Tõniste ja Stubb arutasid Eesti eesistumise ajal käsitletavaid Euroopa Investeerimispanga teemasid

Rahandusminister Toomas Tõniste kohtus täna Tallinnas Euroopa Investeerimispanga (EIB) asepresidendi Alexander Stubbiga. Kohtumisel keskenduti teemadele, mille läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga Eesti oma eesistumise ajal juhib ning mille otsused mõjutavad otseselt panga tegevust nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool. 

„Eesistumise ajal on Eesti eesmärk aidata kaasa finantssektori tugevdamisele ja investeerimiskeskkonna parandamisele,“ märkis Tõniste. „EIB-l on selles oluline roll. EIB arengut puudutavate läbirääkimiste juhtimine on meile suureks väljakutseks ja anname endast parima, et sobivaima lahenduseni jõuda.“   
 
Hetkel on nõukogul ja Euroopa Parlamendil pooleli läbirääkimised Euroopa strateegiliste investeeringute fondi pikendamise ja mahtude suurendamise üle. Veel käivad arutelud EIB välislaenamisele Euroopa Liidu eelarve garantii andmise üle. EIB-l on oluline osa ELi välistegevuste toetamisel. 
 
Tõniste rõhutas kohtumisel EIB tähtsust Eesti partnerina. „EIB on andnud väärtusliku panuse erasektori arengusse ning on võimaldanud oluliste avalike projektide elluviimist. Samuti on EIB täiendanud Euroopa Liidu struktuurifondide rahastamist,“ märkis Tõniste.
 
Viimase viie aasta jooksul on pank Eestis investeerinud üle 1,16 miljardi euro. 2016. aastal allkirjastati Tallinna lennujaama rekonstrueerimise ja laiendamise laen (30 milj), 2017. aasta alguses laen Skeletonile (15 milj) ning maikuus laen Tallinna linnale (100 milj eur).
 
Lotte-Triin Narusk 
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3403 
www.rahandusministeerium.ee | Endla 13, 10122 Tallinn