Riigieelarve 2012

Vaata ka teisi rahandusministeeriumi presentatsioone.
 
2012. aasta riigieelarve prognoositavateks tuludeks on 6,12 miljardit eurot ja planeeritud kuludeks 6,58 miljardit eurot ( koos eelmisest aastast ülekantud vahenditega 6,8 miljardit eurot).

2012. aasta oodatav valitsussektori eelarve on ühekordseid ning majandustsükli mõjusid arvestamata jätkuvalt ülejäägis, nominaalselt ulatub puudujääk 2,1 protsendini SKPst.

Lisaks järgmise aasta riigieelarvele võttis riigikogu vastu mitmed eelarvega seotud muudatused, millega muuhulgas lükkub edasi kõrgemate ametiisikute palgatõus, pikeneb omavalitsuste 60-protsendiline laenupiirang ning alates veebruarist tõuseb alkoholiaktsiis 5 protsenti.

Riigikogu kiitis heaks ka Töötukassa ja Haigekassa reservide liitmise riigikassaga, mis suurendab riigi likviidsust, aitab vältida pöördumist laenuturule ning hoiab valitsussektori siseselt kokku 28 miljonit eurot nelja aasta jooksul. Samas on seadusega kassadele tagatud ligipääs oma vabadele vahenditele igal ajal ja soovitud summas.
 

Ülalolevast esitlusest saab kiire ülevaate 2012. aasta riigieelarve täitmisest. Pikem ülevaade koos selgitusega riigieelarve seisu kohta koostatakse kvartaalselt ja selle leiab allolevatest dokumendifailidest, kus asuvad ka 2012. aasta riigieelarve tulud ning kulud kuises lõikes.

Riigieelarve täitmine

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
21.02.2013 Riigieelarve kassapõhised tulud-kulud 2006-2012 (seisuga 31.12.2012) 1.7 MB xls
21.02.2013 Välisvahendite finantstabel (seisuga 31.12.2012) 392.0 KB xls
21.02.2013 Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - detsember (slaidid) 2.4 MB ppt
25.02.2013 Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - detsember 2012 2.0 MB pdf
22.11.2012 Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - september 2012 1.8 MB pdf
16.08.2012 Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - juuni 2012 1.6 MB pdf
10.05.2012 Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - märts 2012 1.8 MB pdf

Riigieelarve seadus

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
18.10.2012 2012. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu 536.0 KB xls
18.10.2012 2012. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1.5 MB pdf
07.12.2011 Lühiülevaade 2012. aasta riigieelarvest 251.0 KB pdf
08.02.2011 2012. aasta riigieelarve seaduse seletuskiri 4.6 MB pdf
04.01.2012 2012. aasta riigieelarve seadus 774.8 KB pdf
04.01.2012 2012. aasta riigieelarve seaduse tekstiparagrahvid 193.1 KB pdf
07.12.2011 2012. aasta riigieelarve eelnõu seletuskirja lisa 8 "Põhiseaduslike institutsioonide ja ministeeriumide ning nende valitsemisala riigiasutuste 2012. aasta tegevuskavad" 300.5 KB pdf
27.01.2012 Rahandusministri käskkiri 2011. aasta eelarvesummade ülekandmiseks 2012. aastasse 33.0 KB pdf
27.01.2012 Käskkirja lisa 1.0 MB pdf
26.10.2011 Rahandusminister Jürgen Ligi kõne 2012. aasta riigieelarve seaduse eelnõu I lugemisel riigikogus 34.5 KB pdf
21.09.2011 Rahandusministeeriumi ettepanek liita Haigekassa ja Töötukassa reservid riigikassa likviidsusreserviga – korduma kippuvad küsimused 13.4 KB pdf