Rahandusministeerium saatis riigireformi tegevuskava projekti ministeeriumidele kooskõlastamiseks

Rahandusministeerium saatis ministeeriumidele kooskõlastamiseks Vabariigi Valitsuse täpsema riigireformi plaani kuni 2019. aasta märtsini. Ministeeriumitel on aega märkuste ja kommentaaride esitamiseks kuni 28. veebruarini. Pärast seda esitab Rahandusministeerium dokumendi valitsuskabinetile arutamiseks ja kinnitamiseks.

„Valitsuse liikmed on juba koalitsioonilepingu koostamisel kokku leppinud riigireformi läbiviimise, kuna Eesti peab hakkama saama vähenevate ressursside tingimustes, kuid samal ajal kodanike suurenevate ootustega riigile,“ ütles riigihalduse minister Mihhail Korb. „Eesti riik peab pakkuma kodanikele kvaliteetseid teenuseid ning olema efektiivne ja tulemuslik. Sellepärast paneme selgelt kirja riigireformi läbiviimise aluspõhimõtted ja eesmärgid. Valmiv riigireformi tegevuskava on dokument, millest saavad kõik inimesed lugeda, mida riigireformi all mõeldakse ning mida tehakse kuni valitsuse mandaadi lõppemiseni 2019. aasta kevadel.“

„Riigireformi all peame silmas muudatuste läbiviimist nii kohaliku omavalitsuse kui keskvõimu tasemel, tegeleme ka demokraatia ja kaasamise arendamisega. Riigireformi tegevuskava projekti oleme sõnastanud olulisemad aluspõhimõtted: riik taotleb tasakaalustatud arengut, tõhusat ja avatud valitsemist,“ rääkis Mihhail Korb.

Tegevustes on olulisemad kohalike omavalitsuste olukorda parandava haldusreformi läbiviimine, maavalitsuste kaotamine, sobilike riigiasutuste pealinnast väljaviimine, riigimajade loomine maakonnakeskustesse ja halduskorralduse uuendamine. Kõikide tegevuste fookuses on avalike teenuste korrastamine.

Riigireformi käigus tegeleme süsteemselt edasi riigi tegevuste inventuuriga, st pakume Eesti elanikele ja ettevõtjatele olulisi ja vajalikke teenuseid ning loobume ebavajalikust bürokraatiast. Keskvõimu läbipaistvuse suurendamise nimel astume samme tegevuspõhisele riigieelarvele üleminekuks, mis muudab riigieelarve arusaadavamaks nii poliitikutele kui Eesti elanikele. Riigireformi elluviimise edukuse nimel suurendame peaministri rolli ning parandame ministeeriumide koostööd.

Pressiteatele on lisatud riigireformi tegevuskava projektidokument.

 

22.2.2017

Lisainfo:

Kristina Haavala
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3448 | 518 7899
kristina.haavala@fin.ee
www.rahandusministeerium.ee | Endla 13, 10122 Tallinn
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee