Rahastatavad projektid

 
NrProjekti nimetusToetuse taotleja (saaja)Toetuse summa
(CHF-ides)
Lepingu staatus (kestus)
1Meetmed piiride kindlustamiseks – kohtuekspertiisi ja kohtueelse menetluse suutlikkuse tõstmine ennetamaks kuritegevust ja tõstmaks hädaolukordadele reageerimise suutlikkustJustiitsministeerium
(Eesti Kohtuekspertiisi Instituut)
3 474 903,52Projekt lõpetatud 05.11.2015
2Looduskatastroofide ärahoidmine ja ohjamine - tuleohutuse suurendamine hooldekodudes ja haiglatesSiseministeerium
(Päästeamet)
1 352  453,43Projekt lõpetatud 23.10.2015
3Häirekeskuste side- ja infotehnoloogiasüsteemide arendamineSiseministeerium
(Häirekeskus)
1 987 171,64Projekt lõpetatud 18.09.2015
4Suutlikkuse suurendamine keskkonnaseire vallas, et vähendada keskkonna saastamist, tõsta elustandardit ja edendada jätkusuutlikku majandusarengutKeskkonnaministeerium
(erinevad asutused)
8 500 000Leping allkirjastatud 24.11.2011
(~ 4,5 aastat)
5Energiasäästu suurendamine avalikes hoonetes ning uute ehitusstandardite väljatöötamineMajandus- ja kommunikatsiooniministeerium
(Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium)
6 500 000Leping allkirjastatud 25.05.2012
(~ 3 aastat)
6Finantsaruandlus ja auditeerimisstandardid - äriühingute finantsaruandlust reguleeriva ühenduse õigustiku tõhus rakendamine ja jõustamineRahandusministeerium
(Rahandusministeerium)
1 800 000Leping allkirjastatud 23.01.2009
(~ 6 aastat)
7Vanemliku hoolitsuseta lastele tervisliku elukeskkonna loomine - lastekodude ümberkorraldamine Viljandis, Juurus, Saarepeedis ja ElvasSotsiaalministeerium
(Sotsiaalministeerium)
5 640 000Leping allkirjastatud 29.09.2009
(~ 5,5 aastat)
8Kiirabi ja aktiivravihaiglate erakorraliste meditsiini osakondade liitumiseks ühtse üleriigilise alarmteenistuste sidesüsteemiga vajalike raadioside ja infotehnoloogiavahendite soetamine ning vajalikke IT arendustööde teostamineSotsiaalministeerium
(Terviseamet)
1 267 423,59Projekt lõpetatud 23.10.2015
9StipendiumifondCRUS - The Rectors' Conference of the Swiss Universities
(erinevad teadlased)
1 973 337Leping allkirjastatud 15.05.2009
(~ 7 aastat)
10Vabaühenduste fondKodanikuühiskonna Sihtkapital
(erinevad MTÜ-d ja sihtasutused)
2 500 000Leping allkirjastatud 21.03.2011
(~ 4,5 aastat)
11Projektide ettevalmistamise fondRahandusministeerium
(kasutajateks erinevate lõpptaotluste ettevalmistajad)
91 271Projekt lõpetatud 30.01.2012
12Tehniline abi (vahendid koostööprogrammi administreerimiseks)Rahandusministeerium
(Rahandusministeerium)
85 000Leping allkirjastatud 15.05.2009
(~ 8,5 aastat)
13Kohtunike konverents TartusRahandusministeerium
(Eesti Kohtunike Ühing)
91 626Projekt lõpetatud
26.04.2011
14Automaatne numbrituvastussüsteem avalikel teedelRahandusministeerium
(Maksu- ja Tolliamet)
460 000Projekt lõpetatud 10.02.2014
 
15Uimastisõltlastest süüdimõistetute ravi ja rehabilitatsioonJustiitsministeerium
(Justiitsministeerium)
950 000Leping allkirjastatud 03.08.2011
(~ 3,5 aastat)
16Kõnnirobotite hankimineSotsiaalministeerium
(SA Tallinna Lastehaigla ja MTÜ Diana Arenduskeskus)
344 341Projekt lõpetatud
16.11.2011
17Vahistatute kaugülekuulamineJustiitsministeerium
(Registrite ja Infosüsteemide Keskus)
550 000Projekt lõpetatud
08.05.2014
18AFM mikroskoobi hankimineRahandusministeerium
(Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut)
250 000Projekt lõpetatud 03.06.2014
KOKKU37 920 000