(In English)

Šveits toetab Eestit ja teisi ELi uuemaid liikmeid programmi kaudu, et vähendada liikmesriikide vahelisi majanduslikke ja sotsiaalseid erinevusi. 2004. aastal eraldas Šveits nüüdseks kaheteistkümnele ELi-ga liitunud riigile miljard Šveitsi franki. Eestile määratud abisumma moodustab sellest ligi 33 miljonit eurot. Toetusrahade jaotuspõhimõtted ning rakendusvaldkonnad määrati kindlaks iga riigi koostööprogrammi raamlepingus.


Koostööprogrammi raamkokkulepe allkirjastati 20. detsembril 2007 Bernis. Selles lepiti kokku, et Šveitsi konföderatsioon toetab Eesti majanduslikku ja sotsiaalset arengut 39,92 miljoni Šveitsi frangi ehk umbes 30 miljoni euroga perioodil 2007–2012. Lisaks määrati kindlaks rahastamise tingimused ning toetuse andmise vorm.

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
02.04.2013 Raamlepingu terviktekst (eesti keeles) 47.5 KB pdf
02.04.2013 Raamlepingu terviktekst (inglise keeles) 47.7 KB pdf
02.04.2013 Lisa nr 1 - alates 07.06.2012 kehtiv versioon (eesti keeles) 75.4 KB pdf
02.04.2013 Lisa nr 1 - alates 07.06.2012 kehtiv versioon (inglise keeles) 153.5 KB pdf
02.04.2013 Lisa nr 1 - alates 14.05.2010 kehtiv versioon (eesti keeles) 75.4 KB pdf
02.04.2013 Lisa nr 1 - alates 14.05.2010 kehtiv versioon (inglise keeles) 74.1 KB pdf
02.04.2013 Lisa nr 1 - alates 20.12.2007 kehtiv versioon (eesti keeles) 49.7 KB pdf
02.04.2013 Lisa nr 1 - alates 20.12.2007 kehtiv versioon (inglise keeles) 49.9 KB pdf
02.04.2013 Lisa nr 2 (eesti keeles) 95.1 KB pdf
02.04.2013 Lisa nr 2 (inglise keeles) 94.4 KB pdf
02.04.2013 Lisa nr 3 (eesti keeles) 39.0 KB pdf
02.04.2013 Lisa nr 3 (inglise keeles) 39.3 KB pdf


 

 

Kontaktid:
Taisi Valdlo - Välisvahendite osakonna peaspetsialist
611 3496,
taisi dot valdlo at fin dot ee