Töötajate arvu kasv aasta lõikes tõenäoliselt stabiliseerub

Erki Lõhmuste, rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja asetäitja

Majandusaktiivsuse tõustes kiirenes ka töötajate arvu kasv. Hõive kasv oli kiirem teenindavas sektoris.

Statistikaameti tööjõu-uuringu andmetel kasvas töötajate arv tänavu esimeses kvartalis aastatagusega võrreldes 16,8 tuhande ehk 2,7 protsenti võrra 646,8 tuhande inimeseni. Töötus langes samal ajal 5,6 protsendini. Kuigi töötajate arv jääb veel buumiaegsele ehk 2007. aasta tasemele alla, siis selle ajaga on tööealine rahvastik vähenenud ligikaudu 70 tuhande inimese võrra. See tähendab, et töötajate osakaal tööealisest rahvastikust on hooajalisi tegureid arvestades ajalooliselt kõrgeim, ulatudes 66,3 protsendini.

Ka muud allikad kinnitavad tööturu positiivseid arenguid, kuigi väiksemas määras. Maksuameti sotsiaalmaksu laekumise andmed näitavad hõive kasvu kiirenemist alates eelmise aasta keskpaigast, kuid kasvutempo ulatus käesoleva aasta esimeses kvartalis 1,1 protsendini. Töötukassas registreeritud töötute arv kasvas veidi eelmise aasta lõpuga võrreldes ning jõudis esimeses kvartalis 5 protsendini, kuid see on suuresti seletatav hooajaliste kõikumistega. Aastatagusega võrreldes registreeritud töötuse määr ei muutunud.

Töötajaid palkasid peamiselt juurde valdavalt sisenõudlusele tuginevad teenindussektori harud. Samuti on hõive taastuma hakanud eelmisel aastal raskustes olnud energeetikas, kus müügitulu kasvu toetab nafta maailmaturuhindade tõus tagasi 2015. aasta tasemele. Tagasihoidlikumad hõive arengud olid suurematest tegevusharudest tõenäoliselt transpordi valdkonnas ning töötlevas tööstuses, mis on rohkem väliskonkurentsile avatud ning peavad seetõttu tööjõukulude kasvu rohkem piirama.

Lähikvartalitel võib oodata tööturu positiivsete arengute jätkumist taastuva majanduskasvu toel. Kuigi palgasurved püsivad, aitavad ettevõtetel sellega toime tulla kiirenenud inflatsiooni tõttu parenenud müügitulu kasvuootused ning majandusaktiivsuse tõus meie peamistel eksporditurgudel.

15.5.2017

Lisainfo:

Ott Heinapuu
avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3035 | 56 659 980
ott dot heinapuu at fin dot ee