Sester: vaatame üle ministeeriumide majanduskasvu toetavad tegevused

Valitsuskabinet toetas rahandusminister Sven Sesteri ettepanekut hakata riigieelarve protsessis koostama tõhustamiskavasid. Tõhustamiskavade eesmärk on riigi raha parem kasutamine. Selleks vaadatakse igal aastal eelarveprotsessis detailselt üle mõne konkreetse valdkonna kulud.

Järgmise aasta aprilliks vaadatakse üle ettevõtluse ja innovatsiooni toetamise valdkonna kulud.

„Riik suunab igal aastal miljoneid eurosid maksumaksja raha majanduskasvu ja ettevõtluse toetamiseks. Eesmärk on seda raha veelgi paremini kasutada,“ ütles rahandusminister Sven Sester. „Riigi kulusid tuleb pidevalt jälgida ja lõpetada tegevused, mille mõju on väike. Nii saame kasutada sama raha seal, kus see toob suuremat kasu.“

Ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonna tõhustamiskava eesmärk on muuta tugimeetmete mõju efektiivsemaks, nii et need avaldaks suuremat positiivset mõju majanduskasvule, tootlikkusele ja rahvusvahelisele konkurentsivõimele. Tõhustamiskava koostab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostöös rahandusministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, maaeluministeeriumi, justiitsministeeriumi, kultuuriministeeriumi ja riigikantseleiga.

Rahandusministeeriumis valminud tõhustamiskava kontseptsiooni järgi saab põhjalike valdkondlike tõhustamiskavade koostamine riigieelarve koostamise protsessi tavapäraseks osaks. Tõhustamiskavad pakuvad lisaks analüüsile ka kava, kuidas analüüsitud valdkonnas muudatusi teha.

Rahandusministeerium on tõhustamiskava metoodika järgi möödunud aastal analüüsinud riigi ametisõidukite kasutamist. Esitatud ettepanekud, mille rakendamisega on alustatud, võimaldavad sõidukite tõhusama kasutamisega säästa kümne aastaga kokku 16 miljonit eurot.

Taust:

Tõhustamiskavasid (inglise keeles spending review) kasutab enamik Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) riike. Valitsuse kulutuste tõhusamaks muutmisel on need kasutusel 22 riigis ning tõhustamiskavade rakendamine on muutunud viimastel aastatel regulaarsemaks. OECD on soovitanud ka Eesti riigieelarves suurendada valitsuse paindlikkust ressursside kasutamisel, et neid rohkem valitsuse prioriteetide elluviimisele suunata.

Tõhustamiskava kontseptsiooni kohta loe lähemalt rahandusministeeriumi blogist: „Riigi konkurentsivõime tõstmine eeldab paindlikumat eelarvet


Lisainfo:

Ott Heinapuu
avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3035 | 56 659 980
ott.heinapuu@fin.ee
www.fin.ee | Endla 13, 10122 Tallinn
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee