Perioodi 2004-2006 Euroopa Liidu struktuuritoetuse juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditid

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
04.03.2010 Rakendusüksuse SA Innove juhtimis- ja kontrollisüsteemide hindamine toetuse saaja poolt läbiviidavate hangete õigusaktidele vastavuse tagamisel, aruanne nr I-75/2008 335.3 KB pdf
16.12.2009 SA KIK kureeritava meetme 4.2 projektide 4.0201-0153, 4.0201-0197, 4.0201-0271, 4.0202-0205, 4.0202-0255, 4.0203-0145, 4.0203-0165, 4.0203-0180, 4.0203-0181, 4.0203-0244, 4.0203-0274, 4.0203-0277 raames tehtud soetuste õigusaktidele vastavuse audit 149.5 KB pdf
20.11.2009 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhtimis- ja kontrollisüsteemide hindamine rakendusüksuse ülesannete täitmisel Eesti Riikliku Arengukava meetme 4.6 rakendamisel Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamisperioodil 2004-2006, aruanne nr I-77/2008 244.0 KB pdf
31.07.2009 Järeltegevused Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.1 raames läbiviidud auditite lõpparuannetes toodud soovituste rakendamise ja rikkumiste menetlemise osas, aruanne nr II-105/2009 248.9 KB pdf
31.07.2009 Järeltegevused Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.3 ja Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL raames läbiviidud auditite lõpparuannetes toodud soovituste rakendamise ja rikkumiste menetlemise osas, aruanne nr II-100/2008 203.8 KB pdf
26.06.2009 Meetme 4.2 juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit Sihtasutuses Keskkonnainvesteeringute Keskus, aruanne nr I-78/2008 198.0 KB pdf
20.05.2009 Meetme 4.2 juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit Keskkonnaministeeriumis, aruanne nr I-78/2008 123.6 KB pdf
02.03.2009 Keskkonnaministeeriumi ÜF projektide riigihangete eelkontrolli ja lõpparuannete kontrollitoimingute süsteemiaudit, aruanne nr I-69/2008 90.9 KB pdf
15.05.2008 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigihangete eelkontrolli ja ÜF projektide lõpparuannete kontrolltoimingute süsteemiaudit, aruanne nr I-68/2008 117.4 KB pdf
03.04.2008 Rahandusministeeriumi välisfinantseerimise osakonna juhtimis- ja kontrollisüsteemide hindamine Eesti Riikliku Arengukava meetmete 5.1 ja 5.2 rakendamisel Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamisperioodil 2004-2006, Lõpparuanne nr I-70/2007 127.7 KB pdf
02.04.2008 Põllumajandusministeeriumi juhtimis- ja kontrollisüsteemide hindamine Eesti Riikliku Arengukava meetme 3.1 rakendamisel Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamisperioodil 2004-2006, aruanne nr I-65/2007 69.8 KB pdf
15.02.2008 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhtimis- ja kontrollisüsteemide hindamine Eesti riikliku Arengukava meetme 4.6 rakendamisel Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamisperioodil 2004-2006, aruanne I-66/2007 59.1 KB pdf
15.02.2008 Siseministeeriumi juhtimis- ja kontrollisüsteemide hindamine Eesti Riikliku Arengukava meetme 4.6 rakendamisel Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamisperioodil 2004-2006, aruanne nr I-66/2007 97.1 KB pdf
15.02.2008 Põllumajandusministeeriumi juhtimis- ja kontrollisüsteemide hindamine Eesti Riikliku Arengukava meetme 3.1 rakendamisel Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamisperioodil 2004-2006, aruanne nr I-65/2007 69.8 KB pdf
26.01.2008 Eesti Riikliku Arengukava meetme 4.4 juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit, Sotsiaalministeerium, aruanne nr I-67/2007 105.8 KB pdf
26.01.2008 Eesti Riikliku Arengukava meetme 3.1 juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, aruanne nr I-65/2007 123.4 KB pdf
26.01.2008 Eesti Riikliku Arengukava meetme 1.3 juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit, Sotsiaalministeerium, aruanne nr II-65/2007 202.6 KB pdf
