Sester: tööandjad peavad saama töötajatele majutust ja transporti pakkuda maksuvabalt

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mis vähendab tööandjate maksukoormust töötajate majutamisele ja transpordile. Lisaks leevendatakse vabatahtlike lähetuste väljamaksete maksustamist.

„Tööturg on muutunud ja tööandjatel on töötajaid aina raskem leida. Seetõttu tuleb tööandjatel lubada pakkuda töötajale maksuvabalt igapäevast transporti töö ja kodu vahel või majutusvõimalust, kui igapäevane sõitmine ei ole otstarbekas. See eelnõu vähendab tööandjate maksukoormust ja parandab maksukeskkonda.,“ ütles rahandusminister Sven Sester.

Eelnõuga vähendatakse tööandjate maksukulu töötajate majutamisele ja transpordile. Tööandjale antakse võimalus töötajate majutuskulusid maksuvabalt katta, kui majutus on vajalik tööandja ettevõtlusele, kulud mahuvad seadusega etteantud piirmäärade sisse, töötaja elukoht on vähemalt 50 km kaugusel töökoha asula piirist ja töötajal ei ole oma tööpiirkonnas eluaset.

Veel täiendatakse töötajate transpordi maksustamise erisoodustusena käsitlemise reegleid. Enam ei käsitleta tööandja kulusid töötajate transpordile erisoodustusena, kui transport on korraldatud bussiga (M2 või M3 kategooria sõiduk). Samuti võib tööandja maksuvabalt töötaja transpordi eest, kui töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel asula piirist, kus paikneb töökoht. Muudatusega täpsustatakse, et transpordikulu katmine maksuvabalt peab lähtuma tööandja ettevõtluse vajadustest.

Eelnõuga muudetakse ka vabatahtlikele tehtavate väljamaksete maksustamist. Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas olevatele ühingutele antakse võimalus maksta ühingu tegevuses osalevale vabatahtlikule ühingu heaks välismaal ülesannete täitmise eest maksuvabalt summa, mis on võrdne välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmääraga.

Eelnõuga täpsustatakse, et Euroopa Liidu struktuuritoetustest makstavaid stipendiume ei maksustata sarnaselt sõidu- ja majutustoetusega tulumaksuga.

Rahandusministeeriumi pressiteade
1.03.2017

Eelnõu on kättesaadaval infosüsteemis.

Liisi Poll 
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3049 | 578 31881
liisi dot poll at fin dot ee
www.rahandusministeerium.ee | Endla 13, 10122 Tallinn
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee