Riigieelarve 2017

 

2017. aasta riigieelarve eesmärk on kestliku ja läbimõeldud eelarvepoliitika kaudu tugevdada Eesti julgeolekut, edendada majanduskasvu, vähendada tööjõumakse, suurendada madalapalgaliste ja lastega perede toimetulekut soodustamaks laste sünde ning uuendada riigi ja kohalikku haldust. Riigieelarve tulude mahuks on planeeritud 9,48 miljardit eurot. Riigieelarve kulud kasvavad 2016. aastaga võrreldes 734 miljonit eurot ehk 7,6 protsenti 9,66 miljardi euroni. Vastavalt riigi eelarvestrateegias seatud eesmärgile püsib valitsussektori struktuurselt tasandatud eelarve järgmisel aastal ülejäägis (0,2 protsenti prognoositavast SKPst). Struktuurne ülejääk näitab, et jätkusuutlikkuse probleeme eelarves ei ole.

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
28.12.2016 Faktileht 2017. aasta riigieelarvest 134.2 KB pdf
23.12.2016 Slaidiesitlus 2017. aasta riigieelarvest 213.4 KB pdf
26.10.2016 Rahandusminister Sven Sesteri kõne 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (SE 303) esimesel lugemisel riigikogus 26. oktoobril 2016 231.4 KB pdf
27.09.2016 2017. aasta riigieelarve seaduse seletuskiri 7.1 MB pdf
29.12.2016 2017. aasta riigieelarve seadus 193.5 KB xlsx
20.12.2016 2017. aasta riigieelarve seadus 670.8 KB pdf
20.12.2016 2017. aasta riigieelarve seaduse tekstiparagrahvid 310.3 KB pdf