Tugiteenuste projekt

Vaata ka teisi rahandusministeeriumi presentatsioone.
Riigi tugiteenuste projekt pakub riigiasutustele keskseid lahendusi personali-, raamatupidamise ja palgaarvestuses läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK). Tugiteenuste ühendamise eesmärk on tõsta riigi tugiteenuste efektiivsust ja kvaliteeti, vältida teenuste dubleerimist ning hoida kokku riigi kulusid. 

Projekt viib riigiasutuste raamatupidamise, personali- ja palgaarvestuse ühtsele majandustarkvarale, võtab kasutusele e-arved ja e-dokumendid, riigitöötajate iseteenindusportaali ja loob veebipõhise aruandlussüsteemi eemärgiga ühendada riigiasutuste erinevad infosüsteemid.

Eesmärk on pakkuda keskset tugiteenust RTK või valitsemisalade teeninduskeskustest 2016. aasta algusest. Sellega vabastatakse asutused kohustusest tugiteenuseid üksikult osutada, arendada ning neisse investeerida.

 

 

 

Projekti hetkeseis

  • Projekti juhib rahandusministeerium ning sellega on liitunud 187 asutust. 
  • Projekt on lõppenud (1.01.2010 - 1.01.2016), kuid teostatakse jätkutegevusi: kaitseväes ja osades põhiseaduslikes institutsioonides ühtse majandustarkvara juurutamine; riigitöötaja iseteenindusportaali fuktsionaalsuste lisamine, arvestusteenutse tsentraliseerimine Riigi Tugiteenutse Keskusse
  • Projekti finantseeritakse riigieelarvest: investeeringud 3,7 miljonit ja tegevuskulud 1,7 miljonit eurot. Ettevalmistamist toetas Euroopa Sotsiaalfond.
  • Projekt toetab teiste üleriigiliste projektide tegevusi: e-arvete laialdasem kasutuselevõtt, tekke- ja tegevuspõhisele eelarvele üleminek.

 
Projekti aegrida

Loe rohkem [ + ]
 

Kontakt tugiteenuste teemal:
Marge Lepp - projektijuht
Tel: 611 3318, e-post: marge dot lepp at fin dot ee
 

Projekti materjalid

 

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
09.05.2016 TUTSE projekti ülevaade 2015. aasta kohta 253.1 KB pdf
12.06.2015 VVK_Memorandum_TUTSE_2014_ülevaade 89.9 KB docx
09.06.2015 TUTSE projekti ülevaade_2014_aasta_kohta 50.3 KB docx
09.06.2015 VVK_Memorandum_tugiteenused_mai_2015 75.5 KB docx
09.06.2015 Tugiteenuste tsentraliseerimise rakendusplaan 52.1 KB docx
23.10.2014 Masinloetavatele e-arvetele üleminek era- ja avaliku sektori vahel 942.3 KB pdf
25.04.2014 TUTSE eesmärkide täitmise kokkuvõte aprill 2014 203.9 KB pdf
25.04.2014 Tugiteenuste ühendamise 2013. aasta ülevaade ja edasised tegevused 703.0 KB pdf
18.04.2013 Tugiteenuste ühendamise 2012. aasta ülevaade ja edasised tegevused 1014.7 KB pdf
18.09.2012 Riigi Tugiteenuste Keskuse tegevusplaan 2012-2016 628.2 KB pdf
28.05.2012 Tugiteenuste konsolideerimine 2010-2011 ja edasised tegevused 608.3 KB pdf
09.06.2011 Ülevaade tugiteenuste konsolideerimise projektist 2010. aasta kohta 403.2 KB pdf
09.06.2011 Tugiteenuste konsolideerimise projekti plaan 2010-2014 194.4 KB pdf
11.08.2010 Rahandusministeeriumi tugiteenuste konsolideerimise juhtrühma otsus 143.2 KB pdf
16.07.2010 Ülevaade projekti seisust ja esialgsed hinnangud 65.5 KB pdf
16.06.2010 Infoedastusmudelite analüüs ja disain 6.8 MB pdf
27.01.2010 Asutuste nimekiri 274.1 KB pdf
27.01.2010 Projektiorganisatsiooni kirjeldus 355.6 KB pdf
07.01.2010 Rakenduskava 164.3 KB pdf
04.12.2009 Toimemudel 294.0 KB pdf
22.09.2009 Konsolideeritavad tegevused (toimemudeli lisa) 215.1 KB pdf
29.12.2009 Vabariigi Valitsuse 29.12.2009 kabinetinõupidamise otsus 113.6 KB pdf