Tugiteenuste projekt

Vaata ka teisi rahandusministeeriumi presentatsioone.
Riigi tugiteenuste projekt pakub riigiasutustele keskseid lahendusi personali-, raamatupidamise ja palgaarvestuses läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK). Tugiteenuste ühendamise eesmärk on tõsta riigi tugiteenuste efektiivsust ja kvaliteeti, vältida teenuste dubleerimist ning hoida kokku riigi kulusid. 

Projekt viib riigiasutuste raamatupidamise, personali- ja palgaarvestuse ühtsele majandustarkvarale, võtab kasutusele e-arved ja e-dokumendid, riigitöötajate iseteenindusportaali ja loob veebipõhise aruandlussüsteemi eemärgiga ühendada riigiasutuste erinevad infosüsteemid.

Eesmärk on pakkuda keskset tugiteenust RTK või valitsemisalade teeninduskeskustest 2016. aasta algusest. Sellega vabastatakse asutused kohustusest tugiteenuseid üksikult osutada, arendada ning neisse investeerida.

 

 

 

Projekti hetkeseis

  • Projekti juhib rahandusministeerium ning sellega on liitunud 193 asutust, sihtasutust ja avalik õiguslik õiguslikku institutsiooni. 
  • Projekti tegevuste periood oli 1.01.2010 - 1.01.2016, kuid teostatakse jätkutegevusi: kaitseväes ja osades põhiseaduslikes institutsioonides ühtse majandustarkvara juurutamine; riigitöötaja iseteenindusportaali fuktsionaalsuste lisamine, arvestusteenutse tsentraliseerimine Riigi Tugiteenutse Keskusse
  • Projekti finantseeritakse riigieelarvest: investeeringud 3,7 miljonit ja tegevuskulud 1,7 miljonit eurot. Ettevalmistamist toetas Euroopa Sotsiaalfond.
  • Projekt toetab teiste üleriigiliste projektide tegevusi: e-arvete laialdasem kasutuselevõtt, tekke- ja tegevuspõhisele eelarvele üleminek.

 

Projekti tulemusena pakub Riigi Tugiteenuste Keskus keskseid tugiteenuseid riigiasutustele: 

  • Ühtse majandustarkvara on kasutusele võtnud 189 riigiasutuses ning Integratsiooni Sihtasutus, Sihtasutus Eesti Kontsert, Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum ning Rahvusraamatukogu. Ühtne finants-, personali- ja palgaarvestuse infosüsteem võimaldab kiirelt kätte saadavad vajalikke andmeid, neid omavahel võrrelda ja analüüsida. 
  • Lihtsustamaks andmete liikumist on loodud riigitöötaja iseteenindusportaal, kus on võimalik riigiasutuste töötajatel lihtsalt iseteeninduse korras hallata oma puhkuste-, lähetuste, koolituste ja varade andmeid. Portaal on liidestatud ühtse majandustarkvaraga ning andmevahetus toimub automaatselt.  
  • Kiirendamaks ja lihtsustamaks tööd arvetega vahendab RTK oma klientidele ostuarvete digitaliseerimise, e-ostuarvete menetluskeskkonna ja e-müügiarvete edastamise teenust. Näiteks möödunud aastal menetles RTK kokku 343 109 ostuarvet, millest 13% olid täisdigitaalsed e-arved.
  • Andmaks asutustele paremat finants-, personali- ja palgaarvestuse alast juhtimisinformatsiooni, juurutati  veebipõhine aruandlussüsteem. Tagamaks ühekordse andmesisestuse ja informatsiooni automaatse edastamise ühtsesse majandustarkvarasse on loodud  x-tee kaudu liidesed mitmete asutuste põhiinfosüsteemidega jne. 
  • Finants-, personali- ja palgaarvestuse teenust osutatakse 184-le asutusele, kus töötab üle 33 000 inimese.
  • Hangete korraldamise teenust kasutab 39 riigiasutust, kelle nimel on viidud läbi üle 100 riigihanke. 


Projekti aegrida

Loe rohkem [ + ]
 

Kontakt tugiteenuste teemal:
Marek Ilves
e-post: marek dot ilves at rtk dot ee
 

Projekti materjalid

 

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
13.07.2017 TUTSE projekti ülevaade 2016. aasta kohta 445.8 KB pdf
09.05.2016 TUTSE projekti ülevaade 2015. aasta kohta 253.1 KB pdf
12.06.2015 VVK_Memorandum_TUTSE_2014_ülevaade 89.9 KB docx
09.06.2015 TUTSE projekti ülevaade_2014_aasta_kohta 50.3 KB docx
09.06.2015 VVK_Memorandum_tugiteenused_mai_2015 75.5 KB docx
09.06.2015 Tugiteenuste tsentraliseerimise rakendusplaan 52.1 KB docx
23.10.2014 Masinloetavatele e-arvetele üleminek era- ja avaliku sektori vahel 942.3 KB pdf
25.04.2014 TUTSE eesmärkide täitmise kokkuvõte aprill 2014 203.9 KB pdf
25.04.2014 Tugiteenuste ühendamise 2013. aasta ülevaade ja edasised tegevused 703.0 KB pdf
18.04.2013 Tugiteenuste ühendamise 2012. aasta ülevaade ja edasised tegevused 1014.7 KB pdf
18.09.2012 Riigi Tugiteenuste Keskuse tegevusplaan 2012-2016 628.2 KB pdf
28.05.2012 Tugiteenuste konsolideerimine 2010-2011 ja edasised tegevused 608.3 KB pdf
09.06.2011 Ülevaade tugiteenuste konsolideerimise projektist 2010. aasta kohta 403.2 KB pdf
09.06.2011 Tugiteenuste konsolideerimise projekti plaan 2010-2014 194.4 KB pdf
11.08.2010 Rahandusministeeriumi tugiteenuste konsolideerimise juhtrühma otsus 143.2 KB pdf
16.07.2010 Ülevaade projekti seisust ja esialgsed hinnangud 65.5 KB pdf
16.06.2010 Infoedastusmudelite analüüs ja disain 6.8 MB pdf
27.01.2010 Asutuste nimekiri 274.1 KB pdf
27.01.2010 Projektiorganisatsiooni kirjeldus 355.6 KB pdf
07.01.2010 Rakenduskava 164.3 KB pdf
04.12.2009 Toimemudel 294.0 KB pdf
22.09.2009 Konsolideeritavad tegevused (toimemudeli lisa) 215.1 KB pdf
29.12.2009 Vabariigi Valitsuse 29.12.2009 kabinetinõupidamise otsus 113.6 KB pdf