Tänasest saab esitada kandidaate regionaalarengu auhinnale

Rahandusministeerium kutsub üles esitama kandidaate parimate regionaalarengut toetavate algatuste konkursile „Regionaalmaasikas“.
 


"Regionaalmaasika" auhinna andmise kord ja ankeet:

Riigihalduse ministri Arto Aasa sõnul antakse regionaalarengu auhinda välja kord aastas positiivse ja väljapaistva mõjuga tegevuse eest regionaalvaldkonnas. „Ootame kõiki kandidaate, kelle tegevus on arendanud piirkonna majandust või kultuurielu,“ ütles minister. „Eestis on arvukalt tublisid inimesi ja organisatsioone, kes teevad kohaliku elu arendamise nimel palju kasulikku. Toome silmapaistvamad esile, kes oleks eeskujuks ka teistele,“ lisas minister.
 
Sobiv kandidaat on 2015. aastal ellu kutsunud või korda saatnud väljapaistva regionaalarengu algatuse või teo. Konkursile saavad kandidaate esitada nii riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused, kui ka teised organisatsioonid ja üksikisikud. Kandidaadiks saab esitada samuti nii riigi ja kohaliku omavalitsuse asutusi, kui ka füüsilisi ja juriidilisi isikud.
 
Konkursile laekunud ettepanekuid hindab rahandusministeeriumi moodustatud komisjon, kes esitab tunnustusettepanekud riigihalduse ministrile. 
 
Kandidaatide esitamise tähtaeg on 23. märts 2016.
 
Rahandusministeeriumi pressiteade
9.3.2016
 
Armo Vask
Avalike suhete osakond 
Rahandusministeerium 
tel 611 3491 | 5666 8581 
armo.vask@fin.ee   
www.fin.ee | Endla 13, 10122 Tallinn 
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee