Kasulikud materjalid

Rahvusvahelised uuringud

- Rahapesu tõkestamise direktiivi rakendamise uuring (Deloitte, inglise keeles)
- Rahapesu Euroopas, 2010 raport (Eurostat ja DG Home Affairs, inglise keeles)

Euroopa Nõukogu rahapesu tõkestamise ekspertkomitee Moneyval poolt 2009.a Eesti kohta avaldatud kolmas hindamisraport
 
 
 
 
 
 
Rahapesu toimkonna (Financial Action Task Force, FATF) soovitused rahapesu ja terrorismi vastase võitluse tõkestamiseks. Kinnitatud 2012 veebruaris.
 
Liikmesriikide vaheline kokkulepe võrdväärsete kolmandate riikide kohta vastavalt rahapesu tõkestamise direktiivile (direktiiv 2005/60/EÜ)
 
 
Eesti õigusaktid ja juhendid
 
Rahapesu ja terrorismi rahastamise väikese riski kriteeriumid, mille korral võib hoolsusmeetmeid kohaldada lihtsustatud korras - Rahandusministri 03.04.2008 määrus nr 11
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus ja selle mitteametlik tõlge inglise keelde.
Rahapesu andmebüroo juhendid
Rahapesu andmebüroole esitatavate teadete täitmise juhendite ja teadete vormide kehtestamine - Siseministri 23.01.2008 määrus nr 12 
Rahapesu andmebüroo kogutavate andmete registreerimise ja töötlemise kord - Siseministri 23. jaanuari 2008. a määrus nr 13
Nõuded krediidi- ja finantseerimisasutuse poolt kehtestatavatele protseduurireeglitele ning nende rakendamisele ja täitmise kontrollimisele - Rahandusministri 03.04.2008 määrus nr 10
Täiendavad meetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks krediidi- ja finantseerimisasutustes - Finantsinspektsiooni 22.10.2008 juhend
 
Kohtulahendid
 
- Riigikohtu lahend nr 3-1-1-68-10
- Riigikohtu lahend nr 3-1-1-34-05
- Riigikohtu lahend nr 3-1-1-74-05
- Muud kohtulahendid
- Riigikohtu lahendid
 
Halduskolleegiumi lahendid hoolsuskohustusest isiku tuvastamisel: 3-3-1-43-03 ja 3-3-1-40-03.