamatupidamine)
Kairi Jürgensonnõunik611 3021kõrgharidus (toll)
ametikoht täitmatapeaspetsialist  
Olavi Seisonennõunik6113088kõrgharidus (rakenduslik majandusteadus) 
Terje Tiitsunõunik611 3742 kõrgharidus (raamatupidamine ja rahandus) 
Miryam Vahtrapeaspetsialist611 3047kõrgharidus (ärikorraldus)
Virve Rohtlapeaspetsialist611 3419kõrgharidus (põllumajanduslik raamatupidamine)
Anti Kingsepppeaspetsialist611 3540kõrgharidus (ehitus)
Susann Tammnõunik611 3410kõrgharidus (majandusarvestus)
Rando Kängseppnõunik611 3628rakenduskõrgharidus (turismi- ja hotelliettevõtlus)
Anneli Ratniknõunik611 3189kõrgharidus (raamatupidamine ja rahandus)
Silja Kasknõunik611 3756kõrgharidus (ärikorraldus)
Tiina Ellerveenõunik611 3543kõrgharidus (ökonomist)
Britt-Marena Tiikmaanõunik611 3682kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Kristi Karulapeaspetsialist611 3251kõrgharidus (ärikorraldus)
Andres Parisekspert611 3665keskharidus (kõrgharidus omandamisel)
Krete Semaspetsialist611 3162kõrgharidus (riigiteadused)

VAHETULT MINISTRILE VÕI KANTSLERILE ALLUVAD OSAKONNAD

Finantskontrolli osakond (põhimäärus)
Koordineerib ja analüüsib valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste sisekontrollisüsteemi rakendamist ja teeb ettepanekuid selle tõhustamiseks; hindab ministeeriumide ja Riigikantselei siseaudiitorite töö kvaliteeti; auditeerib valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste ning vajadusel teiste riigieelarvest raha saavate asutuste tegevust; auditeerib ELi toetuste kasutamist; täidab Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) ametliku koosööpartneri ülesandeid.
Nimi/E-postAmetikoht/AmetijuhendTelefonHaridus/Eriala
Kaur Siruliosakonnajuhataja611 3449kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Mariliis Männik-Seppnõunik611 3411kõrgharidus (rahvusvaheline ärijuhtimine)
Virve Teppartnõunik611 3539kõrgharidus (kaubandusökonoomika)
Kaisa Jõemaanõunik611 3536kõrgharidus (politoloogia)
I auditi talitus
Kai Paalbergtalitusejuhataja611 3181kõrgharidus (majandusteadus)
Ailen Valijuhtivaudiitor611 3178kõrgharidus (ärikorraldus)
Marek Suurniitjuhtivaudiitor611 3706kõrgharidus (rahvamajandus)
Veiko Kiivetjuhtivaudiitor611 3207kõrgharidus (finantsjuhtimine)
Ingrid Kuldaudiitor611 3294kõrgharidus (matemaatika - didaktika)
Elis Kõrvekaudiitor611 3197 kõrgharidus (rahvusvaheline ärijuhtimine) 
Merit Rajamäe (teenistussuhe peatatud)audiitor611 3186rakenduskõrgharidus (raamatupidamine)
Kristjan Paas   audiitor611 3727kõrgharidus (ärijuhtimine)
Grigori Ošomkovaudiitor611 3258kõrgharidus (maksundus ja toll)
Silja Kaarmaaudiitor611 3319kõrgharidus (ärikorraldus)
II auditi talitus
Kadi Peetstalitusejuhataja611 3054 kõrgharidus (majandusteadus)
Veronika Soom (teenistussuhe peatatud)juhtivaudiitor kõrgharidus (ettevõtlus ja ärijuhtimine)
Ainika Ööpikjuhtivaudiitor611 3707kõrgharidus (ärijuhtimine)
Liina Võrklaevjuhtivaudiitor611 3212kõrgharidus (ettevõtluse ning tehnoloogia juhtimine)
Ülle Metsaudiitor611 3342kõrgharidus (elukondliku teenindamise ökonoomika ja organiseerimine)
Hannes Vahemäeaudiitor611 3017 rakenduskõrgharidus (maksundus ja toll) 
Eliina Tüviaudiitor611 3587kõrgharidus (rahvusvaheline ärijuhtimine)
Mart Pechterjuhtivaudiitor 611 3152kõrgharidus (Euroopa õpingud)
Siseauditi osakond (põhimäärus)
Viib läbi auditeid ministeeriumis ja selle valitsemisalas, samuti teistes asutustes ja isikutes, kui selline kohustus tuleneb õigusaktidest või lepingutest; koordineerib, analüüsib ja hindab sisekontrollisüsteemi ministeeriumis ja valitsemisalas tervikuna ning teeb ettepanekuid sisekontrollisüsteemi parandamiseks.
Nimi/E-postAmetikoht/AmetijuhendTelefonHaridus/Eriala
Krista Nelsonosakonnajuhataja611 3206kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Terje Keerbergjuhtivaudiitor611 3290kõrgharidus (kaubatundmine ja kaubanduse organiseerimine)
Inga Meisterjuhtivaudiitor611 3712kõrgharidus (õigusteadus)
Kaie Karistjuhtivaudiitor ; töökoha asukoht Valga611 3271 kõrgharidus (ärijuhtimine)
Piret Ploomjuhtivaudiitor; töökoha asukoht Jõgeva6113270kõrgharidus (ärijuhtimine)
Rita Pukksiseaudiitor611 3479rakenduskõrgharidus (raamatupidamine)