26.01.2008 Eesti Riikliku Arengukava meetme 1.3 juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit, Tööturuamet, aruanne nr II-65/2007 311.5 KB pdf
04.09.2006 PÕM juhtimis- ja kontrollisüsteemide valmisolek “Eesti riikliku arengukava EL struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–06” meetme 3.6 “Kohaliku initsiatiivi arendamine – LEADER-tüüpi meede” rakendamiseks - aruanne nr EAGGF-6/2006 144.7 KB pdf
04.09.2006 PRIA juhtimis- ja kontrollisüsteemide valmisolek “Eesti riikliku arengukava EL struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–06” meetme 3.6 “Kohaliku initsiatiivi arendamine – LEADER-tüüpi meede” rakendamiseks - aruanne nr EAGGF-6/2006 161.1 KB pdf
26.09.2006 Kontrollitoimingud - Tööturuamet nr 12K-II, hinnangu andmine Sotsiaalministeeriumi ja Tööturuameti protseduurireeglite eelnõudele ning määruse “Meetme 1.3 “Võrdsed võimalused tööturul” riigi tööturuasutuste projektide kava koostamise kord .." eelnõule 236.4 KB pdf
21.08.2006 PÕM ning PRIA juhtimis- ja kontrollisüsteemide valmisolek Euroopa Liidu struktuurifondide rakendamiseks - Auditi lõpparuanne nr I-40/2006 214.8 KB pdf
01.11.2005 PRIA juhtimis- ja kontrollisüsteemide valmisolek Euroopa Liidu struktuurifondide rakendamiseks - Aruanne 2/04/05 (lisa) 86.3 KB pdf
28.10.2005 PRIA juhtimis- ja kontrollisüsteemide valmisolek Euroopa Liidu struktuurifondide rakendamiseks - Aruanne 2/04/05 112.3 KB pdf
23.09.2005 Põllumajandusministeeriumi ning PRIA juhtimis- ja kontrollisüsteemide valmisolek Euroopa Liidu struktuurifondide rakendamiseks - Auditi lõpparuanne nr I-33/2005 202.8 KB pdf
12.08.2005 PÕM juhtimis- ja kontrollisüsteemide valmisolek Euroopa Liidu struktuurifondide rakendamiseks - Aruanne 1/04/05 111.5 KB pdf
12.08.2005 PRIA juhtimis- ja kontrollisüsteemide valmisolek Euroopa Liidu struktuurifondide rakendamiseks meetme 3.9 osas - Aruanne 3/05/05 123.6 KB pdf
12.08.2005 Põllumajandusministeeriumi juhtimis- ja kontrollisüsteemide valmisolek Euroopa Liidu struktuurifondide rakendamiseks meetme 3.9 osas - Aruanne 1/05/05 135.8 KB pdf
12.08.2005 PRIA juhtimis- ja kontrollisüsteemide valmisolek Euroopa Liidu struktuurifondide rakendamiseks meetme 3.12.1 osas - Aruanne 4/05/05 126.9 KB pdf
12.08.2005 PRIA juhtimis- ja kontrollisüsteemide valmisolek Euroopa Liidu struktuurifondide rakendamiseks meetme 3.12.1 osas - Aruanne 2/05/05 129.0 KB pdf
12.08.2005 PRIA juhtimis- ja kontrollisüsteemide valmisolek Euroopa Liidu struktuurifondide rakendamiseks meetme 3.4 osas - Aruanne 1/07/05 145.6 KB pdf
12.08.2005 PRIA juhtimis- ja kontrollisüsteemide valmisolek Euroopa Liidu struktuurifondide rakendamiseks meetme 3.4 osas - Aruanne 2/07/05 173.1 KB pdf
21.07.2005 Aktsiaseltsi Tallinna Lennujaam juhtimis- ja kontrollisüsteemide valmisoleku hindamine struktuurifondide rakendamiseks - Aruanne nr I-21/2005 165.4 KB pdf
21.07.2005 Põllumajandusministeeriumi ning PRIA juhtimis- ja kontrollisüsteemide valmisolek Euroopa Liidu struktuurifondide meetme 3.11.3 rakendamiseks - Lõpparuanne nr II-12/2005 130.2 KB pdf
21.07.2005 Veeteede Ameti juhtimis- ja kontrollisüsteemi auditi nr I-22 aruanne 87.3 KB pdf
21.07.2005 Aktsiaseltsi Tallinna Lennujaam juhtimis- ja kontrollisüsteemide valmisoleku hindamine Ühtekuuluvusfondi rakendamiseks Aruanne nr I-24/2005 164.3 KB pdf
21.07.2005 Raudteeinspektsiooni juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit Auditi nr I-25 aruanne 83.7 KB pdf
21.07.2005 Korraldusasutuse juhtimis- ja kontrollisüsteemide valmisoleku hindamine Ühtekuuluvusfondi rakendamiseks Aruanne nr I-26/2005 220.4 KB pdf
21.07.2005 Tööturuameti Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava meetme 1.3 rakendamise audit nr II-14 643.3 KB pdf