Perioodi 2007-2013 Euroopa Liidu struktuuritoetuse juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditid

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
07.03.2016 Teadus- ja arendusprojektide järelevalve tõhususe juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses ja Sihtasutuses Archimedes, aruanne nr I-120/2014 256.8 KB pdf
14.09.2015 Toetuse tagasinõudmise ja -maksmise juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses ja Sihtasutuses Innove, aruanne nr I-121/2015 149.0 KB pdf
23.07.2015 Tehnilise Järelevalve Ameti kui rakendusüksuse juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit, aruanne nr II-163/2014 168.1 KB PDF
29.06.2015 Rakendusüksus SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse tegevus riigihangete kontrollimisel, aruanne nr II-164/2014 301.4 KB pdf
22.06.2015 Indikaatorite täitmise hindamiseks kogutavate seireandmete usaldusväärsus, aruanne nr I-119/2014 554.4 KB pdf
10.04.2015 Topeltfinantseerimise vältimise juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit, aruanne nr II-165/2015 126.6 KB pdf
27.03.2015 Rakendusüksus SA Archimedes tegevus riigihangete kontrollimisel, juhtimis- ja kontrollisüsteemide järelaudit, aruanne nr II-166/2014 155.4 KB pdf
10.02.2015 Rahandusministeeriumi kui prioriteetse suuna „Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine" rakendusüksuse juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit, aruanne nr I-118/2014 168.3 KB pdf
04.12.2014 2009.-2013. a Euroopa Komisjonile deklareeritud tagastuste audit, juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit, aruanne nr II-162/2014 131.8 KB pdf
25.09.2014 Rakendusüksus SA Archimedes tegevus riigihangete kontrollimisel, juhtimis- ja kontrollisüsteemi järelaudit, aruanne nr II-161/2014 518.8 KB pdf
25.02.2014 Rakendusüksus SA Archimedes tegevus riigihangete kontrollimisel, juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit, aruanne nr II-150/2013 397.5 KB pdf
03.01.2014 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kui rakendusüksuse poolt teostatavate kuludokumentide valimipõhise kontrolli juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit, aruanne nr II-148/2013 126.4 KB pdf
02.01.2014 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhtimis- ja kontrollisüsteemide kirjelduses toodud muudatuste ja ümberkorralduste juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit, aruanne nr I-117/2013 83.9 KB pdf
02.01.2014 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse riigiabi ergutava mõju nõude täitmise järelkontrollis tuvastatud võimalike rikkumistega seotud juhtumite lahendamise juhitimis- ja kontrollisüsteemi tõhususe hindamise toimingute kokkuvõte, aruanne nr N-3/2013 110.0 KB pdf
02.12.2013 Sotsiaalministeeriumi kui rakendusüksuse poolt teostatavate riigihangete õiguspärasuse kontrollide juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit, aruanne nr II-149/2013 236.9 KB pdf
05.11.2013 Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu maksete osakonna kui makseasutuse juhtimis- ja kontrollisüsteemi auditi nr I-100/2012 järelaudit, aruanne nr I-110/2010-J2/2012 101.9 KB pdf
05.11.2013 Riigi Infosüsteemi Ameti kui rakendusüksuse järelevalve raames teostatavate paikvaatluste juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit, aruanne nr II-136/2011 155.2 KB pdf
09.05.2013 Rahandusministeeriumi kui korraldusasutuse juhtimis- ja kontrollisüsteemi auditi nr II-117/2011 järelaudit, aruanne nr II-117-J/2013 145.2 KB pdf
07.01.2013 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhtimis- ja kontrollisüsteemid riigiabi ergutava mõju kriteeriumite kontrollimisel, aruanne nr I-116/2012 167.8 KB pdf
29.12.2012 Sihtasutuse Innove kui rakendusüksuse järelevalve raames teostatavate paikvaatluste juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit, aruanne nr II-136/2011 170.1 KB pdf
28.12.2012 Sihtasutuse Archimedes kui rakendusüksuse järelevalve raames teostatavate paikvaatluste juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit, aruanne nr II-136/2011 125.7 KB pdf
