Valitsemisala asutused

Allasutused

Statistikaamet
Statistikaamet pakub usaldusväärset ja objektiivset statistikat Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja majanduse olukorra ning trendide kohta.

 

Statistikaameti logo

 
Tatari 51, 10134 Tallinn
Telefon: 625 9300
Faks: 625 9370
E-post: stat at stat dot ee
http://www.stat.ee/


Maksu- ja Tolliamet
Maksu- ja tolliameti roll ühiskonnas on tõhus ja täpne maksude haldamine, ettevõtluse hõlbustamine ning ühiskonna ja majanduse kaitsmine.

 

Maksu- ja Tolliameti logo

Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn
Telefon: 676 2102
Faks: 676 2709
E-post: emta at emta dot ee
http://www.emta.ee/


Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
Keskus tegeleb rahandusministeeriumi, maksu- ja tolliameti, statistikaameti ja riigi tugiteenuste keskuse infosüsteemide haldamise ning arendamisega.

 

Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse logo

Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn
Telefon: 611 3746
E-post: info at rmit dot ee
http://www.rmit.ee/


Riigi Tugiteenuste Keskus
Keskus tegeleb üleriigilise finants-, personali- ja palgaarvestusega.

 

Riigi Tugiteenuste Keskuse logoTallinna kontor: Endla 10A, 10142 Tallinn
Tartu kontor: Turu 2, 51014 Tartu
Telefon: 663 8200
Faks: 663 8299
E-post: info at rtk dot ee
http://www.rtk.ee/

 

Sihtasutused

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast ja eurorahast ning rakendab rohelist investeerimisskeemi. Samuti saab KIKist taotleda sihtotstarbelist keskkonnalaenu soovitud projekti elluviimiseks.

 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse logo

Narva mnt 7a, 10117 Tallinn
Telefon: 6 274 171
E-post: info at kik dot ee
http://www.kik.ee/

 

Äriühingud

Eesti Energia
Eesti Energia on riigile kuuluv rahvusvaheline energiaettevõte, mille põhiärideks on elekter, vedelkütused ning võrk.


Laki tn. 24, 12915 Tallinn
Telefon: 715 2222
Faks: 715 2200
E-post: info at energia dot ee
http://www.energia.ee/

AS Eesti Loto
Eesti Loto on riiklik loteriiorganisatsioon, mille tuludest toetatakse teadust, haridust, sporti ja muid riigi üldhüvangulisi eesmärke.

 

AS Eesti Loto logo


Pärnu mnt. 106, Tallinn 19089
Telefon: 650 2030
Faks: 650 2031
E-post: lottery at eestiloto dot ee
http://www.eestiloto.ee/


Riigi Kinnisvara AS
RKAS on riigi kinnisvara haldamise ja kinnisvaraarendusega tegelev riigile kuuluv ettevõte.

 

Riigi Kinnisvara AS


Lasnamäe 2, 11412 Tallinn
Telefon: 606 3400
Faks: 606 3401
E-post: info at rkas dot ee  
http://www.rkas.ee/

 

Komisjonid

Raamatupidamise toimkond
Toimkond annab välja raamatupidamise seadust selgitavaid juhendeid ja suunab raamatupidamisalast tegevust.


Endla 13, 10122 Tallinn
Faks: 696 6810
E-post: easb at fin dot ee
http://www.fin.ee/easb

Audiitorite eksamikomisjon
Eksamikomisjon korraldab ja võtab vastu audiitorite kutseeksamit.   

Rahandusministeerium
Endla 13, 10112 Tallinn
Telefon: 611 3627
Faks: 696 6810
E-post: marika dot taal at fin dot ee

 

Avalik-õiguslikud juriidilised isikud

Tagatisfond
Fond tagab kokkulepitud ulatuses hoiuste, investeeringute ja pensioniosakute väärtuse.

 

Tagatisfondi logo

Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn  
Telefon: 611 0730
Faks: 611 0732
E-post: tf at tf dot ee
http://www.tf.ee/


Audiitorkogu
Audiitorkogu on Eesti audiitorite kutseühendus audiitorite kutsetegevuse korraldamiseks ja audiitorite õiguste kaitsmiseks.

 

Audiitorkogu logo


Tartu mnt 50, 10115 Tallinn 
Telefon: 664 5180
E-post: info at audiitorkogu dot ee
http://www.audiitorkogu.ee/