Riigieelarved 2001-2010

RE 2010 - RE 2009 - RE 2008 - RE 2007 - RE 2006 - RE 2005 - RE 2004 - RE 2003 - RE 2002 - RE 2001
 

Riigieelarve 2010
  Maht Täitmine
Tulud 84 528 135 556 krooni 87 780 370 000 krooni
Kulud 89 727 512 968 krooni 87 647 439 528 krooni

2010. aasta riigieelarve ja selle täitmise materjalid:
 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
27.01.2011 Riigieelarve kassapõhised tulud-kulud 2006-2010 (seisuga 31.12.2010) 646.2 KB xls
27.01.2011 Välisvahendite finantstabel (seisuga 31.12.2010) 187.0 KB xls
27.01.2011 Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - detsember 2010 (slaidid) 1.3 MB ppt
27.01.2011 Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - detsember 2010 1.6 MB pdf
26.10.2010 Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - september 2010 1.3 MB pdf
29.07.2010 Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - juuni 2010 762.6 KB pdf
30.04.2010 Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - märts 2010 908.7 KB pdf
27.10.2010 2010. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 487.4 KB pdf
27.10.2010 2010. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1.6 MB pdf
09.12.2009 Taustainfo 2010. aasta riigieelarve kohta 333.4 KB pdf
09.12.2009 2010. aasta riigieelarvet tutvustavad slaidid 592.0 KB ppt
09.12.2009 2010. aasta riigieelarve seadus 1.4 MB pdf
09.12.2009 2010. aasta riigieelarve seaduse seletuskiri 5.1 MB pdf
09.12.2009 2010. aasta riigieelarve seaduse tekstiparagrahvid 257.7 KB pdf

Riigieelarve 2009
  Maht Maht peale II lisaeelarvet Täitmine
Tulud 97 838 184 823 krooni  84 273 034 028 krooni 85 685 134 000 krooni
Kulud 98 474 096 013 krooni   89 334 850 975 krooni 87 321 764 803 krooni

2009. aasta riigieelarve ja selle täitmise materjalid:
 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
21.01.2010 Riigieelarve kassapõhised tulud-kulud 2006-2009 630.5 KB xls
21.01.2010 Riigieelarve ja majanduse ülevaade seisuga 31.12.2009 3.7 MB doc
21.01.2010 Ülevaade majanduse olukorrast, riigieelarve täitmisest ja valitsussektori eelarvest (slaidid) 782.5 KB ppt
04.02.2010 Välisvahendite ülevaade seisuga 31.12.2009 698.0 KB rtf
20.01.2010 Välisvahendite finantstabel seisuga 31.12.2009 107.0 KB xls
26.11.2009 2009. aasta riigieelarve muutmise seadus 502.4 KB pdf
22.06.2009 2009. aasta riigieelarve seaduse pildi lõplik seis 256.0 KB xls
22.06.2009 2009. aasta teise lisaeelarve kokkuvõte 129.5 KB doc
22.06.2009 2009. a teise lisaeelarve seadus 116.5 KB xls
18.06.2009 2009. aasta teise lisaeelarve seletuskiri 801.1 KB pdf
18.06.2009 2009. aasta riigieelarve seadus teise lisaeelarve muudatustega 239.0 KB xls
20.02.2009 2009. aasta eelarve + lisaeelarve 235.5 KB xls
18.02.2009 2009. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu 110.5 KB xls
18.02.2009 Lisaeelarve seaduse eelnõu tekstiparagrahvid 190.3 KB rtf
18.02.2009 2009. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu seletuskiri 2.6 MB doc
11.12.2008 2009. aasta riigieelarve seadus 649.7 KB xls
11.12.2008 2009. aasta riigieelarve seaduse tekstiparagrahvid 75.5 KB doc
11.12.2008 2009. aasta riigieelarve seaduse eelnõu seletuskiri 14.5 MB doc

