Riigieelarve 2013

Vaata ka teisi rahandusministeeriumi presentatsioone.
 
2013. aasta riigieelarves plaanitavad kulud on 7,7 miljardit eurot (koos 2012. aastast ülekantud vahenditega 7,8 miljardit eurot) ja prognoositavad tulud 7,5 miljardit eurot. Eelarve tulude maht kasvab 2,2 protsenti ning kulud suurenevad 1,1 protsenti.

Valitsussektori eelarve püsib 2013. aastal tasakaalu lähedal, kuid on kevadise prognoosi järgi ajutiselt veel 0,5 protsendiga SKPst puudujäägis. Struktuurselt on eelarvepositsioon juba ülejäägis 0,1 protsendiga SKPst.

Eesti võlakoormus püsib Euroopa Liidu madalaimana. Prognoositav võlakoormus on 12 protsenti SKPst, millest EFSFi mõju on 4,3 protsenti. Üldine maksukoormus langeb 2013. aastal 32,6 protsendile, mis on viimase viie aasta madalaim tase.

2013. aasta eelarves on olulisel kohal sotsiaalse turvalisuse suurendamine – kasvavad pensionid, vajaduspõhised lastetoetused, töötutoetused ning ravikindlustuse kulud Haigekassa eelarves.
 

Ülalolevast esitlusest saab kiire ülevaate 2013. aasta riigieelarve seisust. Pikem ülevaade koos selgitusega riigieelarve seisu kohta koostatakse kvartaalselt ja selle leiab allolevatest dokumendifailidest, kus asuvad ka 2013. aasta riigieelarve tulud ning kulud kuises lõikes.

Riigieelarve täitmine

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
22.04.2014 Riigieelarve kassapõhised tulud-kulud 2013 (seisuga 31.12.2013) 1.1 MB xlsx
30.01.2014 Välisvahendite finantstabel (seisuga 31.12.2013) 124.0 KB xls
30.01.2014 Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - detsember 2013 (slaidid) 2.4 MB ppt
19.12.2013 Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - november 2013 (slaidid) 2.7 MB ppt
30.11.2013 Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - oktoober 2013 (slaidid) 2.6 MB ppt
21.11.2013 Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - septemberi 2013 2.2 MB pdf
21.11.2013 Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - september 2013 (slaidid) 2.9 MB ppt
20.09.2013 Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - august 2013 (slaidid) 2.5 MB pot
20.08.2013 Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - juuli 2013 (slaidid) 2.5 MB ppt
08.08.2013 Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - juuni 2013 1.7 MB pdf
08.08.2013 Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - juuni 2013 (slaidid) 3.2 MB ppt
19.06.2013 Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - mai 2013 (slaidid) 2.7 MB ppt
22.05.2013 Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - aprill 2013 (slaidid) 663.5 KB ppt
16.05.2013 Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - märts 2013 1.5 MB pdf
16.05.2013 Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - märts 2013 (slaidid) 2.3 MB ppt
25.03.2013 Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - veebruar 2013 (slaidid) 2.2 MB ppt
27.02.2013 Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - jaanuar 2013 (slaidid) 2.1 MB ppt

Riigieelarve seadus

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
12.12.2012 2013. aasta riigieelarve lühiülevaade 140.3 KB pdf
20.12.2012 2013. aasta riigieelarve seadus 225.6 KB pdf
08.02.0013 2013. aasta riigieelarve seaduse seletuskiri 3.6 MB pdf
30.01.2013 Rahandusministri käskkiri 2012. aasta eelarvesummade ülekandmiseks 2013. aastasse 138.4 KB pdf
30.01.2013 Käskkirja lisa 950.0 KB pdf
23.10.2012 Rahandusministri kõne 2013. aasta riigieelarve esimesel lugemisel riigikogus 62.8 KB pdf
25.09.2012 2013. aasta riigieelarve eelnõu (slaidid) 1.1 MB ppt
10.01.2013 Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2013. aastaks määratud tööjõu- ja majandamiskulude jaotus 95.9 KB pdf
10.01.2013 Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2013. aastaks määratud investeeringute objektiline liigendus 42.9 KB pdf
10.01.2013 Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2013. aastaks määratud investeeringutoetuste objektiline liigendus 42.9 KB pdf
10.01.2013 Ministeeriumide ja nende valitsemisala riigiasutuste 2013. aasta tegevuskavad 1.7 MB pdf
20.12.2012 Lisa 7 - Seaduse tekstipragrahvid 67.2 KB pdf
26.09.2012 Lisa 8 - Tegevuskava 437.8 KB pdf
02.10.2012 2013. aasta riigieelarve seaduse seletuskirja tabelid - 25.09.2012 seisuga 1.9 MB xls
02.10.2012 2013. aasta riigieelarve seaduse seletuskirja graafikud - 25.09.2012 seisuga 483.0 KB xls