Riigihalduse minister on visiidil Lääne-Virumaal

Riigihalduse minister Jaak Aab on täna töövisiidil Lääne-Virumaal, kus kohtub maakonna omavalitsusjuhtidega, maavanemaga, Lääne-Viru Arenduskeskuse juhiga, maavalitsuse töötajatega ning külastab erinevatest programmidest toetust saanud objekte. 

 
„Maavalitsuste sulgemisega uuel aastal saavad omavalitsused endale mõningaid ülesandeid koos selleks ette nähtud rahaga juurde. Mõned ülesanded jäävad sealjuures omavalitsustele ühiselt täitmiseks. Kuna aasta lõpuni pole enam palju aega, siis on omavalitsustel vaja teha kiired otsused, millised asutused neid ühiseid ülesandeid täitma hakkavad. Kiirustama peavad ka volikogud, et ülesannete üle võtmine oleks võimalikult kiire ja sujuv ning elanikele oleks tagatud kõik senised teenused,“ ütles Aab. „Teisalt on mul hea meel omavalitsustele viia ka see sõnum, et tänaseks on valitsus otsustanud suurendada kohalike omavalitsuste tulubaasi ning selleks on riigieelarve strateegias ette nähtud tervelt 185 miljonit eurot.“
 
Alates 1. jaanuarist 2018 lõpetavad maavalitsused oma tegevuse ning nende täidetud ülesanded jagatakse edaspidi omavalitsuste ja riigiasutuste vahel. Omavalitsustele ühiseks täitmiseks antakse maakonna arengu kavandamine ja selle elluviimise suunamine, tervisedendus, maakonna turvalisuse alase koostöö koordineerimine ning mõningad kultuurivaldkonna ülesanded. 
 
Lisaks eelnevale muutub ka ühistranspordi korraldus, mida hakkavad maavalitsuste asemel korraldama omavalitsuste poolt loodud ühistranspordikeskused. Selle täitmiseks on omavalitsustel vaja sõlmida võimalikult kiiresti kokkulepped, kas ühinemiseks mõne olemasoleva ühistranspordikeskusega või uue piirkondliku ühistranspordikeskuse asutamiseks. Selguse huvides tuleks need küsimused lahendada juba enne kohalike omavalitsuste volikogude valimisi.
 
Visiidi kava:
10:30-12:00 kohtumine Lääne-Virumaa omavalitsuste juhtidega Sõmeru valla keskusehoones.
12:30-13:15 kohtumine maavalitsuse töötajatega maavalitsuses.
13:15-14:15 lõuna maavanemaga ja Lääne-Viru Arenduskeskuse juhiga Rakveres.
15:15-16:30 Tapa linnas KIKi rahastusega raudteejaama/bussijaama korrastamise projekti ja PKT meetmest rahastuse saanud kesklinna avaliku ruumi uuendamise projekti külastus.
 
 
 
1.08.2017
 
Karel Hanni 
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3119 
karel.hanni@fin.ee