Riigieelarved 1992-2000

RE 2000 - RE 1999 - RE 1998 - RE 1997 - RE 1996 - RE 1995 - RE 1994 - RE 1993 - RE 1992
 

Riigieelarve 2000
  Maht Täitmine
Tulud 28 530 988 300 krooni  28 077 376 000 krooni
Kulud 28 530 988 300 krooni   28 346 912 700 krooni

Riigieelarve 1999
  Maht Maht peale II lisaeelarvet Täitmine
Tulud 18 464 506 700 krooni  17 571 506 700 krooni 18 048 056 942 krooni
Kulud 18 464 506 700 krooni   17 571 506 700 krooni 17 165 901 900 krooni

Riigieelarve 1998 täitmine
Tulud 15 287 818 000 krooni 
Kulud 15 499 757 000 krooni  

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
10.01.1999 1998. aasta riigieelarve tulud 249.5 KB doc
10.01.1999 1998. aasta riigieelarve vahendid 51.0 KB doc
10.01.1999 1998. aasta riigieelarve kulud 3.4 MB doc
10.01.1999 Seletuskiri 1998. aasta riigieelarve täitmise kohta 31.5 KB doc
10.01.1999 Vabariigi Valitsuse reservfondi kasutamise aruanne 1998. aasta kohta 777.0 KB doc
10.01.1999 Riigieelarvest välja antud pikaajaliste laenude tagastamata summad 1998. eelarveaasta lõpuks 38.0 KB doc
10.01.1999 1998. aasta riigieelarve projektiga esitatud makromajandusliku prognoosi ja eelarvete tulude prognoosi täitumise kohta 144.0 KB doc
10.01.1999 Ülevaade Eesti Vabariigi riigivõla teenindamisest 1998. aastal 53.5 KB doc

Riigieelarve 1997 täitmine
Tulud 13 966 021 000 krooni 
Kulud 12 573 339 900 krooni  

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
20.03.1998 1997. aasta riigieelarve kassalise täitmise bilanss 49.5 KB doc
20.03.1998 1997. aasta riigieelarve tulud 119.0 KB doc
20.03.1998 1997. aasta riigieelarve kulud 3.3 MB doc
20.03.1998 Riigieelarvel olevate asutuste põhivarad 1997. eelarveaasta alguseks ja lõpuks 35.5 KB doc
20.03.1998 Riigieelarvel olevate asutuste kohustused (võlgnevused) riigieelarve summadest 1997.a. eelarveaasta alguseks ja lõpuks 102.0 KB doc
20.03.1998 Riigieelarvest välja antud pikaajaliste laenude tagastamata summad 1997. eelarveaasta lõpuks 36.5 KB doc
20.03.1998 Vabariigi Valitsuse reservfondi kasutamise aruanne 1997. aastal 584.0 KB doc
20.03.1998 Andmed riigieelarvest toetust saanud fondide ja sihtkapitalide tulude ja kulude kohta 693.0 KB doc

Riigieelarve 1996 täitmine
Tulud 13 416 627 000 krooni 
Kulud 13 311 800 000 krooni  

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
10.01.1997 1996. aasta riigieelarve tulude aruanne 89.0 KB doc

Riigieelarve 1995 täitmine
Tulud 9 045 320 000 krooni 
Kulud 8 767 245 400 krooni  

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
10.01.1996 1995. aasta riigieelarve tulude-kulude aruanne 359.5 KB doc

Riigieelarve 1994 täitmine
Tulud 7 070 812 000 krooni 
Kulud 6 904 001 200 krooni  

Riigieelarve 1993 täitmine
Tulud 4 151 434 000 krooni 
Kulud 4 011 849 800 krooni  

Riigieelarve 1992 täitmine
Tulud 2 048 139 000 krooni 
Kulud 2 026 134 000 krooni