Riigieelarve 2008
  Maht Maht peale lisaeelarvet Täitmine
Tulud 96 275 451 478 krooni  90 144 272 555 krooni 84 855 369 000 krooni
Kulud 93 579 603 948 krooni   90 369 318 665 krooni 90 102 577 000 krooni

2008. aasta riigieelarve ja selle täitmise materjalid:
 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
14.01.2009 Riigieelarve tulud/kulud seisuga 31.12.2008 451.5 KB xls
14.01.2009 Välisvahendite finantstabel seisuga 31.12.2008 93.5 KB xls
12.12.2008 Eesti majanduse ülevaade 2.0 MB doc
22.12.2008 2008. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 88.0 KB xls
22.12.2008 2008. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse tekstiparagrahvid 26.5 KB doc
15.05.2008 2008. aasta lisaeelarvet ja kärpeid üldisemalt selgitav kokkuvõte 135.0 KB doc
03.07.2008 2008. aasta lisaeelarve seadus 121.0 KB xls
30.06.2008 2008. aasta lisaeelarve seaduse tekstiparagrahvid 26.5 KB doc
15.05.2008 Lisaeelarve seaduse eelnõu seletuskiri 2.1 MB pdf
06.02.2008 Ülevaade 2008. aasta riigieelarve seadusest 4.8 MB pdf
03.01.2008 2008. aasta riigieelarve seadus 253.5 KB xls
03.01.2008 2008. aasta riigieelarve seaduse tekstiparagrahvid 78.0 KB doc
21.09.2007 2008. aasta riigieelarve seaduse eelnõu seletuskiri 4.9 MB pdf

Riigieelarve 2007
  Maht Maht peale lisaeelarvet Täitmine
Tulud 75 910 624 115 krooni  82 149 211 947 krooni 81 995 714 000 krooni
Kulud 74 782 030 713 krooni   77 535 029 131 krooni 76 036 666 000 krooni

2007. aasta riigieelarve ja selle täitmise materjalid:
 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
17.01.2008 2007. aasta riigieelarve kassapõhised tulud-kulud 286.5 KB xls
17.01.2008 Välisvahendite finantstabel (seisuga 31.12.2007) 215.5 KB xls
05.12.2007 2007. aasta lisaeelarve seadus 125.5 KB xls
05.12.2007 2007. aasta lisaeelarve seaduse tekstiparagrahvid 29.0 KB doc
13.12.2006 2007. aasta riigieelarve seadus 246.0 KB xls
13.12.2006 2007. aasta riigieelarve seaduse tekstiparagrahvid 82.5 KB doc
13.12.2006 2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõu seletuskiri 1. osa 2.6 MB pdf
13.12.2006 2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõu seletuskiri 2. osa 2.5 MB pdf

Riigieelarve 2006
  Maht Maht peale lisaeelarvet Täitmine
Tulud 61 417 894 543 krooni  66 904 574 437 krooni 67 849 693 000 krooni
Kulud 61 417 894 543 krooni   66 626 733 413 krooni 64 624 734 000 krooni

2007. aasta riigieelarve ja selle täitmise materjalid:
 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
10.01.2007 Riigieelarve kassapõhised tulud-kulud 308.0 KB xls
10.01.2007 Välisvahendite finantstabel (seisuga 31.12.2006) 76.0 KB xls
03.01.2007 Majanduse ülevaade - detsember 2006 421.4 KB pdf
22.11.2006 2006. aasta lisaeelarve seadus 119.5 KB xls
22.11.2006 2006. aasta lisaeelarve seaduse tekstiparagrahvid 30.5 KB doc
07.12.2005 2006. aasta riigieelarve seadus 1.8 MB doc
20.10.2005 2006. aasta riigieelarve esitluskõne riigikogus 50.0 KB doc
07.12.2005 2006. aasta riigieelarve seaduse eelnõu seletuskiri 4.8 MB pdf

Riigieelarve 2005
  Maht Maht peale lisaeelarvet Täitmine
Tulud 53 072 811 033 krooni  55 232 021 882 krooni 55 148 000 000 krooni
Kulud 53 042 323 189 krooni   54 935 691 819 krooni 52 735 986 546 krooni

