Riigikassa

Rahandusministeeriumi riigikassa osakond juhib riigi igapäevast rahavoogu, paigutab vaba raha ning kaasab vajadusel riigile võõrvahendeid, teostab riigiasutuste arveldusi ning korraldab laenude ja riigigarantiide andmisi.

Eraisikutele ja ettevõtetele teevad väljamakseid erinevad riigiasutused, vajalikud summad selleks vahendab asutustele riigikassa. Kõik riigile makstavad trahvid, lõivud ja muu sarnane tuleb eraisikutel ja ettevõtetel tasuda rahandusministeeriumi pangakontodele.

  • Riigiasutustele makstavate summade saajaks tuleb märkida rahandusministeerium.
  • Igal riigiasutusel on oma viitenumber, mille alusel edastatakse summa riigiasutuse arvelduskontole riigikassas.
  • Seega tuleb riigiasutusele mõeldud makse saajaks märkida rahandusministeerium ja kindlasti täita väli „viitenumber“.
  • Vastava viitenumbri annab riigiasutus, kellelt soovite teenust saada.

Riigilõivude viitenumbrid ja rahandusministeeriumi pangakontod

Tähelepanu!

  • Juhul kui maksekorralduse tegemisel tekkis viga või soovite teenusest loobuda, tuleb pöörduda asutuse poole, kes teenust osutab. Arvestust laekunud summade kohta peavad kõik riigiasutused ise.
  • Juhul kui lepingujärgne tasu, toetus, palk vms ei laekunud õigeaegselt, tuleb pöörduda selle riigiasutuse poole, kellega olete lepingulises suhtes või kes toetust või tasu maksma peab.
Rahandusministeeriumi pangakontode ning riigiasutuste ja sihtasutuste viitenumbrite kohta saab lisainformatsiooni telefonidel 611 3819 ja 611 3803 või e-posti aadressil abi dot kassa at fin dot ee.