Setomaa rahvas tei otsusõ Võro maakunna puult

Sjoo nädali tettü perräküsümise tulõmuisi perrä taht inämbüs Setomaa inemiisi, õt vahtsõnõ Setomaa vald jäänu Võro maakunda. Uma arvamisõ andsõ 31,5 protsenti vahtsõ valla rahvast, kinkast 59,1 oll Võro maakunna puult.

„Inemise omma uma otsusõ tennü ja valik lange Võro maakunna puult. Valitsus and Setomaa rahvalõ võimalusõ eis otsus tetä ja perräküsümise perrä ma tii valitsusõlõ ettepanõki määrädä Setomaa vald Võro maakunda,“ ütel riigihaldusõ ministri Jaak Aab. „Ma tennä maavalitsuisi, kiä sjoo perräküsümise nii kipõst är teivä. Ma tennä veiga ka paiklikku rahvast, kiä käve umma hellü andmah ja niimoodu valitsusõlõ otsusõ tegemisest kimmä tsihi andsõ.“

Umma arvamist saiva avalda 16 aastakka vana ja vanõba Meremäe, Mikitämäe ja Verska valla ni Misso valla Luhamaa nulga eläniku, kiä omma rahvastikuregistrih kiräh. Perräküsümise kõrraldiva Põlva ja Võru maavalitsus. Puutriga internetih sai arvamist avalda 12. hainakuu pääväl ja perräküsümise punkteh sai umma hellü paprõ pääl anda 13. hainakuu pääväl.

Setomaa vallah om üttekokko maad 460,8 km2 ja rahvast 3577 inemist.

Kokko läävä kolm valda:
1. Meremäe vald (maad 132,0 km2 ja rahvast 1075 inemist),
2. Mikitämäe vald (maad 104,4 km2 ja rahvast 985 inemist),
3. Verska vald (maad 187,8 km2 ja rahvast 1371 inemist).

Vahtsõlõ vallalõ antas üle territooriumiosa:
4. Misso valla Luhamaa nulk (maad 36,7 km2 ja rahvast 146 inemist).

Kae ka: Setomaa rahvas saa anda uma arvamisõ, kohe maakunda vahtsõnõ vald jääs

14.07.2017

Mano saa küssü:

Karel Hanni
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3119
karel dot hanni at fin dot ee