Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus sai rahvusvahelise ISO sertifikaadi

Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse (RMIT) kvaliteedijuhtimissüsteem hinnati vastavaks rahvusvahelisele ISO 9001: 2015 kvaliteedijuhtimisstandardile ja väljastati ka vastav sertifikaat klassifikatsiooniühingu Bureau Veritas poolt. 

„Sertifikaat on tunnustus meie järjekindlale ja süstemaatilisele tööle kvaliteedijuhtimissüsteemi ülesehitamisel rahvusvahelisele standardile vastavaks,“ ütles RMITI direktor Margus Noormaa. „Jätkame tööd, et pakkuda riigiasutustele teenuseid süsteemselt ja läbimõeldult.“

ISO 9001 kvaliteedijuhtimisstandardi sertifitseerimisprotsessi raames hinnati organisatsiooni suutlikkust üles ehitada juhtimissüsteem kvaliteetsete teenuste tagamiseks. Analüüsiti, kuidas on kujundatud asutuse strateegia klientide huvidest ja organisatsiooni arengust lähtuvalt. Veel hinnati, kuidas on keskus hinnanud süstemaatilisi riske ning kaardistanud ja ohjab oma protsesse, millest lähtutakse juhtimises, protsesside ja teenuste disainimisel.

„Audit tunnustas RMITi maksimaalselt interaktiivset protsesside korraldamist, milleks kasutame spetsiaalseid IT teenuste haldamiseks sobivaid rakendusi ning kasutajasõbralikku kvaliteedijuhtimissüsteemi,“ lisas Noormaa. „Samuti tunnustati juhtide teadlikkust protsesside juhtimisel ja eestvedamisel.“

RMIT  on asutati 1. jaanuaril 2012. aastal eesmärgiga konsolideerida kogu ministeeriumi valitsemisala asutuste IT haldamine ja arendus. Praeguseks on keskuse kliendid lisaks ministeeriumile Maksu- ja Tolliamet, Statistikaamet, Riigi Tugiteenuste Keskus ja maavalitused, kokku ligi 3200 kasutajat. RMIT hooldab ja arendab üle 300 erineva rakenduse. Lähiaastate tulevikuvisioon näeb ette arendusvõimekuse ja vastava kompetentsi kasvatamist, et pakkuda teenuseid ka teistele riigiasutustele ja kohalikele omavalitsustele, kasvades seeläbi riigiüleseks IT kompetentsikeskuseks, tõstes teenuste kvaliteeti ja klientide rahulolu.

 

Rahandusministeeriumi pressiteade 15.05.2017

Kristina Haavala 
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3448 | 518 7899
kristina dot haavala at fin dot ee
www.rahandusministeerium.ee | Endla 13, 10122 Tallinn
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee