Riigihangete poliitika

"Kui hanketeade on sõnastatud selgelt, annab see kõigile potentsiaalsetele, piisavalt arukatele, kogenud ja mõistlikult hoolsatele pakkujatele objektiivse võimaluse luua endale konkreetne ettekujutus teostatavatest töödest ja nende tegemise kohast ning võimaluse koostada sellest lähtuvalt oma pakkumus." Euroopa Kohus


Riigihange on asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine, ehitustööde tellimine ja ehitustööde ning teenuste kontsessioonide andmine hankija poolt, samuti ehitustööde tellimine ehitustöö kontsessionääri poolt.

Riigihangete tegevust reguleerib ELi direktiividel põhinev riigihangete seadus.

Riigihangete ja riigiabi osakond

  • kujundab riigihangetealast poliitikat, sealhulgas osaleb ELi otsustamisprotsessis ning rahvusvahelises koostöös riigihangete valdkonnas;
  • töötab välja riigihangetealaste õigusaktide eelnõud ning koordineerib nende rakendamist;
  • nõustab riigihangete seaduse rakendamise küsimustes ja korraldab riigihangete koolitusi;
  • teeb riiklikku järelevalvet riigihangete korraldamise üle ja väärtegude kohtuvälist menetlust;
  • peab riigihangete registrit ja arendab e-riigihangete keskkonda.

Riigihangete vaidlustustega tegeleb rahandusministeeriumi juures asuv sõltumatu vaidlustuskomisjon.

Riigihangete korraldamist puudutavad õigusaktid, juhised, juhendid ja abimaterjalid (sh korduma kippuvad küsimused) leiate e-riigihangete keskkonna kodulehelt.

Kontaktid
Valdkond Asukoht E-post Telefon
Riigihangete seaduse alane nõustamine* riigihangete ja riigiabi osakond riigihanked at fin dot ee 611 3701
Riigihangete registri kasutajatugi riigihangete ja riigiabi osakond register at riigihanked dot riik dot ee 611 3693, 611 3703
Riigihangete järelvalve riigihangete ja riigiabi osakond jarelevalve at fin dot ee 611 3507
Vaidlustuskomisjon rahandusministeeriumi juures olev sõltumatu üksus vako at fin dot ee 611 3713

* Küsimuses palume öelda, kas esindate hankijat, pakkujat/taotlejat või huvitatud isikut. Küsimusele vastame üldjuhul 5 tööpäeva jooksul. Palume enne päringu esitamist tutvuda ka korduma kippuvate küsimuste (KKK) rubriigiga.