13.11.2012 Sotsiaalministeeriumi kui rakendusüksuse poolt teostatavate riigihangete õiguspärasuse kontrollide juhtimis- ja kontrollisüsteemi auditi järelaudit, aruanne nr II-140-J/2012 208.6 KB pdf
13.09.2012 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kui rakendusüksuse riigihangete kontrollisüsteemi juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit, aruanne nr I-111/2012 219.9 KB pdf
21.08.2012 Veeteede Ameti juhtimis- ja kontrollisüsteemide hindamise töövõtu kokkuvõte, aruanne nr II-141/2012 89.2 KB pdf
21.08.2012 Sihtasutus Innove kui rakendusüksuse poolt teostatavate riigihangete õiguspärasuse kontrollide juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit, aruanne nr I-113/2012 206.8 KB pdf
12.07.2012 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kui rakendusüksuse poolt teostatud riigihangete õiguspärasuse järelkontrolli juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit, aruanne nr I-112/2012 179.9 KB pdf
10.07.2012 Sotsiaalministeeriumi kui rakendusüksuse poolt teostatavate riigihangete õiguspärasuse kontrollide juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit, aruanne nr II-140/2012 469.0 KB pdf
12.04.2012 Rahandusministeeriumi kui korraldusasutuse juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit, aruanne nr II-117/2011 339.9 KB pdf
16.12.2011 SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse kui rakendusüksuse juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit, aruanne nr I-98/2010 178.9 KB pdf
16.12.2011 Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu maksete osakonna juhtimis- ja kontrollisüsteemi auditi järeltoimingud, aruanne nr I-100/2010-J 1.2 MB pdf
08.07.2011 Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu maksete osakonna juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit, aruanne nr I-100/2010 419.9 KB pdf
29.03.2011 Veeteede Ameti kui rakendusüksuse juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit, aruanne nr I-97/2010 291.2 KB pdf
16.03.2011 Sotsiaalministeeriumi kui rakendusasutuse ja rakendusüksuse juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit, aruanne nr nr II-113/2010 231.2 KB pdf
23.12.2010 Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit, aruanne nr II-128/2010 191.4 KB pdf
20.12.2010 Maanteeameti kui rakendusüksuse juhtimis- ja kontrollisüsteemi ning kui toetuse saaja hangete läbiviimise audit, aruanne nr I-99/2010 149.6 KB pdf
04.10.2010 Korraldusasutuse valmisoleku hindamine rakendusasutuse ja rakendusüksuse ülesannete täitmiseks Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamisperioodil 2007-2013, aruanne nr II-125/2010 86.5 KB pdf
20.12.2010 Siseministeeriumi kui rakendusasutuse juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit, aruanne nr I-96/2010 249.6 KB pdf
12.03.2010 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit, aruanne nr II-114/2009 338.3 KB pdf
12.03.2010 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit, aruande nr II-114/2009 lisad 75.9 KB pdf
11.03.2010 SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit „Kahe esimese avatud taotlusvooru menetlemine Euroopa Liidu struktuurvahendite rakendamisperioodil 2007-2013“, aruanne nr 2009/04-S 182.5 KB pdf
14.01.2010 Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit, aruanne nr I-86/2009 199.2 KB pdf
06.01.2010 AS Tallinna Lennujaam juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit, nr 4/2009 43.4 KB pdf
04.12.2009 Tehnilise Järelevalve Ameti juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit, aruanne nr I-87/2009 183.7 KB pdf
04.12.2009 Keskkonnaministeeriumi juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit, aruanne nr I-88/2009 189.5 KB pdf
11.09.2009 Sihtasutuse Archimedes juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit, aruanne II-111/2009 171.9 KB pdf
21.08.2009 Haridus- ja Teadusministeeriumi juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit, aruanne nr JKS 1/2009 1.1 MB pdf
31.07.2009 Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuse Innove juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit, aruanne nr II-110/2009 225.3 KB pdf
31.07.2009 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit, aruanne nr II-99/2008 213.9 KB pdf