2005. aasta riigieelarve ja selle täitmise materjalid:
 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
10.01.2006 Majanduse ülevaade - detsember 2005 391.0 KB pdf
20.09.2005 2005. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu 864.0 KB doc
14.09.2005 2005. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu seletuskiri 5.1 MB doc
10.12.2004 2005. aasta riigieelarve seadus 254.6 KB pdf
10.12.2004 2005. aasta riigieelarve seaduse eelnõu seletuskiri 1.9 MB pdf

Riigieelarve 2004
  Maht Maht peale lisaeelarvet Täitmine
Tulud 47 619 732 025 krooni  48 457 994 112 krooni 46 384 500 000krooni
Kulud 47 699 931 444 krooni   48 723 299 827 krooni 44 961 356 114 krooni

2004. aasta riigieelarve ja selle täitmise materjalid:
 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
16.09.2003 2004. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu 215.0 KB xls
16.09.2004 2004. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu seletuskiri 898.5 KB doc
16.12.2003 2004. aasta riigieelarve seadus 289.5 KB xls
16.12.2003 2004. aasta riigieelarve seaduse eelnõu seletuskiri 6.3 MB doc
16.12.2003 Valitsusasutuste ja valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste investeeringute kava 2004. aasta objektiline jaotus 476.5 KB xls
16.12.2003 Riiklike investeeringute programm aastateks 2004-2007 (seisuga 16.12.2003) 865.5 KB xls

Riigieelarve 2003
  Maht Maht peale lisaeelarvet Täitmine
Tulud 38 434 017 600 krooni  39 550 672 387 krooni 41 308 300 000 krooni
Kulud 38 758 141 200 krooni   39 747 923 187 krooni 38 341 418 110 krooni

2003. aasta riigieelarve ja selle täitmise materjalid:
 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
06.11.2003 2003. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 131.7 KB pdf
06.11.2003 2003. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus eelnõu seletuskiri 202.5 KB doc
11.06.2003 2003. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu 133.0 KB xls
08.05.2003 2003. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu seletuskiri 510.0 KB doc
11.12.2002 2003. aasta riigieelarve seadus 221.6 KB pdf
11.12.2002 2003. aasta riigieelarve seaduse eelnõu seletuskiri 1.9 MB doc

Riigieelarve 2002
  Maht Maht peale II lisaeelarvet Täitmine
Tulud 33 130 693 000 krooni  34 329 436 000 krooni 36 296 173 000 krooni
Kulud 33 130 693 000 krooni   34 329 166 000 krooni 33 638 945 700 krooni

2002. aasta riigieelarve ja selle täitmise materjalid:
 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
25.09.2002 Riigi 2002. aasta teise lisaeelarve seadus 108.3 KB pdf
30.08.2002 Riigi 2002. aasta teise lisaeelarve seletuskiri 117.5 KB doc
05.06.2002 Riigi 2002. aasta lisaeelarve seadus 110.3 KB pdf
05.06.2002 Riigi 2002. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu seletuskiri 145.9 KB rtf
19.12.2001 2002. aasta riigieelarve seadus 204.2 KB pdf
03.10.2001 2002. aasta riigieelarve seaduse seletuskiri 1.3 MB doc
27.03.2002 Riiklike investeeringute programm aastateks 2002-2005 1.8 MB xls
27.03.2002 Riiklike investeeringute programm aastateks 2002-2005 - seletuskiri 49.5 KB rtf

Riigieelarve 2001
  Maht Täitmine
Tulud 29 786 050 000 krooni  30 572 700 000 krooni
Kulud 29 786 050 000 krooni   29 706 531 500 krooni

2001. aasta riigieelarve ja selle täitmise materjalid:
 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
20.12.2000 2001. aasta riigieelarve seadus 187.0 KB pdf
01.03.2001 Riiklike investeeringute programm ja investeeringute kavad aastateks 2001-2004 2.9 MB xls