Riigieelarve 2017

 

2017. aasta riigieelarve eesmärk on kestliku ja läbimõeldud eelarvepoliitika kaudu tugevdada Eesti julgeolekut, edendada majanduskasvu, vähendada tööjõumakse, suurendada madalapalgaliste ja lastega perede toimetulekut soodustamaks laste sünde ning uuendada riigi ja kohalikku haldust. Riigieelarve tulude mahuks on planeeritud 9,48 miljardit eurot. Riigieelarve kulud kasvavad 2016. aastaga võrreldes 734 miljonit eurot ehk 7,6 protsenti 9,66 miljardi euroni. Vastavalt riigi eelarvestrateegias seatud eesmärgile püsib valitsussektori struktuurselt tasandatud eelarve järgmisel aastal ülejäägis (0,2 protsenti prognoositavast SKPst). Struktuurne ülejääk näitab, et jätkusuutlikkuse probleeme eelarves ei ole.

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
28.12.2016 Faktileht 2017. aasta riigieelarvest 134.2 KB pdf
23.12.2016 Slaidiesitlus 2017. aasta riigieelarvest 213.4 KB pdf
26.10.2016 Rahandusminister Sven Sesteri kõne 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (SE 303) esimesel lugemisel riigikogus 26. oktoobril 2016 231.4 KB pdf
09.03.2017 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu seletuskiri 7.5 MB pdf
29.12.2016 2017. aasta riigieelarve seadus 193.5 KB xlsx
20.12.2016 2017. aasta riigieelarve seadus 670.8 KB pdf
20.12.2016 2017. aasta riigieelarve seaduse tekstiparagrahvid 310.3 KB pdf
09.06.2017 2016. aasta riigieelarve vahendite ülekandmine 2017. aastasse (rahandusministri käskkiri) 797.0 KB rtf
09.06.2017 2016. aasta riigieelarve vahendite ülekandmine 2017. aastasse (rahandusministri käskkirja seletuskiri) 551.7 KB rtf
09.06.2017 2016. aasta riigieelarve vahendite ülekandmine 2017. aastasse (rahandusministri käskkirja lisa 1) 157.0 KB pdf
09.06.2017 2016. aasta riigieelarve vahendite ülekandmine 2017. aastasse (rahandusministri käskkirja lisa 1) 587.6 KB xlsx
09.06.2017 2016. aasta riigieelarve vahendite ülekandmine 2017. aastasse (rahandusministri käskkirja lisa 2) 276.7 KB pdf
09.06.2017 2016. aasta riigieelarve vahendite ülekandmine 2017. aastasse (rahandusministri käskkirja lisa 2) 552.1 KB xlsx

Loe lisaks:

 

Riigieelarve täitmine

Vaata ka teisi rahandusministeeriumi presentatsioone.
 
 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
18.07.2017 Riigieelarve täitmine – mai 2017 (tabel) 1.4 MB xlsx
11.07.2017 Maksutulu mais 2017 483.7 KB pdf
11.07.2017 Välisvahendite kasutamine fondide kaupa seisuga 30.6.2017 10.3 KB xlsx
11.07.2017 Välisvahendite kasutamine seisuga 30.6.2017 75.0 KB xlsx
19.06.2017 Riigieelarve täitmine – aprill 2017 (tabel) 1.4 MB xlsx
09.06.2017 Välisvahendite kasutamine fondide kaupa seisuga 31.5.2017 10.3 KB xlsx
09.06.2017 Välisvahendite kasutamine seisuga 31.5.2017 75.1 KB xlsx
09.06.2017 Maksutulu aprillis 2017 3.4 MB pptx
19.05.2017 Riigieelarve täitmine – märts 2017 (tabel) 1.4 MB xlsx
10.05.2017 Maksutulu märtsis 2017 3.4 MB pptx
24.03.2017 Riigieelarve täitmine – jaanuar 2017 (tabel) 1.4 MB xlsx
11.05.2017 Välisvahendite kasutamine fondide kaupa seisuga 30.4.2017 10.4 KB xlsx
11.05.2017 Välisvahendite kasutamine seisuga 30.4.2017 75.2 KB xlsx
11.05.2017 Välisvahendite kasutamine fondide kaupa seisuga 31.3.2017 10.3 KB xlsx
11.05.2017 Välisvahendite kasutamine seisuga 31.3.2017 75.2 KB xlsx
13.03.2017 Välisvahendite kasutamine fondide kaupa seisuga 28.2.2017 10.3 KB xlsx
13.03.2017 Välisvahendite kasutamine seisuga 28.2.2017 75.3 KB xlsx
09.02.2017 Välisvahendite kasutamine fondide kaupa seisuga 31.1.2017 10.3 KB xlsx
09.02.2017 Välisvahendite kasutamine seisuga 31.1.2017 77.9 KB xlsx