20.05.2009 Kredexi juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit, aruanne nr I-81/2008 246.0 KB pdf
13.05.2009 Riigikantselei juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit, aruanne nr II-98/2009 247.8 KB pdf
06.08.2008 Tehnilise Järelevalve Ameti valmisoleku hindamine rakendusüksuse ülesannete täitmiseks Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamisperioodil 2007-2013, vastavusauditi lõpparuanne nr I-74/2008 95.5 KB pdf
28.05.2008 Maanteeameti valmisoleku hindamine rakendusüksuse ülesannete täitmiseks Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamisperioodil 2007-2013, aruanne nr I-64/2007 105.0 KB pdf
18.12.2007 Sotsiaalministeeriumi valmisoleku hindamine rakendusasutuste ja rakendusüksuse ülesannete täitmiseks Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamisperioodil 2007-2013, aruanne nr II-76/2007 129.3 KB pdf
23.11.2007 AS-i Tallinna Lennujaam valmisoleku hindamine rakendusüksuse ülesannete täitmiseks Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamisperioodil 2007-2013, aruanne nr I-61/2007 73.6 KB pdf
30.10.2007 Sihtasutuse Archimedes valmisoleku hindamine rakendusüksuse ülesannete täitmiseks Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamisperioodil 2007-2013, aruanne nr II-79/2007 83.2 KB pdf
15.10.2007 Veeteede Ameti valmisoleku hindamine rakendusüksuse ülesannete täitmiseks Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamisperioodil 2007-2013, aruanne nr I-63/2007 111.4 KB pdf
01.08.2007 Riigikantselei valmisoleku hindamine rakendusasutuse ja rakendusüksuse ülesannete täitmiseks Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamisperioodil 2007-2013 aruanne nr II-78/2007 96.7 KB pdf
01.08.2007 Euroopa Liidu maksete osakonna valmisoleku hindamine makseasutuse ülesannete täitmiseks Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamisperioodil 2007-2013 aruanne nr I-60/2007 62.7 KB pdf
01.08.2007 Keskkonnaministeeriumi valmisoleku hindamine rakendusasutuse ülesannete täitmiseks Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamisperioodil 2007-2013 aruanne nr I-59/2007 117.6 KB pdf
01.08.2007 Keskkonnainvesteeringute Keskuse valmisoleku hindamine rakendusüksuse ülesannete täitmiseks Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamisperioodil 2007-2013 aruanne nr I-59/2007 83.0 KB pdf
01.08.2007 Siseministeeriumi valmisoleku hindamine rakendusasutuse ülesannete täitmiseks Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamisperioodil 2007-2013 aruanne nr II-71/2007 142.0 KB pdf
03.07.2007 Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse valmisoleku hindamine rakendusüksuse ülesannete täitmiseks Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamisperioodil 2007-2013, aruanne nr I-55/2007 84.3 KB pdf
03.07.2007 Elukestva Õppe Arenduse Sihtasutuse Innove valmisoleku hindamine rakendusüksuse ülesannete täitmiseks Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamisperioodil 2007-2013, aruanne nr II-74/2007 158.0 KB pdf
03.07.2007 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse valmisoleku hindamine rakendusüksuse ülesannete täitmiseks Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamisperiodil 2007-2013, aruanne nr II-73/2007 125.6 KB pdf
03.07.2007 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valmisoleku hindamine rakendusasutuse ülesannete täitmiseks Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamisperioodil 2007-2013, aruanne nr II-72/2007 125.1 KB pdf
03.07.2007 Haridus- ja Teadusministeeriumi valmisoleku hindamine rakendusasutuse ülesannete täitmiseks Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamisperioodil 2007-2013, aruanne nr II-77/2007 83.7 KB pdf
18.05.2007 Rahandusministeeriumi valmisoleku hindamine korraldusasutuse, rakendusasutuse ja rakendusüksuse ülesannete täitmiseks Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamisperioodil 2007-2013, aruanne nr II-75/2007 89.3 KB pdf
11.05.2007 KredEx’i valmisoleku hindamine rakendusüksuse ülesannete täitmiseks Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamisperioodil 2007-2013, aruanne nr I-54/2007 97.3 KB pdf