Riigieelarve 2011

Vaata ka teisi rahandusministeeriumi presentatsioone.
 
2011. aasta riigieelarves kasvavad kulud võrreldes 2010. aastaga viis protsenti 94 miljardi krooni ehk kuue miljardi euroni. Oodatavad tulud suurenevad 2,1 protsendi võrra 89,2 miljardi krooni ehk 5,7 miljardi euroni. Järgmise aasta valitsussektori eeldatav tekkepõhine eelarvepuudujääk on 1,6 protsenti SKP-st.

Kulude üldmahu kasvu peamised allikad on ülemäärase saastekvoodi müügitulu ja eurotoetused. Prognoosi järgi on oodata tulude kasvu maksutulude arvelt. Tuludest 74,4 protsenti moodustavad maksulised ning 25,6 protsenti mittemaksulised.

Investeeringute maht ulatub 2011. aasta eelarves pea 15 miljardi kroonini. Oluline osa kasvust suunatakse haridusse, mille kulud tervikuna kasvavad rohkem kui seitsme protsendi võrra. Suurenenud rahastuse arvelt on kavas renoveerida koolimajasid üle Eesti ning kasv võimaldab jätkata riikliku koolitustellimuse ning teadus- ja arendustegevuse finantseerimist saavutatud tasemel.
 

Ülalolevast esitlusest saab kiire ülevaate 2011. aasta riigieelarve seisust. Pikem ülevaade koos selgitusega riigieelarve seisu kohta koostatakse kvartaalselt ja selle leiab allolevatest dokumendifailidest, kus asuvad ka 2011. aasta riigieelarve tulud ning kulud kuises lõikes.

Riigileelarve täitmine

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
16.02.2012 Riigieelarve kassapõhised tulud-kulud 2006-2011 (seisuga 31.12.2011) 532.2 KB xls
16.02.2012 Välisvahendite finantstabel (seisuga 31.12.2012) 206.0 KB xls
16.02.2012 Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - detsember 2011 (slaidid) 2.4 MB ppt
16.02.2012 Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - detsember 2011 2.8 MB pdf
12.11.2011 Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - september 2011 1.5 MB pdf
11.08.2011 Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - juuni 2011 3.0 MB pdf
16.05.2011 Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - märts 2011 1.7 MB pdf

Riigieelarve seadus

 

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
20.10.2011 2011. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu 278.9 KB pdf
20.10.2011 2011. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 850.1 KB pdf
08.12.2010 Lühiülevaade 2011. aasta riigieelarvest 414.2 KB pdf
07.01.2011 2011. aasta riigieelarve seletuskiri 6.3 MB pdf
14.12.2010 2011. aasta riigieelarve seadus 246.9 KB pdf
14.12.2010 2011. aasta riigieelarve seaduse tekstiparagrahvid 255.1 KB pdf
25.01.2011 Rahandusministri käskkiri 2010. aasta eelarvesummade ülekandmiseks 2011. aastasse 9.9 KB pdf
25.01.2011 Käskkirja lisa 1 1004.5 KB pdf
25.01.2011 Käskirja lisa 2 891.8 KB pdf
14.01.2011 Riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu sõlmimise tingimused 2011. aastal 52.2 KB pdf
28.12.2010 Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele Riigiasutustele 2011. aastaks määratud tegevuskulude jaotus, ... 50.3 KB pdf