Maksud ja toll

Eestis on jätkusuutlik, sotsiaalselt ja regionaalselt tasakaalus maksusüsteem, mis koosneb riiklikest ja kohalikest maksudest. Maksupoliitika on seaduste kogum, kus sätestatakse, kellelt, mida ja kui palju võtta riigi toimimiseks ja ümberjagamiseks.


Valitsuse eesmärk on maksude osalise ümberorienteerimise abil nihutada maksukoormus tulu maksustamiselt tarbimise, loodusvarade kasutamise ja keskkonna saastamise maksustamisele. Samas püütakse süsteem hoida lihtsa ja läbipaistvana, võimalikult väheste erandite ja erisustega.

Maksukoormus

Rahvusvahelises võrdluses kasutatava maksukoormuse näitajana kasutatakse riigi poolt maksudena kokkukogutava tulu suhet SKP-sse. Eesti maksukoormus vähenes 2011. aastal 1,3 protsendi võrra 32,8 protsendini SKPst, millega on Eesti ELis 18. kohal.

ELi keskmine maksukoormus on 38,8 protsenti - kõrgeim maksukoormus on Taanis (47,7 protsenti) ning madalaim Leedus (26 protsenti).Suurem maksutulude osakaal SKPst võib kõrgete maksumäärade asemel viidata riigi võimele kõik kehtestatud maksud edukalt kokku koguda. Samas kõrgete maksumääradega riikides võib maksukoormus kujuneda keskmisest madalamaks näiteks seetõttu, et ettevõtete ja kodanike maksudistsipliin on nõrk.
Hea teada!
Ligikaudse hinnangu isikliku maksukoormuse kohta on võimalik välja arvutada meieraha.eu maksukalkulaatori abiga.Rahandusministeerium

  • töötab välja otseste maksude, riikidevaheliste maksulepingute, riigilõivude ja kohalike maksude ning maksukorralduse poliitikat;
  • töötab välja tollipoliitikat ning käibemaksu, aktsiiside ja muude kaudsete maksude alast poliitikat;
  • valmistab ette seaduseelnõusid ja riikidevahelisi maksulepinguid;
  • koordineerib maksu- ja tollipoliitika rakendamist.