Rahvusvaheline koostöö

Avatud väikese majandusena sõltub Eesti väliskeskkonnast, kuid meil on võimalus keskkonna mõjutamisel kaasa rääkida rahvusvaheliste organisatsioonide ja ühenduste kaudu. Välissuhtlus on Rahandusministeeriumi igapäevase tegevuse oluline osa, millega anname oma panuse Eesti huvide elluviimisse.


Rahandusministeeriumi peamisteks partneriteks on IMF, OECD, Maailmapank (World Bank) ja teised rahvusvahelised finantsinstitutsioonid, sh Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengu Pank (EBRD), Euroopa Investeerimispank (EIB), Põhjamaade investeerimispank (NIB) ja Euroopa Nõukogu Arengupank. Arendame aktiivseid bilateraalseid suhteid Põhja-Balti regioonis, ka arengukoostöö sihtriikide jt partnerriikide ametkondadega.

Rahvusvahelistes finantsinstitutsioonides soovib ministeerium ära kasutada ekspertiisi Eesti avaliku ja erasektori arengute suunamiseks ning arengukoostöö edendamiseks.
Meie eesmärk on demokraatlik ja vaba turumajandust hindav ELi lähinaabrus ja reeglipõhine ning demokraatiat ja turumajandust väärtustav maailmakord ja rahvusvahelised organisatsioonid.

Strateegilised alusdokumendid:

Lingid
Maailmapank
Rahvusvaheline Arenguassotsiatsioon
Rahvusvaheline Finantskorporatsioon
Rahvusvaheline Valuutafond
Euroopa Investeerimispank
Euroopa Arengu ja Rekonstruktsiooni Pank
Põhjamaade Investeerimispank

 

Kontakt: Andres Kuningas, Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja
611 3759,
andres dot kuningas at fin dot ee