Riigieelarve kassalise teenindamise eeskiri

Riigieelarve kassalist teenindamist korraldab riigikassa. Riigieelarve kassareservi kasutamist välisabi sildfinantseerimiseks korraldab ning eraldatud summade üle peab arvestust rahandusministeeriumi Euroopa Liidu maksete osakond. Riigieelarve kassaline teenindamine toimub e-riigikassa vahendusel.

Laekumised riigieelarvesse ja väljamaksed riigieelarvest tehakse riigieelarvet teenindavates pankades avatud riigikassa ühendkontserni (kontsernikonto) koosseisu kuuluvate arvelduskontode kaudu vastavalt kassalise teenindamise eeskirjale ning kooskõlas pangaga sõlmitud lepingu tingimustega.

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
18.03.2009 Lisa nr 1 - Volikiri 9.6 KB odt
18.01.2011 Lisa nr 2 - Pangakaardi taotlus 10.5 KB odt
02.01.2012 Lisa nr 3 - Administratiivne tunnus 195.2 KB pdf
04.01.2006 Lisa nr 4 - Maksekorralduse annulleerimise teatis 8.8 KB odt
23.11.2007 Lisa nr 5 - Broneeringu teatis 10.4 KB odt
16.01.2013 Lisa nr 6 - Siseriiklik maksekorraldus 9.6 KB odt
16.01.2013 Lisa nr 7 - Koondmaksekorraldus 10.2 KB odt
16.01.2013 Lisa nr 8 - Välismaksekorraldus 10.9 KB odt
04.01.2006 Lisa nr 9 - Väärtpaberikorraldus 9.2 KB odt
16.01.2013 Lisa nr 11 - Taotlus kulude ülekandmiseks järgmisse eelarveaastasse 12.4 KB odt
23.11.2007 Lisa nr 12 - Taotlus sõnumipõhise andmevahetuse kasutamiseks 16.5 KB odt
16.01.2013 Lisa nr 13 - Taotlus materiaalsete ja immateriaalsete varade müügist laekuvate vahendite kasutamiseks 10.1 KB odt
16.01.2013 Lisa nr 14 - Koondvälismaksekorraldus 11.8 KB odt
16.01.2013 Lisa nr 15 - Eelarveklassifikaator 252.4 KB pdf
16.01.2013 Lisa nr 16 - E-riigikassa tulukontod 194.9 KB pdf