Riiklik statistika

Riikliku statistika tegemist reguleerib 2010. aastal jõustunud riikliku statistika seadus. Riiklik statistika kajastab Eesti majanduse, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja keskkonna seisundit ning selles toimuvaid muutusi.
 

Riikliku statistika seaduse kohaselt on riikliku statistika tegijad Eestis rahandusministeeriumi haldusalas tegutsev Statistikaamet, kes teeb riiklikku statistikat ning teostab järelvalvet ning Eesti Pank, kes teeb ja avaldab Eesti riigi maksebilanssi ning keskpanga funktsioonide täitmiseks vajalikku finantssektori statistikat. Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond vastutab riikliku statistika valdkonna õigusloome ning valdkondliku koostöö koordineerimise eest.
 

Riikliku statistika tegemise aluseks on riikliku statistika programm, mis koosneb Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud Statistikaameti statistikatöödest ja Eesti Panga presidendi poolt kinnitatud statistikatöödest.

Riikliku statistika seaduse nõuetele vastav riikliku statistika programm koostati esmakordselt aastateks 2011–2015 ja statistikaameti statistikatööde loetelu on leitav aastateks 2017-2021.

Valitsus moodustas 2011. aasta 13. jaanuaril statistikanõukogu, mis nõustab riikliku statistika tegijaid ning rahandusministeeriumi. Statistikanõukogus on 13 liiget: Statistikaameti, Eesti Panga ja Andmekaitse Inspektsiooni esindaja ning veel kümme riikliku statistika tarbijate ja andmeesitajate esindajat ning eksperti. Statistikanõukogusse ekspertide määramisel on lähtutud põhimõttest, et esindatud oleksid statistika, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna, keskkonna, majanduse ja põllumajanduse asjatundjad.

 

Kontakt riikliku statistika küsimustes:
Peeter Viigimets- riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna peaspetsialist
611 3020, peeter dot viigimets at fin dot ee