Rahandusministeeriumi valitsemisala vähendab bürokraatiat ja andmete esitamise koormust ettevõtjatele

Täna toimunud nullbürokraatia ministrite komisjoni kohtumisel said osapooled ülevaate laekunud bürokraatia vähendamise 252 ettepaneku elluviimisest, millest kõige rohkem ehk üle poole puudutavad rahandusministeeriumi valitsemisala tegevusi.

„Rahandusministeeriumi, statistikaameti ning maksu- ja tolliameti tegevusega seotud 137st ettepanekust rakendatakse osaliselt või täielikult kokku 88. Bürokraatia vähendamine toetab riigireformi elluviimist,“ ütles riigihalduse minister Mihhail Korb.  

„Kõige rohkem viime ellu tegevusi, mis vähendavad ettevõtjate aruandluskohustust ja dubleerivaid tegevusi, näiteks projekt aruandlus 3.0, maksuamet 2020 ning uute e-keskkondade loomisega maksuhaldurile ja riikliku statistika tegijatele,“ ütles rahandusminister Sven Sester. „Tunnustan ettevõtjate panust algatusse, mis loob eeldused edukaks koostööks.“

Esimesena võeti ette kogu palga ja tööjõukuludega seotud andmehulkade aruandluse lihtsustamine aruandlus 3.0 projektis, mida viib ellu maksu- ja tolliamet koostöös statistikaameti ja Eesti pangaga. Aruandlus 3.0 automatiseerib ja vähendab ettevõtetelt riigile andmete esitamise koormust ja viib andmekogumise uutele alustele nii tehnoloogiliselt kui ka olemuslikult – tekib tehingupõhiste andmete automaatne kasutus. 2018. aasta algusest saavad esimesed ettevõtted soovi korral hakata esitama palga- ja tööjõu andmeid masin-masin liidesega.  

Lisaks pakub amet 2020 valmiva uue e-maksuameti/e-tolli arendamise käigus juba sel aastal mitut ettevõtjate tegevust lihtsustavat teenust. Maksu- ja tolliamet väljastab juba eraisikule või ettevõttele soovi korral pangale esitamiseks maksuandmete tõendit, samuti lihtsustab palgaväljamaksete deklareerimist ning valmib ka elektrooniline käibemaksukohustuslaseks registreerimise teenus.
  

Nullbürokraatia projektis statistikaametile rakendamiseks esitatud 49 ettepanekust oli ametil enne nende saamist juba ellu viidud üksteist. Enamik teostatud ettepanekutest puudutas küsimustike eeltäitmist majandusaasta aruande või käibedeklaratsiooni andmetega. Möödunud aastal viis statistikaamet ellu seitse ettepanekut. Näiteks eeltäidetakse nüüd statistiline aruanne Vabad ametikohad ja tööjõu liikumine töötamise registri (TÖR) andmetega ja andmeesitajal on aruandes vaja näidata ainult vabade ametikohtade arv. Lisaks varasemale maksustamisandmetega eeltäitmisele tööjõukulude ja müügitulu osas eeltäidetakse kvartaliaruanne Majandustegevus nendele suurtele ettevõtetele, kes esitavad kuuaruandega Tööstus oma müügitulu, selle jaotuse ning varud.

 

Sel aastal tegeleb statistikaamet elektroonilise andmekogumiskeskkonna eSTAT kasutajamugavuse parandamisega. Nii statistikaamet kui ka maksu- ja tolliamet jätkavad jõupingutusi, et vähendada ettevõtjate halduskoormust.

Kohtumisel anti veel ülevaade avaliku sektori sisebürokraatia vähendamise tegevuskavast ning Tööandjate keskliidu nullbürokraatia projektist välistööjõu palkamise kohta. Komisjoni kohtumisel osalesid rahandusminister Sven Sester ja riigihalduse minister Mihhail Korb, majandus- ja taristuminister Kadri Simson, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ning ettevõtjate esindajana Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhataja Mait Palts.

Vaata täpsemalt nullbürokraatia projekti kohta  https://www.mkm.ee/et/nullburokraatia

Rahandusministeeriumi pressiteade 8.2.2017

 

Kristina Haavala 
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3448 | 518 7899
kristina dot haavala at fin dot ee
www.rahandusministeerium.ee | Endla 13, 10122 Tallinn
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee