Euroopa Sotsiaalfond (ESF)

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
04.01.2016 Projekti nr 1.5.0201.08-0001 "Parema õigusloome arendamise programm", Justiitsministeerium, auditi aruanne nr ESF-99/2015 119.1 KB pdf
22.12.2015 Projekti nr 1.1.0901.11-0001 "Keskkonnahariduse arendamine", Keskkonnaamet, auditi aruanne nr ESF-100/2015 179.2 KB pdf
02.11.2015 Projekti nr 1.4.0701.12-0098 "Rootsi country manageri värbamine", MarkIT Eesti AS, aruanne nr ESF-102/2015 222.4 KB pdf
14.10.2015 Projekti nr 1.4.0801.10-0008 "TOTS: Alustavad ettevõtjad: Ettevõtjate nõustamine MAKides", Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, aruanne nr ESF-98/2015 360.5 KB pdf
30.04.2015 Projekti nr 1.4.0701.10-0034 „Turundusjuhi palkamine“, Novarc Grupp AS, auditi aruanne nr 3/2015 280.9 KB pdf
23.04.2015 Projekti nr 1.3.0401.13-0163 "Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2013-2014", Tervise Arengu Instituut, aruanne nr ESF-96/2015 61.1 KB pdf
07.04.2015 Projekti nr 1.1.0704.09-0004 "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014", Sihtasutus Innove, Õpetaja ja koolijuhi täiendkoolituskeskus, aruanne nr ESF-97/2015 64.1 KB pdf
11.02.2015 Projekti nr 1.1.0101.08-0001 "Kutsete süsteemi arendamine (programmi administreerimine)", Sihtasutus Kutsekoda, aruanne nr ESF-95/2015 61.5 KB pdf
02.12.2014 Projekti nr 1.2.0301.08-0003 "Teadlasmobiilsuse programm "Mobilitas" III (tegevus 3)", Sihtasutus Eesti Teadusagentuur, aruanne nr ESF-26/2014 267.5 KB pdf
01.12.2014 Projekti nr 1.2.0301.08-0002 "Teadlasmobiilsuse programm "Mobilitas" II (tegevus 2)", Sihtasutus Eesti Teadusagentuur, aruanne nr ESF-25/2014 334.7 KB pdf
20.11.2014 Projekti nr 1.2.0201.08-0002 "Doktoriõppe ja rahvusvahelistumise programm "DoRa" II (tegevus 2)", Sihtasutus Archimedes, aruanne nr ESF-94/2014 295.4 KB pdf
11.11.2014 Projekti nr 1.4.0801.10-0002 "TOTS:Innovatsioon", Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, aruanne nr ESF-93/2014 120.8 KB pdf
26.09.2014 Projekti nr 1.2.0401.09-0071 „Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool“, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, aruanne nr ESF-24/2013 420.3 KB pdf
16.06.2014 Projekti nr 1.1.0701.08-0001 "Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine”, Sihtasutus Innove, aruanne nr ESF-92/2014 64.9 KB pdf
04.06.2014 Projekti nr 1.1.0704.09-0004 "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014”, Sihtasutus Innove, aruanne nr ESF-91/2014 225.5 KB pdf
15.05.2014 Projekti nr 1.2.0101.08-0002 "Kolmanda taseme õppe kvaliteedi arendamiseprogramm „PRIMUS“”, Sihtasutus Archimedes, aruanne nr ESF-90/2014 138.4 KB pdf
17.04.2014 Projekti nr "1.3.0102.10 0222 „Tööturu riskigruppide toimetuleku edendamise projekt "JAH edule!"“ projektiaudit, Õigusteenuste Büroo, aruanne nr ESF-89/2014 130.6 KB pdf
13.03.2014 Projekti nr 1.5.0108.09-0041 "Eesti 20. sajandi (1870-1991) väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs" projektiaudit, Kultuuriministeerium, aruanne nr ESF-88/2014 525.4 KB pdf
26.11.2013 Projekti nr 1.2.0401.09-0070 "Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikool" projektiaudit, Tallinna Ülikool, aruanne nr ESF-22/2013 414.1 KB pdf
16.10.2013 Projekti nr 1.2.0101.08-0002 "Kolmanda taseme õppe kvaliteedi arendamise programm "PRIMUS" projektiaudit, Sihtasutus Archimedes, aruanne nr ESF-20/2013 401.2 KB pdf
11.10.2013 Projekti nr 1.3.0102.10-0166 "Kõrge tootlikkusega tööjõud tööstusettevõtete jaoks. Samad meetmed – uued võimalused." projektiaudit, Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, aruanne nr ESF-87/2013 61.3 KB pdf
11.10.2013 Projekti nr 1.3.0120.09-0130 "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2010-2012" projektiaudit, Eesti Töötukassa, aruanne nr ESF-84/2013 152.9 KB pdf
08.04.2013 Projekti nr 1.1.0402.11-0002 "Programm "Keeleõppe arendamine 2011-2013"" projektiaudit, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, aruanne nr ESF-85/2013 142.4 KB pdf
07.03.2013 Projekti nr 1.4.0501.11-4351 "From User Stories to Acceptance Tests" projektiaudit, AS Helmes, aruanne nr ESF-86/2013 218.5 KB pdf
07.01.2013 Projekti nr 1.3.0120.09-0130 "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2010-2011" projektiaudit, Eesti Töötukassa, aruanne nr ESF-83/2012 129.6 KB pdf
31.12.2012 Projekti nr 1.2.0301.08-0001 "Mobilitas I (administreerimine, tegevus 1)" projektiaudit, SA Eesti Teadusagentuur, aruanne nr ESF-81/2012 60.1 KB pdf
21.12.2012 Projekti nr 1.1.0701.08-0001 "Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine" projektiaudit, Riiklik Eksami ja Kvalifikatsioonikeskus, aruanne nr ESF-78/2012 104.7 KB pdf
20.12.2012 Projekti nr 1.1.0301.08-0003 "Õppenõustamisteenuse pakkumine sihtgrupile" projektiaudit, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, aruanne nr ESF-76/2012 60.0 KB pdf
17.12.2012 Projekti nr 1.2.0201.08-0001 "DoRa I (administreerimine; tegevused 1, 3-8 ja muud kulud)" projektiaudit, SA Archimedes, aruanne nr ESF-80/2012 83.3 KB pdf
16.12.2012 Projekti nr 1.1.0401.08-0001 "Keeleõppe arendamine 2007-2010" projektiaudit, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, aruanne nr ESF-77/2012 60.2 KB pdf
19.11.2012 Projekti nr 1.3.0102.10-0246 "PETHA projekt - psüühilise erivajadusega inimeste töövõime hindamise ja arendamise kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine Lõuna-Eestis" projektiaudit, Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus, aruanne nr ESF-82/2012 77.6 KB pdf
12.11.2012 Projekti nr 1.1.0705.09-0082 "Koolist väljalangemise ennetamine õpilaste sotsiaalse toimetuleku tõstmise kaudu" projektiaudit, Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskus Mahena, aruanne nr ESF-79/2012 63.4 KB pdf
12.11.2012 Projekti nr 1.2.0401.09-0074 "Maateaduste ja ökoloogia doktorikool" projektiaudit, Tartu Ülikool, aruanne nr ESF-15/2012 105.8 KB pdf
12.09.2012 Projekti nr 1.5.0105.08-0001 "Eesti ettevõtlusorganisatsioonide võimekuse tõstmine" projektiaudit, Eesti Tööandjate Keskliit, aruanne nr ESF-75/2012 141.1 KB pdf
17.05.2012 Projekti 1.3.0301.09-0038 "Info- ja nõustamisteenuse abiga aktiivsesse ellu ning tööle" projektiaudit, MTÜ Saaremaa Õppekeskus, aruanne nr ESF-73/2012 163.3 KB pdf
04.05.2012 Projekti 1.2.0105.10-0004 "Kõrghariduse katkestanute haridustee jätkamise programm - TULE" projektiaudit, Haridus- ja Teadusministeerium, aruanne nr ESF-71/2012 100.4 KB pdf
17.04.2012 Projekti 1.4.0202.10-1734 "Silma-uuringute teenuse käivitamine" projektiaudit, Optiprof Estonia OÜ, aruanne nr ESF-68/2012 153.2 KB pdf
17.04.2012 Projekti 1.2.0402.10-0101 "Magistritasemel logistikavaldkonna ühisõppekavade "Tarneahela juhtimine" ja "Logistika" väljatöötamine Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös tulenevalt tööturu vajadustest" auditi aruanne nr ESF-72/2012 190.4 KB pdf
13.02.2012 Projekti 1.4.0501.10-3554 "Ettevõtte tarneahelajuhtimissüsteemi väljaarendamine" projektiaudit, OÜ Palmatin, aruanne nr ESF-69/2012 103.3 KB pdf
13.02.2012 Projekti 1.4.0501.11-4001 "Tootmisprotsesside parendamine läbi juhtivtöötajate parendamise" projektiaudit, AS Harju Elekter Teletehnika, aruanne nr ESF-70/2012 102.2 KB pdf
23.12.2011 Projekti 1.3.0110.08-0006 "Tööturukoolitus ja tööpraktika" projektiaudit, Tööturuamet/Eesti Töötukassa, aruanne nr ESF-67/2011 152.2 KB pdf
19.07.2011 Projekti 1.3.0120.09-0130 "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine" projektiaudit, SA Innove, aruanne nr 7-2011 68.1 KB pdf
19.07.2011 Projekti 1.4.0501.09-1151 "Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täiendkoolitus" projektiaudit, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, aruanne nr ESF-66/2011 108.2 KB pdf
03.06.2011 Projekti 1.2.0101.08-0002 "Kolmanda taseme õppe kvaliteedi arendamise programm "PRIMUS"" projektiaudit, Sihtasutus Archimedes, aruanne nr ESF-63/2011 167.6 KB pdf
01.06.2011 Projekti 1.1.0601.09-0004 „Täiskasvanute tööalane koolitus“ projektiaudit, Haridus- ja Teadusministeerium, aruanne nr. ESF-64/2011 koos muudatusega 155.5 KB pdf
05.05.2011 Projekti 1.5.0110.10-0067 "Paremad avalikud teenused - valitsemissektori toimivuse analüüs" projektiaudit, Riigikantselei, aruanne nr ESF-65/2011 202.8 KB pdf
26.11.2010 Projekti 1.1.0302.08-0007 "Karjääriteenuste süsteemi arendamine" projektiaudit, SA Innove, aruanne nr ESF-62/2010 115.6 KB pdf
25.11.2010 Projekti 1.3.0110.08-0006, “Kvalifitseeritud tööjõupakkumise suurendamine" projektiaudit, Töötukassa, aruanne nr ESF-61/2010 127.5 KB pdf
10.11.2010 Projekti 1.1.0702.08-0002 "Õppiv tiiger 2008-2013" projektiaudit, Tiigrihüppe Sihtasutus, aruanne nr ESF-7/2010 563.4 KB pdf
04.11.2010 Projekti 1.5.0501.09-0005 "MTÜ maakondlike tugistruktuuride toetamise programm: MTÜde nõustamine" projektiaudit, EAS, aruanne nr 6/2010 107.6 KB pdf
04.11.2010 Projekti 1.3.0110.08-0113 "Ettevõtlustoetus" projektiaudit, Eesti Töötukassa, aruanne nr 8-2010 65.5 KB pdf
04.11.2010 Projekti 1.3.0110.08-0012 "Noorte tööhõive edendamine" projektiaudit, Eesti Töötukassa, aruanne nr 14-2010 47.7 KB pdf
04.10.2010 Projekti 1.4.0501.09-0445 "ISO 14001:2004 JA OHSAS 18001:2007 standarditele vastava keskkonnajuhtimise, töötervishoiu ja tööohutuse süsteemi rakendamine ja juurutamine" projektiaudit, Välisvõrkude Ehitus OÜ, aruanne nr ESF-60/2010 166.1 KB pdf
23.08.2010 Projekti nr 1.4.0501.08-0106 "Töötajate teadmiste ja oskuste arendamine" projektiaudit, Bestra Engineering AS, aruanne nr 20/2010 67.3 KB pdf
06.07.2010 Projekti nr 1.3.0110.08-0008 "Muukeelsete töötute tööhõive edendamine" projektiauditi, Eesti Töötukassa, aruanne nr 4-2010 48.8 KB pdf
14.06.2010 Projekti nr 1.1.0602.08-0001 "Täiskasvanuhariduse populariseerimine" projektiaudit, MTÜ Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS, aruanne nr ESF-59/2010 143.3 KB pdf
14.06.2010 Projekti nr 1.5.0105.08-0001 "Eesti ettevõtlusorganisatsioonide võimekuse tõstmine" projektiaudit, Eesti Tööandjate Keskliit, aruanne nr ESF-58/2010 119.3 KB pdf
13.05.2010 Projekti nr 1.4.0302.08-0001 "Ettevõtlus- ja innovatsiooniteadlikkuse programm: Innovatsiooniteadlikkus" projektiaudit, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, aruanne nr ESF-57/2010 181.6 KB pdf
04.03.2010 Projektide nr 4.1.0100.08-0014 ja 4.1.0100.09-0036, Haridus- ja Teadusministeeriumi horisontaalne tehniline abi, aruanne nr ESF-55/2010 145.2 KB pdf
04.03.2010 Projekti nr 1.3.0110.08-0005 "Vanemaealiste tööhõive edendamine" projektiaudit, Eesti Töötukassa, aruanne nr 2-2010 54.8 KB pdf
25.02.2010 Projekti nr 1.3.0401.08-0001 "Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2008-2009" projektiaudit, Tervise Arengu Instituut, aruanne nr ESF-56/2010 193.0 KB pdf
28.10.2009 Projekti nr 1.3.0102.09-0029 "Süsteemsete meetmete kompleks erinevatesse riskirühmadesse kuuluvate isikute efektiivsemaks integreerimiseks tööturule", MTÜ Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus, aruanne nr 16-2009 toetuse saajale ja rakendusüksusele 44.5 KB pdf
30.09.2009 Projekti nr 1.3.0102.09-0027 "Tea, oska, tule toime - TOTT! Töötute omastehooldajate suvekursused" projektiaudit, Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus, aruanne nr 14-2009 44.3 KB pdf
21.08.2009 Projekti nr 1.3.0110.08-0007 "Tööturul mitteaktiivsed isikud" projektiaudit, Eesti Töötukassa, aruanne nr ESF-51/2009 172.5 KB pdf
31.07.2009 Projekti nr 1.4.0201.08-0002 "Turismitalu köögi sisustamine" projektiaudit, Puhkering OÜ, aruanne nr 11/2009 140.5 KB doc
31.07.2009 Projekti nr 1.4.0202.08-0116 "Saaremaa Golfiturismikeskuse arendamine" projektiaudit, Saare Golf Travel OÜ, aruanne nr 12/2009 70.7 KB pdf
31.07.2009 Projekti nr 1.4.0202.08-0133 “Metallitöötlusettevõtte tootmisliku põhivara soetamine” projektiaudit, Steelroof Plekikoda OÜ, aruanne nr 6/2009 116.0 KB doc
31.07.2009 Projekti nr 1.3.0310.08-0002 “Riiklikud tegevused töölesaamist toetavate nõustamisteenuste arendamisel” projektiaudit, Sotsiaalministeerium, aruanne nr 9-2009 77.6 KB pdf
13.05.2009 Projekti nr 1.3.0210.08-0001 "Tööelu kvaliteedi parandamine 2007-2008" projektiaudit, Sotsiaalministeerium, aruanne nr ESF-53/2009 178.2 KB pdf
13.05.2009 Projekti nr 1.4.0201.08-0156 "Energiasääst tuleviku nimel teenuse käivitamine" projektiaudit, ValiTERMO OÜ, aruanne nr 10/2009 2.1 MB pdf
13.05.2009 Projekti nr 1.4.0201.08-0102 "Laste Mängumaailma avamine" projektiaudit, Seremaro OÜ, aruanne nr 3/2009 1.9 MB pdf
13.05.2009 Projekti nr 1.3.0110.08-0006 "Tööturukoolitus ja tööpraktika" projektiaudit, Tööturuamet, aruanne nr 6-2009 58.0 KB pdf
13.05.2009 Projekti nr 1.3.0110.08-0004 "Puuetega inimeste tööhõive edendamine" projektiaudit, Tööturuamet, aruanne nr 5-2009 62.1 KB pdf
29.04.2009 Projekti nr 1.4.0100.08-0001 "Stardi-ja mikrolaenu käendusprogramm" projektiaudit, KREDEX, aruanne nr ESF-52/2009 172.1 KB pdf
30.03.2009 Projekti nr 1.3.0110.08-0013 "Ettevõtlustoetus" projektiaudit, Tööturuamet, aruanne nr 4-2009 46.7 KB pdf
30.03.2009 Projekti nr 1.3.0110.08-0005 "Vanemaealiste tööhõive edendamine" projektiaudit, Tööturuamet, aruanne nr 3-2009 53.6 KB pdf
30.03.2009 Projekti nr 1.3.0110.08-0010 "Programmi administreeriva personali kulu" projektiaudit, Tööturuamet, aruanne nr ESF-48/2009 115.4 KB pdf
30.03.2009 Projekti nr 1.3.0110.08-0014 "Tööturuameti haldussuutlikkuse tõstmine" projektiaudit, Tööturuamet, aruanne nr ESF-49/2009 87.8 KB pdf
30.03.2009 Projekti nr 1.5.0303.08-0068 "Võrumaa ametnike haldusvõimekuse tõstmise koolitusprojekt" projektiaudit, Võrumaa Omavalitsuste Liit, aruanne nr ESF-50/2009 142.0 KB pdf
19.03.2009 Projekti nr 1.4.0201.08-0083 "Kompleksset haljastus- ja heakorra teenust pakkuva ettevõtte loomine" projektiaudit, Koltsi Arenduse OÜ, aruanne nr 2/2009 2.3 MB pdf
19.03.2009 Projekti nr 1.4.0202.08-0092 "Tõsteseadme soetamine" projektiaudit, Snekker OÜ, aruanne nr 1/2009 2.3 MB pdf
19.03.2009 Projekti nr 1.3.0110.08-0008 “Muukeelsete töötute tööhõive edendamine” projektiaudit, Tööturuamet, aruanne nr 2-2009 43.0 KB pdf