Euroopa Liidu finantshuvide kaitse

Finantshuvide kaitse tagab ELi raha õiguspärase kasutamise ning takistab salakaubavedu, euro võltsimist ja teisi ühenduse rahalisi huve kahjustavaid tegevusi.

Finantshuvide kaitset veab kõikides valdkondades Euroopa Pettusevastane Amet (OLAF, European Anti-Fraud Office), mis teeb koostööd liikmesriikide rahandusministeeriumide, tolliametite, politsei ja uurimisasutustega. Uutes liikmesriikides tegutsevad ka kohalikud OLAFi üksused (kannavad nime AFCOS, Anti-Fraud Co-ordinating Service), mis on ühenduslüli OLAFi ja riigiasutuste vahel.

Eestis täidab OLAFi partneri rolli rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond, mis tagab OLAFi ja riigiasutuste vahelise infovahetuse ja koostöö, koostab ja rakendab finantshuvide kaitse tugevdamise strateegiat, teavitab Euroopa Komisjoni ja avalikkust rikkumistest ning vajadusel koolitab ja annab juhiseid.

OLAF-i töö 2014. aasta kokkuvõtte (inglise keeles) leiab siit

Teavita rikkumisest!

Rikkumisest teavitamiseks on mitu võimalust: (1) täites küsimustiku OLAFi kodulehel, (2) helistades telefonil (+800) 0105 2004 (eesti keeles), (3) saates e-kirja aadressile olaf-courrier at ec dot europa dot eu või (4) kirja posti teel aadressile - European Anti-Fraud Office, European Commission, Rue Joseph II 30, 1000 Brussels, Belgium

Kaitsepolitseiameti vihjetelefon: 612 1500
Rahandusministeeriumi e-post: rikkumised at fin dot ee

EL finantshuvide kaitse hõlmab toetuste auditeerimist, salakaubaveo tõkestamist jms, seetõttu on erinevate riigiasutuste esindajatest koostatud EL finantshuvide kaitse juhtkomitee. Komiteesse kuuluvad maksu- ja tolliameti, rahandusministeeriumi, kaitsepolitseiameti, politsei- ja piirivalveameti, riigikontrolli ning riigiprokuratuuri ametnikud. Juhtkomitee koordineerib infovahetust ja koostööd nii siseriiklikul tasandil kui OLAFiga, teeb ettepanekuid probleemide või raporteeritud õigusrikkumiste lahendamiseks ning süsteemi tugevdamiseks.

OLAFi ja ministeeriumi vaheline koostöölepe sõlmiti 2. oktoobril 2003 koostöölepe (82,1 kB).Toetuste kasutamisel avastatud rikkumised

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
22.06.2016 2007-2013 SV rikkumiste statistiline ülevaade 67.5 KB docx
22.06.2016 2014-2020. aastate rikkumiste statistika 10.9 KB xlsx
22.06.2016 2007-2013. aastate rikkumiste statistika 79.6 KB xlsx
22.06.2016 2004 -2006. aastate rikkumiste statistilika 49.9 KB xlsx
03.06.2015 Struktuuritoetuste 2004–2006 rikkumiste tabel 121.5 KB xls
21.12.2015 Struktuuritoetuste 2007–2013 rikkumiste tabel 250.0 KB xls
12.05.2015 Perioodi 2007-2013 struktuurivahendite kasutamisel avastatud rikkumised (2007–2014) 904.5 KB pdf
26.03.2014 Perioodi 2004-2006 struktuurivahendite kasutamisel avastatud rikkumised (2004–2013 IV kv) 741.6 KB pdf

Eesti õigusaktid ja juhendid

Määruse lisad (teavitusvormid ja nende täitmise juhendid) ning teised olulised juhendid on leitavad alljärgnevast loetelust.

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
07.11.2011 SC1 - Viivitamatu teavitamine rikkumisest 15.8 KB odt
07.11.2011 SC1 täitmise juhend 17.9 KB odt
07.11.2011 SC2 - Kvartaalne teavitamine rikkumisest 23.4 KB odt
07.11.2011 SC2 täitmise juhend 28.4 KB odt
07.11.2011 SC3 - Rikkumise puudumine 12.2 KB odt
07.11.2011 SC3 täitmise juhend 13.1 KB odt
09.01.2012 Toetuse kasutamisel toimunud rikkumistest teavitamise juhend 593.4 KB pdf
03.02.2012 Tagasinõuete ja tagasimaksete juhend 1.3 MB pdf

Euroopa Liidu õigusaktid ja juhendid


 
Kontaktid:
Kaur Siruli - finantskontrolli osakonna juhataja
611 3449, kaur dot siruli at fin dot ee
Virve Teppart - finantskontrolli osakonna nõunik
611 3539, virve dot teppart at fin dot ee