Riigilõivud Ametlike Teadaannete avaldamiseks, kohtute ning registri- ja kinnistustoimingute eest tasumiseks

Rahandusministeeriumi pangakontode numbrid alljärgnevate toimingute eest tasumiseks:

 • Ametlike Teadaannete avaldamisega seotud riigilõiv (kasutajatoe e-posti aadress: ametlik dot teade at just dot ee);
 • patendiameti kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste toimingutega seotud riigilõiv (vaata lähemalt patendiameti kodulehelt)
 • äriregistri toimingute riigilõiv ja osakapitali deposiit;
 • mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri toimingute riigilõiv;
 • kommertspandiregistri toimingute riigilõiv;
 • kinnistusraamatu toimingute riigilõiv;
 • maa-, haldus- ja ringkonnakohtute toimingute riigilõiv, sh maksekäsu kiirmenetlusega seotud riigilõiv;
 • tunnistajale, tõlgile ja eksperdile hüvitatavate kulude ettemaksed;
 • pankrotihalduri tasude ettemaksed;
 • riigikohtu kautsjonite ettemaksed;
 • ja muu sarnane kohtu määratud tasu.
SEB Pank EE571010220229377229 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE062200221059223099 (SWIFT: HABAEE2X)
Danske Bank EE513300333522160001 (SWIFT: FOREEE2X)
Nordea Bank EE221700017003510302 (SWIFT: NDEAEE2X)
 • Viitenumbrit ei kasutata, kui riigilõiv tasutakse enne toimingu tegemise taotlemist. Juhul kui Teile ei ole antud kohtulahendiga või menetlussüsteemist konkreetse riigilõivunõude tasumiseks unikaalset viitenumbrit, tuleb riigilõivu tasumisel märkida maksedokumendile selle toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse, või viide riigilõivuseaduse riigilõivumäära kehtestavale sättele. Patendiameti puhul tuleb edastada riigilõivu tasumise andmed e-postile vastuvoett at epa dot ee.
 • Eelpool nimetatud Rahandusministeeriumi pangakontodele tasutud summad kajastuvad e-maksuameti/e-tolli isiku riigilõivu ja tagatiste kontol.
 • Enammakstud riigilõivu või kohtu toimingust loobumise korral tuleb tagastamise taotlus esitada riigilõivu saanud riigiasutusele ehk sellele kohtule, kelle juures sooviti vastavat toimingut teha.
 • Ekslikult tasutud riigilõivu (s.t. ekslikult kasutati ülalolevaid pangakontosid) tagastamise taotlus tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile.