Euroopa Regionaalarengufond (ERDF) ja Euroopa Ühtekuuluvusfond (ÜF)

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
29.04.2016 Projekti nr 3.2.0302.12-0434 "Terviseuuringute valdkonna tipptehnoloogiad II", Tartu Ülikool, auditi lõpparuanne nr ERF-31/2016 307.4 KB pdf
04.01.2016 Projekti nr 2.1.0101.09-0032 "Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt", OÜ Strantum, auditi aruanne nr 2015/03/ST 327.2 KB pdf
04.01.2016 Projekti nr 2.6.0201.09-0002 "Narva-Jõesuu Lastekodu rekonstrueerimine", Sotsiaalministeerium, auditi aruanne nr ERF-199/2015 120.5 KB pdf
22.12.2015 Projekti nr 3.1.2401.10-0001 "Riiklike turundusürituste programm", Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, auditi aruanne nr ERF-205/2015 59.4 KB pdf
07.12.2015 Projekti nr 2.6.0301.10-0016 "SA Elva Haigla TM juurdeehitus", SA Elva Haigla TM, auditi aruanne nr ERF-197/2015 64.2 KB pdf
19.11.2015 Projekti nr 2.2.0701.10-0016 "Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskus", Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, auditi aruanne nr 2015/08/ST 74.8 KB pdf
09.11.2015 Projekti nr 2.4.0301.10-0169 "Rakvere linnuse kujundamine aastaringseks kesk- ja varauusaegseks teemapargiks", Virumaa Muuseumid SA, auditi aruanne nr ERF-198/2015 81.3 KB pdf
26.10.2015 Projekti nr 2.5.0301.10-0017 "Urvaste Kooli koolihoone renoveerimine", Urvaste Kool, auditi aruanne nr ERF-29/2015 391.5 KB pdf
14.10.2015 Projekti nr 2.1.0101.09-0036 "Kohtla-Järve piirkonna veevarustussüsteemide rekonstrueerimine", OÜ Järve Biopuhastus, auditi aruanne nr 2015/04/ST 232.9 KB pdf
13.10.2015 Projekti nr 2.6.0201.09-0008 "Aavere hooldekodu reorganiseerimine", AS Hoolekandeteenused, auditi aruanne nr ERF-203/2015 57.6 KB pdf
08.10.2015 Projekti nr 2.1.0101.09-0012 "Narva veemajandus-ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekt", AS Narva Vesi, auditi aruanne nr 2015/02/ST 245.7 KB pdf
25.09.2015 Projekti nr 2.1.0101.09-0011 "Kohila reoveekogumisala veemajandusprojekt", OÜ Kohila Maja, auditi aruanne nr 2015/01/ST 408.4 KB pdf
15.09.2015 Projekti nr 2.1.0101.10-0086 "Kadrina valla veemajandusprojekt", AS Kadrina Soojus, auditi aruanne nr 2015/06/ST 245.8 KB pdf
10.09.2015 Projekti nr 2.6.0201.10-0012 "Mõisamaa hooldekodu reorganiseerimine", AS Hoolekandeteenused, auditi aruanne nr ERF-200/2015 60.9 KB pdf
04.09.2015 Projekti nr 2.1.0101.09-0054 "Ambla, Imavere, Kareda, Koigi, Paide ja Roosna-Alliku valla ning Paide linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine", AS Paide Vesi, auditi aruanne nr 2015/05/ST 225.5 KB pdf
04.09.2015 Projekti nr 2.6.0301.10-0008 "SA Pärnu Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine", SA Pärnu Haigla, auditi aruanne nr ERF-181/2015 57.3 KB pdf
03.09.2015 Projekti nr 2.4.0101.13-0198 "Paikuse spordi- ja tervisekeskuse ehitamine", Paikuse Vallavalitsus, aruanne nr ERF-182/2015 57.1 KB pdf
03.09.2015 Projekti nr 2.4.0101.13-0199 "Kuressaare staadioni rekonstrueerimine", Kuressaare Linnavalitsus, aruanne nr ERF-204/2015 60.2 KB pdf
31.08.2015 Projekti nr 2.4.0301.10-0111 "Pauluse kiriku atraktiivsuse tõstmine turismiobjektina", Sihtasutus Tartu Pauluse Kirik, auditi aruanne nr 1/2015 531.8 KB pdf
07.08.2015 Projekti nr 2.6.0101.09-0001 "Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnaku II ehitusjärk", Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum, auditi aruanne nr ERF-201/2015 221.9 KB pdf
07.08.2015 Projekti nr 2.1.1001.12-0036 "Lalli paisjärve kalapääsu rajamine", MTÜ Lalli Arendusselts, auditi aruanne nr CF-82/2015 221.8 KB pdf
06.08.2015 Projekti nr 3.1.1301.13-0007 "WOW! Kogupere Elamuskeskus - uus pereturismi atraktsioon Läänemere piirkonnas", SPA Varad OÜ, auditi aruanne nr ERF-187/2015 59.2 KB pdf
06.08.2015 Projekti nr 3.1.0901.09-0008 "Bio-Competence Centre of Healthy Dairy Products", OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus, auditi aruanne nr ERF-194/2015 65.5 KB pdf
04.08.2015 Projekti nr 3.1.0101.08-0001 "Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine", Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, auditi aruanne nr ERF-202/2015 221.8 KB pdf
03.08.2015 Projekti nr 2.6.0301.10-0005 "SA Läänemaa Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine", SA Läänemaa Haigla, aruanne nr ERF-196/2015 75.1 KB pdf
07.07.2015 Projekti nr 3.1.1501.12-0081 "Eesti spordimeditsiini klaster", Spordimeditsiini Sihtasutus, auditi aruanne nr 4/2015 305.2 KB pdf
01.07.2015 Projekti nr 2.1.0101.09-0021 "Koeru aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine", Koeru Kommunaal AS, auditi aruanne nr CF-70/2015 251.0 KB pdf
01.07.2015 Projekti nr 2.4.0201.11-0027 "Jõhvi kesklinna jalakäijate promenaadi ja kergliiklustee rajamine III etapp", Jõhvi Vallavalitsus, auditi aruanne nr ERF-190/2015 61.0 KB pdf
22.06.2015 Projekti nr 2.1.0601.13-0081 "O-I Production Estonia AS klaasijäätmete kasutamine tootmisprotsessis“, O-I Production Estonia AS, auditi aruanne nr CF-79/2015 221.8 KB pdf
16.06.2015 Projekti nr 2.6.0301.10-0013 "Hooldusravi arendamine AS Lääne-Tallinna Keskhaiglas“, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, auditi aruanne nr ERF-193/2015 60.8 KB pdf
29.05.2015 Projekti nr 3.2.0802.11-0043 "Keskkonnakaitse ja –tehnoloogia teadus- ja arendustegevus (KESTA)“, Eesti Teadusagentuur, auditi aruanne nr ERF-28/2015 316.6 KB pdf
29.05.2015 Projekti nr 3.2.1201.13-0021 "ChemInformatic platform for organization and sharing of predective models for knowledge Discovery (ChemInDisco)", Tartu Ülikool, auditi aruanne nr ERF-27/2015 272.0 KB pdf
27.05.2015 Projekti nr 3.1.1701.12-0824 „Judo algõpetuse programm alushariduse ja esimese kooliastme rühmadele ning koolitusmaterjal treeneritele“, Ookami OÜ, aruanne nr ERF-188/2015 58.6 KB pdf
27.05.2015 Projekti nr 3.5.0301.12-0066 „Riigi alusvõrgu ja seadmete uuendamine“, Riigi Infosüsteemi Amet, aruanne nr ERF-191/2015 57.5 KB pdf
22.05.2015 Projekti nr 3.3.0101.11-0020 „Tallinna ringtee rekonstrueerimine I etapp“, Maanteeamet, aruanne nr CF-81/2015 59.3 KB pdf
20.05.2015 Projekti nr 3.1.2501.12-0425 "Aja Nägu OÜ ja Aja Nägu Ehitus AS tegevuse laiendamine Skandinaavia turgudel", Aja Nägu Ehitus AS, auditi aruanne nr 2/2015 225.5 KB pdf
19.05.2015 Projekti nr 2.6.0101.10-0003 "SA Ida-Viru Keskhaigla juurdeehitus", SA Ida-Viru Keskhaigla, auditi aruanne nr ERF-195/2015 61.4 KB pdf
19.05.2015 Projekti nr 2.5.0200.08-0010 "Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli raskemasinate praktilise väljaõppe keskus", Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool, auditi aruanne nr ERF-184/2015 218.1 KB pdf
19.05.2015 Projekti nr 2.1.0501.11-0002 "Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel“, Keskkonnaagentuur, auditi aruanne nr CF-77/2015 60.2 KB pdf
15.05.2015 Projekti nr 2.1.0101.09-0024 "Valga maakonna veemajandusprojekt - Tõrva linn“, OÜ Tõrva Veejõud, auditi aruanne nr CF-80/2015 61.5 KB pdf
04.05.2015 Projekti nr 2.4.0401.10-0005 "Meremuuseumi Lennusadama arendamine kaasaegseks ja terviklikuks merenduse ja tehnikaajaloo muuseumkülastuskompleksiks–Lennusadama arendusprojekti II etapp", auditi aruanne nr ERF-180/2015 117.6 KB pdf
04.05.2015 Projekti nr 3.4.0101.10-0010 "Väikesaartega ühenduse pidamiseks laevade soetamine", Veeteede Amet, auditi aruanne nr ERF-192/2015 225.3 KB pdf
29.04.2015 Projekti nr 2.1.0201.12-0021 "Sillamäe prügila sulgemine", Sillamäe Linnavalitsus, auditi aruanne nr CF-76/2015 57.9 KB pdf
28.04.2015 Projekti nr 2.1.0101.10-0059 "Kiviõli linna reoveekogumisala ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamine", OÜ Järve Biopuhastus, auditi aruanne nr CF-74/2015 62.3 KB pdf
21.04.2015 Projekti nr 3.3.0101.10-0014 "Põhimaanteid E263 Tallinn-Tartu-Luhamaa ja T3 Jõhvi-Tartu-Valga ühendav Tartu linna idapoolne ringtee"; Tartu Linnavalitsus, auditi aruanne nr CF-78/2015 60.8 KB pdf
16.04.2015 Projekti nr 2.1.1201.13-0004 "Trammiliini nr 4 taristu rekonstrueerimine"; Tallinna Linnatranspordi AS, auditi aruanne nr CF-75/2015 64.6 KB pdf
09.04.2015 Projekti nr 2.6.0301.10-0004 "AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine"; AS Rakvere Haigla, auditi aruanne nr ERF-189/2015 61.2 KB pdf
01.04.2015 Projekti nr 2.1.0101.10-0084 "Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt", AS Rakvere Vesi, aruanne nr CF-73/2015 61.3 KB pdf
31.03.2015 Projekti nr 2.6.0301.10-0006 "Õendus- ja hooldusravi infrastruktuuri väljaarendamine Lõuna-Eesti Haiglas"; Lõuna-Eesti Haigla AS, auditi aruanne nr ERF-186/2015 215.5 KB pdf
31.03.2015 Projekti nr 2.1.0101.09-0033 "Jõgeva linna ja Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine: Jõgeva linn", OÜ Jõgeva Veevärk, aruanne nr CF-71/2015 61.8 KB pdf
17.03.2015 Projekti nr 2.5.0201.11-0067 "Tallinna Ehituskooli õppekeskkonna kaasajastamine", Tallinna Ehituskool, aruanne nr ERF-179/2015 85.3 KB pdf
16.03.2015 Projekti nr 3.1.0300.08-0001 "Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja kapitalilaenu", Sihtasutus KredEx, aruanne nr ERF-172/2014 243.1 KB pdf
12.03.2015 Projekti nr 3.2.1201.13-0010 "Estonian Speech Recognition System for Medical Applications", Tallinna Tehnikaülikool, aruanne nr ERF-185/2015 59.9 KB pdf
10.03.2015 Projekti nr 2.4.0301.13-0252 "Kohila alevi tööstuspiirkonna juurdepääsutee renoveerimine", Kohila Vallavalitsus, auditi aruanne nr ERF-183/2015 263.9 KB pdf
09.03.2015 Projekti nr 3.3.0100.09-0009 "E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee Aruvalla-Kose teelõigu ja Mäo möödasõidu projekteerimine ja ehitus", Maanteeamet, auditi aruanne nr CF-68/2015 58.2 KB pdf
02.03.2015 Projekti nr 3.3.0100.09-0010 "Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas", Tallinna Kommunaalamet, auditi aruanne nr CF-69/2015 60.6 KB pdf
11.02.2015 Projekti nr 3.3.0100.08-0002 "Uue veeremi soetamine", AS Eesti Liinirongid, auditi lõpparuanne nr CF-72/2015 59.7 KB pdf
16.01.2015 Projekti nr 2.1.0101.10-0091 "Pärnu-Jaagupi alevi ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine", AS Mako, auditi lõpparuanne nr CF-65/2014 62.8 KB pdf
22.12.2014 Projekti nr 2.1.0101.10-0065 "Loksa linna reovee kogumisala veemajandusprojekt", OÜ Loksa Haljastus, auditi lõpparuanne nr 2014/04/ST 107.6 KB pdf
19.12.2014 Projekti nr 3.2.0201.10-0016 "Tartu Ülikooli füüsikum", Tartu Ülikool, auditi lõpparuanne nr ERF-169/2014 221.2 KB pdf
21.11.2014 Projekti nr 3.1.0901.09-0013 "Competence Centre for Cancer Research", AS Vähiuuringute tehnoloogia arenduskeskus, auditi lõpparuanne nr ERF-168/2014 106.1 KB pdf
21.11.2014 Projekti nr 2.1.0601.11-0048 "Pandipakendi ümbertöötlussüsteemi väljaarendamine", Eesti Pandipakend OÜ, auditi lõpparuanne nr 2014/08/ST 290.2 KB pdf
21.11.2014 Projekti nr 2.1.0101.09-0008 "Tapa linna reoveekogumisala veemajandusprojekt", OÜ Tapa Vesi, auditi lõpparuanne nr 2014/07/ST 353.9 KB pdf
21.11.2014 Projekti nr 2.1.0101.09-0032 "Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt", OÜ Strantum, auditi lõpparuanne nr 2014/01/ST 387.3 KB pdf
21.11.2014 Projekti nr 2.1.0101.09-0046 "Tartu reoveepuhasti settekäitluskompleksi rekonstrueerimise projekt", AS Tartu Veevärk, auditi lõpparuanne nr 2014/06/ST 223.6 KB pdf
21.11.2014 Projekti nr 2.1.0101.10-0086 "Kadrina valla veemajandusprojekt", AS Kadrina Soojus, auditi lõpparuanne nr 2014/05/ST 68.0 KB pdf
13.11.2014 Projekti nr 3.3.0101.11-0021 "Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas II etapp", Tallinna Linnavalitsus, auditi lõpparuanne nr CF-55/2014 61.6 KB pdf
13.11.2014 Projekti nr 3.2.0304.11-0395 "Eesti Keskkonnaobservatoorium", Tartu Ülikool, auditi lõpparuanne nr ERF-177/2014 349.5 KB pdf
13.11.2014 Projekti nr 2.1.0101.09-0016 "Saue valla Tallinna reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekt", AS Kovek, auditi lõpparuanne nr CF-67/2014 249.7 KB pdf
13.11.2014 Projekti nr 4.1.0101.12-0074 "Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 2012 HTA", Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, auditi lõpparuanne nr ERF-174/2014 226.9 KB pdf
11.11.2014 Projekti nr 3.2.0303.10-0194 "Elektroonilise teadusinfo programm „E-teadusinfo“, Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium, aruanne nr ERF-178/2014 293.2 KB pdf
07.11.2014 Projekti nr 3.2.0304.11-0394 "Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC)", Tartu Ülikool, aruanne nr ERF-175/2014, 222.2 KB pdf
07.11.2014 Projekti nr 2.4.0101.10-0150 "Kuldre Kooli õppehoone ja spordihoone rekonstrueerimine", Urvaste Vallavalitsus, auditi lõpparuanne nr ERF-176/2014 229.5 KB pdf
03.11.2014 Projekti nr 3.3.0101.10-0014 "Põhimaanteid E263 Tallinn-Tartu-Luhamaa ja T3 Jõhvi-Tartu-Valga ühendav Tartu linna idapoolne ringtee", Tartu Linnavalitsus, auditi lõpparuanne nr CF-63/2014 63.2 KB pdf
03.11.2014 Projekti nr 2.1.0101.09-0010 "Sillamäe veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine", Sillamäe Veevärk AS, auditi lõpparuanne nr CF-64/2014 60.4 KB pdf
03.11.2014 Projekti nr 4.1.0101.12-0070"Rahandusministeerium 2012 HTA",Rahandusministeerium , aruanne nr ERF-173/2014 38.9 KB pdf
03.10.2014 Projekti nr 2.1.0101.09-0024 "Valga maakonna veemajandusprojekt - Tõrva linn", OÜ Tõrva Veejõud, auditi lõpparuanne nr CF-66/2014 74.6 KB pdf
02.10.2014 Projekti nr 2.2.0301.11-0096 "Anija mõisa pargi piirdemüüri ja puistu rekonstrueerimine II etapp",SA Anija Mõisa Haldus , aruanne nr ERF-170/2014 59.1 KB pdf
29.09.2014 Projekti nr 3.3.0101.11-0018 "Tartu läänepoolne ümbersõit,ehitusala nr 3 ja nr 4",Maanteeamet , aruanne nr CF-54/2014 62.8 KB pdf
17.09.2014 Projekti nr 2.1.0101.10-0077 "Olgina aleviku veemajandusprojekt",Aktsiaselts KA VAIKO, aruanne nr CF-57/2014 57.9 KB pdf
29.08.2014 Projekti nr 3.3.0101.10-0015 "Türi-Viljandi raudteelõigu rekonstrueerimine", Edelaraudtee Infrastruktuuri AS, aruanne nr CF-62/2014 218.4 KB pdf
29.08.2014 Projekti nr 2.1.0101.10-0085 "Kuressaare reoveekogumisala veemajandusprojekt", AS Kuressaare Veevärk, aruanne nr CF-59/2014 94.9 KB pdf
26.08.2014 Projekti nr 2.5.0101.09 0013 "Orissaare Avatud Noortekeskuse rajamine", Orissaare Vallavalitsus, aruanne nr ERF-171/2014 59.8 KB pdf
25.08.2014 Projekti nr 3.3.0100.09-0011 „Elektrifitseeritud raudteeliinide kontaktvõrgu rekonstrueerimine“, AS Eesti Raudtee, aruanne nr CF-60/2014 60.5 KB pdf
25.08.2014 Projekti nr 2.1.0101.09-0012 „Narva veemajandus-ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekt“, AS Narva Vesi, aruanne nr 2014/03/ST 298.0 KB pdf
18.08.2014 Projekti nr 2.4.0201.10-0018 „Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine“, Maardu Linnavalitsus, aruanne nr 3/2014 411.0 KB pdf
14.08.2014 Projekti nr 3.2.0201.10-0014 "Tallinna Tehnikaülikooli materjali- ja tehnikateaduste hoonestik", Tallinna Tehnikaülikool, aruanne nr ERF-164/2014 181.6 KB pdf
28.07.2014 Projekti nr 3.3.0100.08-0003 "Reisiplatvormide üleviimine eurokõrgusele", AS Eesti Raudtee, aruanne nr CF-61/2014 61.2 KB pdf
28.07.2014 Projekti nr 2.1.0101.09-0012 "Narva veemajandus-ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekt", AS Narva Vesi, aruanne nr 2014/03/ST 298.0 KB pdf
28.07.2014 Projekti nr 3.2.0401.11-0047 "ELA ja EMÜ ühisõppe baasi arendamine avioonika ja automaatika valdkonnas", Eesti Lennuakadeemia, aruanne nr ERF-23/2014 86.9 KB pdf
28.07.2014 Projekti nr 2.1.0101.09-0054 "Ambla, Imavere, Kareda, Koigi, Paide ja Roosna-Alliku valla ning Paide linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine", AS Paide Vesi, aruanne nr 2014/02/ST 413.1 KB pdf
25.06.2014 Projekti nr 2.3.0201.13-3942 "KÜ Tartu mnt 27B Elva", KÜ Tartu mnt 27B Elva, aruanne nr ERF-167/2014 219.7 KB pdf
17.06.2014 Projekti nr 3.3.0100.09-0007 "Pärnu ümbersõidu ehitus", Maanteeamet, aruanne nr CF-58/2014 61.5 KB pdf
10.06.2014 Projekti nr 2.1.0301.09-0002 " Kohtla-Järve põlevkivitööstuse ohtlike jäätmete keskkonnanõuetele mittevastava prügila sulgemine", Keskkonnaministeerium, aruanne nr CF-49/2014 232.6 KB pdf
06.06.2014 Projekti nr 2.1.0101.09 0028 " Pärnu Kesklinna, Ülejõe ja Rääma linnaosade ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja laiendamine ", AS Pärnu Vesi, aruanne nr CF-56/2014 71.9 KB pdf
02.06.2014 Projekti nr 3.3.0100.08-0001 "Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine", AS Saarte Liinid, aruanne nr CF-11/2011 794.2 KB pdf
20.05.2014 Projekti nr 2.2.0701.10-0086 "Tartu Ülikooli loodusmuuseumi õpikeskkonna ja ekspositsiooni kaasajastamine",Tartu Ülikool, aruanne nr ERF-163/2014 60.7 KB pdf
13.05.2014 Projekti nr 2.1.0101.09-0013 "Saku aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamise ja rekonstrueerimise projekt", AS Saku Maja, aruanne nr CF-51/2014 108.1 KB pdf
09.05.2014 Projekti nr 3.3.0101.11 0020 "Tallinna ringtee rekonstrueerimine, I etapp", Maanteeamet, aruanne nr CF-50/2014 61.3 KB pdf
07.05.2014 Projekti nr 3.3.0100.09-0006 "E20 Tallinn-Narva maantee Väo-Maardu teelõigu rekonstrueerimine", Maanteeamet, aruanne nr CF-38/2014 86.8 KB pdf
06.05.2014 Projekti nr 3.2.0401.10-0005 "Radioloogiatehnikute õppekava eelkliinilise praktikalabori loomine", Tartu Tervishoiu Kõrgkool, aruanne nr ERF-165/2014 59.9 KB pdf
06.05.2014 Projekti nr 3.3.0100.09-0009 "E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee Aruvalla-Kose teelõigu ja Mäo möödasõidu projekteerimine ja ehitus", Maanteeamet, aruanne nr CF-45/2014 74.0 KB pdf
02.05.2014 Projekti nr 3.3.0101.11-0019 "E264 Jõhvi-Tartu-Valga maantee Jõhvi liiklussõlme rekonstrueerimine", Maanteeamet, aruanne nr CF-39/2013 60.5 KB pdf
29.04.2014 Projekti nr 2.1.1001.11 0018 „Leevijõe paisjärvede korrastamine“ projektiaudit, MTÜ Leevijõe Seisundi Parandamine, aruanne nr CF-52/2014 61.9 KB pdf
28.04.2014 Projekti nr 2.4.0301.09-0081 "Angla pärandkulutuurikeskuse ehitamine", Angla Tuulikumägi MTÜ, aruanne nr ERF-166/2014 68.8 KB pdf
24.04.2014 Projekti nr 3.3.0100.09-0010 "Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas", Tallinna Kommunaalamet, aruanne nr CF-53/2014 62.8 KB pdf
22.04.2014 Projekti nr 2.4.0101.10-0128 "Valga Gümnaasiumi rekonstrueerimine", Valga Linnavalitsus, aruanne nr 1/2014 223.4 KB pdf
22.04.2014 Projekti nr 3.3.0101.11-0017 "Tallinn-Paldiski ja Keila-Riisipere raudtee rekonstrueerimine", AS Eesti Raudtee, aruanne nr CF-43/2014 61.6 KB pdf
26.03.2014 Projekti nr 2.5.0200.09-0049 "Õppehoonete ehitamine, töökodade rekonstrueerimine ja õppevahendite soetamine", Viljandi Ühendatud Kutsekool, aruanne nr ERF-161/2014 81.1 KB pdf
17.03.2014 Projekti nr 2.4.0101.12-0195 "Kostivere Põhikooli rekonstrueerimine ja multifunktsionaalse kogukonnakeskuse ehitus" Jõelähtme vallavalitsus, aruanne nr 2/2014 212.8 KB pdf
13.03.2014 Projekti nr 3.1.0702.11-0390 "The project of UNIVERSAL INTERNATIONAL SIM-CARD „Magic SIM“ MeraTel OÜ, aruanne nr ERF-154/2013 58.3 KB pdf
13.03.2014 Projekti nr 3.3.0101.11-0016 "E20 Tallinn-Narva maantee Rõmeda-Haljala teelõigu ehitus" Maanteeamet, aruanne nr CF-44/2014 82.9 KB pdf
13.03.2014 Projekti nr 2.1.0601.11-0056 "Tselluloosi tootmisjäätmete efektiivne taaskasutamine" „Horizon“ Tselluloosi ja Paberi AS, aruanne nr CF-46/2014 61.5 KB pdf
07.03.2014 Projekti nr 2.1.0601.10-0035 "Pakendite kogumise efektiivistamine" OÜ Keskkonnatehnika, aruanne nr CF-48/2014 61.3 KB pdf
25.02.2014 Projekti nr 3.2.0401.10- 0014 "Eesti Mereakadeemia õppeinfrastruktuuri arendamine", Eesti Mereakadeemia, aruanne nr ERF-162/2014 132.1 KB pdf
25.02.2014 Projekti nr 2.4.0601.11-0005 "ELA-054" projektiaudit, Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus, aruanne nr 4/2014 222.8 KB pdf
21.02.2014 Projekti 3.3.0100.08-0002 "Uue veeremi soetamine" projektiaudit, AS Eesti Liinirongid, aruanne nr CF-47/2014 61.3 KB pdf
03.01.2014 Projekti nr 3.1.0101.08-0001 "Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine" projektiaudit, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, aruanne nr ERF-159/2013 215.0 KB pdf
02.01.2014 Projekti nr 3.1.0901.09-0013 "Competence Centre for Cancer Research" projektiaudit, AS Vähiuuringute tehnoloogia arenduskeskus, aruanne nr ERF-158/2013 65.3 KB pdf
31.12.2013 Projekti nr 3.1.0702.08-0068 "Geenitehnoloogial põhinevate viirusevastaste ravimikandidaatide struktuuri optimeerimine" projektiaudit, GeneCode AS, aruanne nr ERF-147/2013 152.1 KB pdf
19.12.2013 Projekti nr 2.3.0301.08-0001 "Korterelamute renoveerimislaen" projektiaudit, Sihtasutus KredEx, aruanne nr ERF-152/2013 104.2 KB pdf
19.12.2013 Projektide nr 1.4.0100.08-0001 "Stardi- ja mikrolaenu käendusprogramm"; nr 3.1.2701.11-0001 "Allutatud laenu programm"; nr 2.3.0301.08-0001 "Korterelamute renoveerimislaen" projektiaudit, Sihtasutus KredEx, aruanne nr ERF-106/2012 240.0 KB pdf
18.12.2013 Projekti nr 2.1.0101.09-0040 "Jõgeva ja Puurmani valla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" projektiaudit, Kuremaa Enveko AS, aruanne nr CF-35/2013 62.1 KB pdf
18.12.2013 Projekti nr 3.3.0100.09-0009 "E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee Aruvalla-Kose teelõigu ja Mäo möödasõidu projekteerimine ja ehitus" projektiaudit, Maanteeamet, aruanne nr CF-42/2013 63.6 KB pdf
18.12.2013 Projekti nr 3.3.0100.09-0010 "Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas" projektiaudit, Tallinna Kommunaalamet, aruanne nr CF-41/2013 230.1 KB pdf
04.12.2013 Projekti nr 2.1.0101.09-0016 "Saue valla Tallinna reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekt",AS KOVEK, aruanne nr 2013/02/ST 78.3 KB pdf
04.12.2013 Projekti nr 3.3.0101.11-0016 "E20 Tallinn-Narva maantee Rõmeda-Haljala teelõigu ehitus", Maanteeamet, aruanne nr CF-33/2013 58.7 KB pdf
04.12.2013 Projekti nr 3.3.0100.08-0004 "Raudtee rekonstrueerimine Rail Baltic trassil (Tallinn-Tartu lõik)", AS EVR Infra, aruanne nr CF-31/2013 147.6 KB pdf
07.11.2013 Projekti nr 3.1.0702.09-0215 "Tehisintellektile tugineva kindlustusseltsi", Business Information Systems OÜ, aruanne nr ERF-144/2013 66.8 KB pdf
07.11.2013 Projekti nr 3.2.0101.08-0008 "Siirdeuuringud neuroimmunoloogiliste haiguste paremaks diagnostikaks ja raviks", Tartu Ülikool, aruanne nr ERF-119/2012 305.2 KB pdf
06.11.2013 Projekti nr 2.4.0401.10-0005 "Meremuuseumi Lennusadama arendamine ja kaasaegseks ja terviklikuks merenduse ja tehnikaloo muuseumikülastuskompleksiks - Lennusadama arendusprojekti II etapp", Eesti Meremuuseum, aruanne nr ERF-153/2013 240.3 KB pdf
04.11.2013 Projekti nr 3.2.0101.08-0012 "Kultuuriteooria tippkeskus", Tartu Ülikool, aruanne nr ERF-21/2013 225.3 KB pdf
04.11.2013 Projekti nr 2.5.0200.09-0048 "Auto- ja metallitöö erialade praktikabaas koos seadmetega ning õppesõidu harjutusväljak", Pärnumaa Kutsehariduskeskus, aruanne nr ERF-156/2013 109.6 KB pdf
23.10.2013 Projekti nr 2.4.0201.10-0013 "Lastele perelähedane elukeskkond", Tallinna Linnavaraamet, aruanne nr 7/2013 441.8 KB pdf
17.10.2013 Projekt nr 3.2.0304.11-0312 „Eesti Genoomikakeskus”, Eesti Biokeskus, aruanne nr ERF-160/2013 219.1 KB pdf
11.10.2013 Projekt nr 2.4.0301.10-0095 „Virumaa Tööstuspargi rajamise I etapp”, Virumaa Tööstuspark MTÜ, aruanne nr ERF-155/2013 58.8 KB pdf
11.10.2013 Projekt nr 2.5.0201.10-0061 "Luua Metsanduskooli õppehoone renoveerimine ja sisustamine", Luua Metsanduskool, aruanne nr ERF-157/2013 255.0 KB pdf
11.10.2013 Projekt nr 2.1.0101.10-0062 "Viimsi veekorralduse II etapp" projektiaudit, Viimsi Vesi AS, aruanne nr CF-40/2013 85.8 KB pdf
11.10.2013 Projekti nr 2.1.0301.09-0002 "Kohtla-Järve põlevkivitööstuse ohtlike jäätmete keskkonnanõuetele mittevastava prügila sulgemine" projektiaudit, Keskkonnaministeerium, aruanne nr CF-37/2013 223.2 KB pdf
11.10.2013 Projekti nr 3.3.0100.09-0005 „Valgejõe-Rõmeda teelõigu ehitus ja remont” projektiaudit, Maanteeamet, aruanne nr CF-36/2013 58.1 KB pdf
11.10.2013 Projekti nr 3.1.0702.09-0091 "Positiumi mobiilsusuuringute metoodika rakendusuuring" projektiaudit, OÜ Positium LBS, aruanne nr ERF-151/2013 63.0 KB pdf
11.10.2013 Projekti nr 2.1.0101.09-0002 "Aseri reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamise ja rekonstrueerimise projekt" projektiaudit, OÜ Aseri Kommunaal, aruanne nr CF-34/2013 285.6 KB pdf
11.10.2013 Projekti nr 2.5.0200.08-0015 "Uue õppekompleksi (Valga õppekoht) ehitus koos infrastruktuuri ja soetustega" projektiaudit, Valgamaa Kutseõppekeskus, aruanne nr ERF-146/2013 256.8 KB pdf
11.10.2013 Projekti nr 3.5.0201.11-0129 "Riikliku ehitisregistri e-teenuste mooduli loomine" projektiaudit, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, aruanne nr ERF-141/2013 367.7 KB pdf
06.09.2013 Projekti nr 2.5.0200.08-0023 "Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse praktikamaja ehitamine ja sisustamine" projektiaudit, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, aruanne nr ERF-149/2013 75.0 KB pdf
07.07.2013 Projekti nr 3.1.1201.10-0399 "Olemasoleva tootmisprotsessi lisaväärtustamine uue keedutehnoloogia kasutuselevõtmise teel, et luua võimalus siseneda kasvavasse kõrgpoorse paberi (High Porosity Paper) turusegmenti" projektiaudit, Horizon AS, aruanne nr 10/2 392.6 KB pdf
07.07.2013 Projekti nr 2.4.0201.09-0010 "Tartu Tamme staadionikompleksi lõplik väljaarendamine" projektiaudit, Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakond, aruanne nr 8/2013 422.3 KB pdf
07.07.2013 Projekti nr 2.4.0101.10-0121 "Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskuse rekonstrueerimine ja juurdeehituse rajamine" projektiaudit, SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus, aruanne nr 4/2013 593.3 KB pdf
26.06.2013 Projekti nr 2.5.0300.10-0014 "Õpilaskodu D-korpuse ehitamine" projektiaudit, Tallinna Heleni Kool, aruanne nr ERF-148/2013 96.4 KB pdf
26.06.2013 Projekti nr 3.2.0201.09-0005 "Tallinna Tehnikaülikooli keemiahoone II ehitusjärk" projektiaudit, Tallinna Tehnikaülikool, aruanne nr ERF-19/2013 428.1 KB pdf
26.06.2013 Projekti nr 2.4.0101.10-0157 "Vastse-Kuuste aleviku lasteaiahoone ehitus" projektiaudit, Vastse-Kuuste Vallavalitsus, aruanne nr 5/2013 506.1 KB pdf
26.06.2013 Projekti nr 2.4.0101.09-0092 "Rõuge lasteaia rekonstrueerimine" projektiaudit, Rõuge Vallavalitsus, aruanne nr 6/2013 322.4 KB pdf
26.06.2013 Projekti nr 2.4.0301.08-0045 "Alatskivi lossi renoveerimise viimane etapp" projektiaudit, Alatskivi Vallavalitsus, aruanne nr 1/2013 367.5 KB pdf
26.06.2013 Projekti nr 2.4.0101.11-0168 "Viljandi kultuurimaja rekonstrueerimine" projektiaudit, Viljandi Linnavalitsus, aruanne nr ERF-150/2013 63.8 KB pdf
15.05.2013 Projekti nr 2.1.0101.09-0013 "Saku aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamise ja rekonstrueerimise projekt" projektiaudit, AS Saku Maja, aruanne nr CF-32/2013 115.9 KB pdf
09.05.2013 Projekti nr 3.1.0901.09-0019 "ELIKO Competence Centre" projektiaudit, OÜ ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus, aruanne nr ERF-145/2013 64.8 KB pdf
28.04.2013 Projekti nr 3.1.0702.11-0417 "Tüvekontuuri servaga laudadest mööbliplaatide tootearendus" projektiaudit, OÜ BOLE, aruanne nr ERF-140/2013 96.0 KB pdf
08.04.2013 Projekti nr 3.2.0302.10-0149 "Taastuvate loodusvarade uurimise analüütilise võimekuse suurendamine" projektiaudit, Eesti Maaülikool, aruanne nr ERF-135/2013 159.5 KB pdf
25.03.2013 Projekti nr 3.1.1701.12-0688 "Asutuse töötingimuste parendamise analüüs ja konsultatsioon" projektiaudit, AS Viljandi EKE Projekt, aruanne nr ERF-143/2013 216.4 KB pdf
07.03.2013 Projekti nr 3.2.0201.10-0012 "Eesti Maaülikooli taastuvate loodusvarade teaduskeskus", Eesti Maaülikool, aruanne nr ERF-138/2013 292.8 KB pdf
05.03.2013 Projekti nr 4.1.0101.11-0061 "SA Innove 2011 HTA" projektiaudit, Sihtasutus Innove, aruanne nr ERF-139/2013 102.1 KB pdf
22.02.2013 Projekti nr 3.1.1201.11-0486 "Hyrles OÜ tootmisseadmete soetamine" projektiaudit, Hyrles OÜ, aruanne nr ERF-137/2013 217.8 KB pdf
19.02.2013 Projekti nr 3.1.1201.10-0383 "Auto Metall EST tehnoloogiainvesteering" projektiaudit, Auto Metall EST OÜ, aruanne nr ERF-142/2013 216.7 KB pdf
19.02.2013 Projekti nr 2.2.0201.09-0006 "Multifunktsionaalse laeva soetamine" projektiaudit, Politsei- ja Piirivalveamet, aruanne nr ERF-133/2013 63.3 KB pdf
19.02.2013 Projekti nr 3.1.1201.09-0181 "Saku Metall AS tehnoloogiainvesteeringu projekt" projektiaudit, Saku Metall AS, aruanne nr ERF-136/2013 216.9 KB pdf
27.01.2013 Projekti nr 3.4.0100.09-0004 "Meresõiduohutuse tõhustamine Eesti veeteedel (mõõdistuslaeva soetamine veeteede hüdrograafiliseks mõõdistamiseks)" projektiaudit, Veeteede Amet, aruanne nr ERF-134/2013 65.0 KB pdf
18.01.2013 Projekti nr 3.2.0201.09-0010 "Eesti Biokeskuse geeni- ja biotehnoloogia keskuse väljaarendamine" projektiaudit, Eesti Biokeskus, aruanne nr ERF-121/2012 54.3 KB pdf
17.01.2013 Projekti nr 3.2.0101.08-0020 "Integreeritud elektroonikasüsteemide ja biomeditsiinitehnika tippkeskus" projektiaudit, Tallinna Tehnikaülikool, aruanne nr ERF-120/2012 73.7 KB pdf
14.01.2013 Projekti nr 2.1.0401.09-0001 "Vooluveekogude seisundi parandamine" projektiaudit, Keskkonnateabe Keskus, aruanne nr CF-24/2012 152.5 KB pdf
14.01.2013 Projekti nr 2.1.0101.09-0031 "Kose valla Kose reoveekogumisala veemajandusprojekt" projektiaudit, Kose Vesi OÜ, aruanne nr CF-21/2012 154.4 KB pdf
14.01.2013 Projekti nr 2.1.0101.09-0026 "Haljala veemajandusprojekt" projektiaudit, AS Haljala Soojus, aruanne nr CF-19/2012 150.5 KB pdf
14.01.2013 Projekti nr 2.1.0101.09-0025 "Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekt" projektiaudit, AS Rakvere Vesi, aruanne nr CF-18/2012 155.5 KB pdf
14.01.2013 Projekti nr 2.1.0101.09-0017 "Türi linna ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ja laiendamise projekt" projektiaudit, Türi vallavalitsus, aruanne nr CF-17/2012 151.8 KB pdf
07.01.2013 Projekti nr 2.1.0101.09-0005 "Järva-Jaani alevi ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ja laiendamise projekt" projektiaudit, Järva-Jaani Teenus OÜ, aruanne nr CF-13/2012 62.3 KB pdf
01.01.2013 Projekti nr 2.5.0200.08-0023 "Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse praktikamaja ehitamine ja sisustamine" projektiaudit, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, aruanne nr ERF-16/2012 538.3 KB pdf
29.12.2012 Projekti nr 3.3.0100.08-0004 "Raudtee rekonstrueerimine Rail Baltica trassil (Tallinn-Tartu lõik)" projektiaudit, AS EVR Infra, aruanne nr CF-26/2012 190.0 KB pdf
29.12.2012 Projekti nr 2.1.0101.09-0007 "Tamsalu reovee kogumisala veemajandusprojekt" projektiaudit, AS Tamsalu Vesi, aruanne nr CF-14/2012 61.3 KB pdf
29.12.2012 Projekti nr 2.5.0200.09-0051 "Õppetöökodade hoone nr 1 renoveerimine ja sisustamine" projektiaudit, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool, aruanne nr ERF-128/2012 283.5 KB pdf
29.12.2012 Projekti nr 3.3.0101.10-0015 "Türi-Viljandi raudteelõigu rekonstrueerimine" projektiaudit, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS, aruanne nr CF-11/2011 450.8 KB pdf
29.12.2012 Projekti nr 2.1.0101.09-0028 "Pärnu Kesklinna, Ülejõe ja Rääma linnaosade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine" projektiaudit, AS Pärnu Vesi, aruanne nr CF-20/2012 157.1 KB pdf
29.12.2012 Projekti nr 3.3.0100.09-0010 "Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas" projektiaudit, Tallinna Kommunaalamet, aruanne nr CF-28/2012 193.4 KB pdf
29.12.2012 Projekti nr 2.1.0201.10-0014 "Valga prügila sulgemine" projektiaudit, Valga Linnavalitsus, aruanne nr 2012/09/ST 103.4 KB pdf
29.12.2012 Projekti nr 3.4.0100.08-0002 "Reisijate turvalisuse tagamine reisirongide tööpiirkonnas" projektiaudit, AS EVR Infra, aruanne nr ERF-6/2012 71.2 KB pdf
29.12.2012 Projekti nr 3.3.0100.09-0005 "Valgejõe-Rõmeda teelõigu ehitus ja remont" projektiaudit, Maanteeamet, aruanne nr ÜF-2/2012 167.6 KB pdf
29.12.2012 Projekti nr 3.5.0201.10-0121 "ISKE turvameetmete rakendamine Siseministeeriumi haldusalas" projektiaudit, Siseministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskus, aruanne nr 4.1-1-248A 73.6 KB pdf
29.12.2012 Projekti nr 2.5.0101.09-0034 "Saue Avatud Noortekeskuse rajamine" projektiaudit, Saue Linnavalitsus, aruanne nr 4.1-1-247A 78.3 KB pdf
29.12.2012 Projekti nr 2.1.0601.10-0023 "Ragn-Sells AS biojäätmete töötlus ja taaskasutus" projektiaudit, Ragn-Sells AS, aruanne nr CF-25/2012 321.0 KB pdf
29.12.2012 Projekti nr 2.1.0301.09-0002 "Kohtla-Järve põlevkivitööstuse ohtlike jäätmete keskkonnanõuetele mittevastava prügila sulgemine" projektiaudit, Keskkonnaministeerium, aruanne nr CF-23/2012 221.3 KB pdf
29.12.2012 Projekti nr 2.1.0101.09-0002 "Aseri reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamise ja rekonstrueerimise projekt" projektiaudit, OÜ Aseri Kommunaal, aruanne nr CF-12/2012 223.4 KB pdf
28.12.2012 Projekti nr 2.1.0101.09-0040 "Jõgeva ja Puurmani valla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" projektiaudit, AS Kuremaa ENVEKO, aruanne nr 2012/04/ST 77.0 KB pdf
28.12.2012 Projekti nr 2.1.0101.09-0034 "Jõgeva linna ja Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine: Jõgeva vald" projektiaudit, AS Kuremaa ENVEKO, aruanne nr 2012/03/ST 76.5 KB pdf
28.12.2012 Projekti nr 2.1.0101.10-0063 "Saue valla Saue-Vanamõisa reoveekogumisala veemajandusprojekt" projektiaudit, AS Kovek, aruanne nr 2012/08/ST 66.4 KB pdf
28.12.2012 Projekti nr 3.2.0301.09-0041 "Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140113As08 raames" projektiaudit, Tallinna Tehnikaülikool, aruanne nr ERF-132/2012 270.2 KB pdf
21.12.2012 Projekti nr 3.1.0401.09-0219 "Meiren ekspordi suurendamine" projektiaudit, Meiren Engineering OÜ, aruanne nr ERF-118/2012 80.8 KB pdf
21.12.2012 Projekti nr 2.1.0201.09-0004 "Aardlapalu prügila sulgemine" projektiaudit, Tartu Linnavalitsus, aruanne nr CF-22/2012 61.2 KB pdf
20.12.2012 Projekti nr 3.3.0100.09-0006 "E20 Tallinn-Narva maantee Väo-Maardu teelõigu rekonstrueerimine" projektiaudit, Maanteeamet, aruanne nr CF-30/2012 115.2 KB pdf
20.12.2012 Projekti nr 2.1.0101.09-0013 "Saku aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamise ja rekonstrueerimise projekt" projektiaudit, AS Saku Maja, aruanne nr CF-16/2012 152.2 KB pdf
20.12.2012 Projekti nr 2.1.0101.09-0010 "Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" projektiaudit, AS Sillamäe Veevärk, aruanne nr CF-15/2012 154.3 KB pdf
06.12.2012 Projekti nr 2.5.0200.08-0016 "Toitlustus-teenindusõppe praktikabaas, tugistruktuurid ja sisseseaded" projektiaudit, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, aruanne nr ERF-13/2012 506.6 KB pdf
28.11.2012 Projekti nr 4.1.0101.11-0053 "Rahandusministeerium 2011 HTA" projektiaudit, Rahandusministeerium, aruanne nr ERF-123/2012 187.0 KB pdf
28.11.2012 Projekti nr 3.3.0100.09-0009 "E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee Aruvalla-Kose teelõigu ja Mäo möödasõidu projekteerimine ja ehitus" projektiaudit, Maanteeamet, aruanne nr ÜF-1/2012 215.9 KB pdf
28.11.2012 Projekti nr 2.1.0601.09-0003 "Lääne-Viru jäätmekäitluskeskuse rajamine" projektiaudit, MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus, aruanne nr 2011/07/ST 75.4 KB pdf
28.11.2012 Projekti nr 3.1.1201.10-0314 "SMA uue põlvkonna tootmisliinide ja tootmise ohjamise tarkvara soetamine Ericssoni Tallinna tehases" projektiaudit, Ericsson Eesti Aktsiaselts, aruanne nr ERF-107/2012 173.1 KB pdf
14.11.2012 Projekti nr 3.2.0303.10-0194 "E-teadusinfo programm" projektiaudit, Mittetulundusühing Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium, aruanne nr ERF-122/2012 59.0 KB pdf
12.11.2012 Projekti nr 2.4.0301.09-0055 "Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoone osaline ümberehitus ja püsiekspositsiooni uuendamine" projektiaudit, Eesti Ajaloomuuseum, aruanne nr ERF-126/2012 337.7 KB pdf
12.11.2012 Projekti nr 3.3.0100.09-0007 "Pärnu ümbersõidu ehitus" projektiaudit, Maanteeamet, aruanne nr CF-27/2012 100.0 KB pdf
29.10.2012 Projekti nr 2.4.0101.10-0114 "Albu valla rahvamajad Albu hoone renoveerimine" projektiaudit, Albu Vallavalitsus, aruanne nr ERF-129/2012 133.4 KB pdf
25.10.2012 Projekti nr 2.2.0201.09-0006 "Multifunktsionaalse laeva soetamine" projektiaudit, Politsei- ja Piirivalveamet, aruanne nr ERF-131/2012 63.3 KB pdf
18.10.2012 Projekti nr 3.2.0201.10-0019 "Tallinna Ülikooli Loovalade õppehoone ehitus" projektiaudit, Tallinna Ülikool, aruanne nr ERF-14/2012 606.1 KB pdf
18.10.2012 Projekti nr 3.2.0302.10-0176 "SIME – Süsteemigeneetika ja epigenoomika seosed kompleksfenotüübi kujunemisel siirdemeditsiinilistes uuringutes" projektiaudit, Tartu Ülikool, aruanne nr ERF-17/2012 83.1 KB pdf
18.10.2012 Projekti nr 3.2.0302.10-0148 "EMÜ kromatograafilise analüüsi aparatuuri kaasajastamine" projektiaudit, Eesti Maaülikool, aruanne nr ERF-18/2012 81.7 KB pdf
15.10.2012 Projekti nr 3.1.1201.08-0050 "Loo to Ranna" projektiaudit, Tallegg AS, aruanne nr ERF-130/2012 71.1 KB pdf
11.10.2012 Projekti nr 2.1.0101.09-0014 "Vändra alevi ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ja laiendamise projekt" projektiaudit, Vändra Alevivalitsus, aruanne nr CF-29/2012 60.6 KB pdf
27.09.2012 Projekti nr 3.1.1201.10-0381 "Metalliset Eesti AS-i Narva tehase: tehnoloogiliste võimaluste laiendamine ja mehaanika jaoskonna seadmete abiaegade vähendamine uute seadmete soetamise teel" projektiaudit, Metalliset Eesti AS, aruanne nr ERF-125/2012 75.1 KB pdf
19.09.2012 Projekti nr 3.3.0101.11-0016 "E20 Tallinn-Narva maantee Rõmeda-Haljala teelõigu ehitus" projektiaudit, Maanteeamet, aruanne nr ÜF-2/2012 156.4 KB pdf
17.09.2012 Projekti nr 3.5.0201.10-0097 "Riigi kinnisvararegistri arendamine" projektiaudit, Rahandusministeerium, aruanne nr ERF-124/2012 218.2 KB pdf
13.09.2012 Projekti nr 2.2.0301.10-0005 "Kadrioru pargi Kirdetiigi rekonstrueerimine" projektiaudit, Tallinna Kommunaalamet, aruanne nr ERF-117/2012 63.8 KB pdf
16.08.2012 Projekti nr 3.1.1201.10-0483 "ABB Taastuvenergeetika seadmete ekspordivõimekuse tõstmine" projektiaudit, ABB AS, aruanne nr ERF-111/2012 100.9 KB pdf
10.08.2012 Projekti nr 3.5.0300.09-0035 "E-riigihangete keskkonna arendamine" projektiaudit, Rahandusministeerium, aruanne nr ERF-127/2012 269.0 KB pdf
23.07.2012 Projekti nr 3.1.1701.10-0310 "Cloud tüüpi renderfarmi teenuse väljatöötamine" projektiaudit, Produktsioonigrupp OÜ, aruanne nr ERF-103/2012 262.3 KB pdf
23.07.2012 Projekti nr 3.1.1201.10-0328 "AS Rait tehnoloogilise kaasajastamise projekt" projektiaudit, AS Rait, aruanne nr 2/2012 296.4 KB pdf
23.07.2012 Projekti nr 2.6.0101.10-0003 "SA Ida-Viru Keskhaigla juurdeehitus" projektiaudit, SA Ida-Viru Keskhaigla, aruanne nr ERF-112/2012 85.0 KB pdf
12.07.2012 Projekti nr 2.5.0200.08-0009 “Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli õpilaskodu nr 1 renoveerimine" projektiaudit, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool, aruanne nr ERF-102/2012 64.2 KB pdf
10.07.2012 Projekti nr 3.1.1201.10-0403 "Masinaehituse seadmete hankimine tehnoloogiliste võimaluste laiendamiseks kõrgema lisandväärtusega toodete valmistamiseks" projektiaudit, Bestra Engineering AS, aruanne nr 5/2012 329.1 KB pdf
10.07.2012 Projekti nr 3.1.1201.10-0372 "Automatiseeritud laomooduli ja painutuspressi juurutamine" projektiaudit, AS Respo Haagised, aruanne nr 3/2012 338.2 KB pdf
09.07.2012 Projekti nr 2.5.0200.09-0044 "Mehaanika, mehhatroonika, metalli erialade praktika õppetöökodade tehnovõrkude rajamine" projektiaudit, Tallinna Tööstushariduskeskus, aruanne nr ERF-114/2012 318.7 KB pdf
09.07.2012 Projekti nr 2.5.0200.08-0026 "Tallinna Tööstushariduskeskuse ühiselamu nr 1 rekonstrueerimine ja sisustamine" projektiaudit, Tallinna Tööstushariduskeskus, aruanne nr ERF-114/2012 349.2 KB pdf
09.07.2012 Projekti nr 3.5.0200.10-0063 "SA Tallinna Lastehaigla infosüsteemi liidestamine e-tervise infosüsteemidega - Tervise infosüsteemiga ja Retseptikeskusega" projektiaudit, SA Tallinna Lastehaigla, aruanne nr ERF-113/2012 219.1 KB pdf
28.06.2012 Projekti nr 3.1.1201.10-0332 "OÜ Cristella VT investeeringuplaan 2010" projektiaudit, OÜ Cristella VT, aruanne nr 6/2012 297.1 KB pdf
21.06.2012 Projekti nr 3.5.0201.09-0011 "Majandusaasta aruannete elektrooniline struktureeritud esitamine" projektiaudit, Registrite ja Infosüsteemide Keskus, aruanne nr ERF-116 /2012 103.4 KB pdf
21.06.2012 Projekti nr 3.2.0301.09-0027 "Teadusaparatuuri ja –seadmete kaasajastamine" projektiaudit, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, aruanne nr ERF-115/2012 72.8 KB pdf
01.06.2012 Projekti nr 3.5.0300.09-0006 "Õiguskaitsevaldkonna statistika - kohtueelne kriminaal- ja väärteomenetlus ning I ja II astme kohtute statistika ja väärteostatistika" projektiaudit, Justiitsministeerium, aruanne nr ERF-110/2012 270.7 KB pdf
17.05.2012 Projekti nr 3.1.1201.09-0217 "AS Paide Masinatehas tehnoloogiline investeering" projektiaudit, AS Paide Masinatehas, aruanne nr ERF-109/2012 104.7 KB pdf
11.05.2012 Projekti nr 3.1.1201.08-0031 "Ilmarine AS strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalike tehnoloogiainvesteeringute teostamine" projektiaudit, AS Ilmarine, aruanne nr ERF-96/2012 305.3 KB pdf
09.05.2012 Projekti nr 3.4.0100.09-0006 "Hundipea sadama I etapi rekonstrueerimine" projektiaudit, Veeteede Amet, aruanne nr ERF-100/2012 172.0 KB pdf
09.05.2012 Projekti nr 3.1.0601.10-0043 "Tallinn Euroopa kultuuripealinn 2011 projekti välisturundustegevused" projektiaudit, Sihtasutus Tallinna Kultuurikatel, aruanne nr ERF-105/2012 294.4 KB pdf
04.05.2012 Projekti nr 3.1.0401.10-0337 "AS Viisnurga eksporditurundus" projektiaudit, AS Viisnurk, aruanne nr 1/2012 386.0 KB pdf
04.05.2012 Projekti nr 3.1.1201.10-0393 "Ettevõtte tootmise spetsialiseerumine" projektiaudit, AS Reideni plaat, aruanne nr 4/2012 330.5 KB pdf
11.04.2012 Projekti nr 4.1.0101.11-0056 "Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus HTA 2011" projektiaudit, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, aruanne nr ERF-94/2012 433.0 KB pdf
30.03.2012 Projekti nr 3.1.1101.10-0282 "Eesti ühisstend messil Alihankinta 2010" projektiaudit, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, aruanne nr ERF-98/2012 147.5 KB pdf
22.03.2012 Projekti nr 2.6.0301.10-0006 "Õendus- ja hooldusravi infrastruktuuri väljaarendamine Lõuna-Eesti Haiglas" projektiaudit, Lõuna-Eesti Haigla AS, aruanne nr 6-2012 78.7 KB pdf
16.03.2012 Projekti nr 3.1.1201.10-0455 "Ettevõtte konkurentsivõime tõstmine innovaatiliste toodete tootmisel tehnoloogia investeeringu toel" projektiaudit, AS Bestnet, aruanne nr ERF-99/2012 60.4 KB pdf
06.03.2012 Projekti nr 3.1.1501.10-0062 "Tuuleenergia klaster (Estonian Wind Power Cluster)" projektiaudit, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon, aruanne nr ERF-97/2012 273.2 KB pdf
02.03.2012 Projekti nr 2.2.0701.10-0014 "RMK looduskeskuste võrgustiku infrastruktuuri arendamine" projektiaudit, Riigimetsa Majandamise Keskus, aruanne nr 2012/02/ST 74.2 KB pdf
06.02.2012 Projekti nr 3.1.1901.09-0001 "Ettevõtjate laenukapitali kättesaadavuse parandamise täiendav tugiprogramm" projektiaudit, sihtasutus KredEx, aruanne nr ERF-81/2011 172.1 KB pdf
01.02.2012 Projekti nr 3.4.0100.09-0004 "Meresõiduohutuse tõhustamine Eesti veeteedel (mõõdistuslaeva soetamine veeteede hüdrograafiliseks mõõdistamiseks" projektiaudit, Veeteede Amet, aruanne nr ERF-95/2012 106.9 KB pdf
12.01.2012 Projekti nr 2.6.0101.09-0002 "SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla juurde-, ümberehitus" projektiaudit, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, aruanne nr ERF-73/2011 329.7 KB pdf
27.12.2011 Projekti nr 2.4.0301.09-0077 "Sõmerpalu motohalli ehitamine ja sisustamine" projektiaudit, MTÜ Sõmerpalu Motoklubi, aruanne nr ERF-83/2011 108.0 KB pdf
27.12.2011 Projekti nr 3.1.0702.08-0057 "Physical representation of DIGItal human shape data for TAILORs, apparel developers and online retailers" projektiaudit, Massi Miliano OÜ, aruanne nr ERF-91/2011 72.5 KB pdf
23.12.2011 Projekti nr 3.1.0101.08-0001 "Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine" projektiaudit, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, aruanne nr ERF-79/2011 256.0 KB pdf
22.12.2011 Projekti nr 2.1.0101.09-0018 "Väike-Maarja veemajandusprojekt" projektiaudit, OÜ Pandivere Vesi, aruanne nr CF-09/2011 119.0 KB pdf
16.12.2011 Projekti nr 2.4.0201.09-0002 "Uue 120-kohalise lasteaia rajamine Kummeli tänavale" projektiaudit, Tartu Linnavalitsus, aruanne nr 7/2011 592.9 KB pdf
07.11.2011 Projekti nr 2.4.0101.09-0096 "Kalmetu Põhikooli rekonstrueerimine" projektiaudit, Viiratsi Vallavalitsus, aruanne nr 8/2011 391.8 KB pdf
07.11.2011 Projekti nr 2.4.0101.10-0112 "Toila Gümnaasiumi rekonstrueerimine" projektiaudit, Toila Vallavalitsus, aruanne nr 4.1-1-219A 482.7 KB pdf
07.11.2011 Projekti nr 3.1.0901.09-0019 "ELIKO Competence Centre" projektiaudit, OÜ ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus, aruanne nr 3/2011 451.4 KB pdf
07.11.2011 Projekti nr 3.3.0100.09-0009 "E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee Aruvalla-Kose teelõigu ja Mäo möödasõidu projekteerimine ja ehitus" projektiaudit, Maanteeamet, aruanne nr ÜF-1/2011 156.3 KB pdf
28.10.2011 Projekti nr 3.3.0100.08-0002 "Uue veeremi soetamine" projektiaudit, Elektriraudtee AS, lõpparuanne nr CF-07/2011 104.6 KB pdf
24.10.2011 Projekti nr 2.4.0301.08-0036 "Ajakeskus "Wittenstein" rajamine Paide Vallimäele" projektiaudit, Paide Linnavalitsus, aruanne nr 1/2011 710.0 KB pdf
11.10.2011 Projekti nr 2.4.0201.09-0007 "Vallikääru taastamine atraktiivseks puhkekeskkonnaks" projektiaudit, Pärnu Linnavalitsus, aruanne nr ERF-90/2011 65.8 KB pdf
07.10.2011 Projekti nr 2.5.0200.08-0025 "Vana-Võidu õpilaskodu" projektiaudit, Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool (VÜKK), aruanne nr ERF-87/2011 93.7 KB pdf
04.10.2011 Projekti nr 3.1.0702.09-0208 "Biotehnoloogilistel platvormidel baseeruva kompleksdiagnostika arendamine rakendamiseks tervishoiusüsteemis" projektiaudit, Quattromed HTI Laborid OÜ, aruanne nr ERF-93/2011 613.3 KB pdf
27.09.2011 Projekti nr 3.5.0201.09-0008 "Uue elektroonilise Riigi Teataja (eRT) loomine" projektiaudit, Riigi Infosüsteemi Amet, aruanne nr ERF-92/2011 106.0 KB pdf
23.09.2011 Projekti nr 3.2.0303.10-0194 „E-teadusinfo programm” projektiaudit, Mittetulundusühing Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium, aruanne nr ERF-88/2011 174.6 KB pdf
19.09.2011 Projekti nr 2.5.0200.08-0009 "Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli õpilaskodu nr 1 renoveerimine" projektiaudit, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool, aruanne nr ERF-12/2011 955.0 KB pdf
19.09.2011 Projekti nr 2.1.0101.09-0031 "Kose valla Kose reoveekogumisala veemajandusprojekt" projektiaudit, OÜ Kose Vesi, aruanne nr 2011/03/ST 68.9 KB pdf
16.09.2011 Projekti nr 3.3.0100.09-0007 "Pärnu ümbersõidu ehitus" projektiaudit, Maanteeamet, aruanne nr CF-08/2011 85.4 KB pdf
16.09.2011 Projekti nr 3.1.0300.08-0001 "Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja kapitalilaenu programm" projektiaudit, sihtasutus KredEx, aruanne nr ERF-77/2011 141.8 KB pdf
16.09.2011 Projekti nr 2.4.0301.08-0009 "Ajarännak (Bastioni käikude ja Kiek in de Köki renoveerimine ja ekspositsiooni installeerimine)" projektiaudit, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, aruanne nr ERF-4/2011 309.4 KB pdf
13.09.2011 Projekti nr 3.1.0401.09-0218 "Elme Metall OÜ ekspordi arendamine" projektiaudit, Elme Metall OÜ, aruanne nr 11/2011 401.3 KB pdf
05.09.2011 Projekti nr 2.4.0101.09-0054 "Tõrva lasteaia "Mõmmik" rekonstrueerimine" projektiaudit, Tõrva Linnavalitsus, aruanne nr 2/2011 585.9 KB pdf
23.08.2011 Projekti nr 2.4.0101.09-0042 "MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskuse kinnistu ost ja ööpäevaringse hoolduse osakonna ning psüühikahäiretega vanurite osakonna rekonstrueerimine" projektiaudit, MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus, aruanne nr ERF-8 301.2 KB pdf
23.08.2011 Projekti nr 3.3.0100.09-0010 "Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas" projektiaudit, Tallinna Linnavalitsus, aruanne nr CF-10/2011 101.5 KB pdf
15.08.2011 Projekti nr 3.3.0100.09-0006 "E20 Tallinn-Narva maantee Väo-Maardu teelõigu rekonstrueerimine" projektiaudit, Maanteeamet, aruanne nr CF-06/2011 155.2 KB pdf
03.08.2011 Projekti nr 3.1.0901.09-0007 "Estonian Nanotechnology Competence Centre" projektiaudit, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, aruanne nr ERF-86/2011 71.9 KB pdf
19.07.2011 Projekti nr 3.1.1301.09-0004 "Rahvusvaheline Tennisespordi Keskus ja Tenniseakadeemia" projektiaudit, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, aruanne nr ERF-85/2011 153.6 KB pdf
19.07.2011 Projekti nr 3.1.1301.09-0005 "Vihula Mõisa arendamine rahvusvaheliseks turismiatraktsiooniks" projektiaudit, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, aruanne nr ERF-76/2011 149.0 KB pdf
07.07.2011 Projekti nr 3.1.2101.09-0009 "Tallinna Loomeinkubaatori ruumide ehitamine, sisustamine ja arendamine (investeerimine)" projektiaudit, Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise SA , aruanne nr ERF-80/2011 163.2 KB pdf
07.07.2011 Projekti nr 3.1.1201.08-0084 "Baltic Workboats AS - alumiiniumist töölaevade suurimaks tootjaks Läänemere regioonis" projektiaudit, Baltic Workboats AS, aruanne nr 9/2011 78.4 KB pdf
06.07.2011 Projekti nr 2.4.0101.09-0091 "Puuetega inimeste piirkondliku rehabilitatsioonikeskuse rajamine" projektiaudit, SA Jõhvi Haigla, aruanne nr ERF-84/2011 59.9 KB pdf
05.07.2011 Projekti nr 3.1.1401.09-0017 "Eesti Fototurismi Keskus" projektiaudit, OÜ Maurellis, aruanne nr 13/2011 86.5 KB pdf
09.06.2011 Projekti nr 3.1.0702.08-0085 "Kuluefektiivse päikesepatarei väljaarendamine" projektiaudit, Crystalsol OÜ, aruanne nr ERF-74/2011 197.6 KB pdf
03.06.2011 Projekti nr 2.5.0200.08-0016 "Toitlustus-teenindusõppe praktikabaas, tugistruktuurid ja sisseseaded" projektiaudit, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, aruanne nr ERF-72/2011 343.1 KB pdf
03.03.2011 Projekti nr 3.1.1201.09-0257 "Purutuli OÜ puidugraanulitehase masinate soetamine" projektiaudit, Purutuli OÜ, aruanne nr ERF-75/2011 106.4 KB pdf
01.06.2011 Projekti nr 3.1.1201.08-0019 "Projekt "Greentec"" projektiaudit, Norfolier Baltic OÜ, aruanne nr 6/2011 87.8 KB pdf
30.05.2011 Projekti nr 2.5.0200.09-0036 "Põllumajanduse ja tehnika õppevaldkonna seadmed" projektiaudit, Järvamaa Kutsehariduskeskus, aruanne nr ERF-11/2011 607.4 KB pdf
25.05.2011 Projekti nr 3.1.1201.09-0179 "AS Värska Vesi tootmistehnoloogia uuendamine" projektiaudit, AS Värska Vesi, aruanne nr ERF-82/2011 57.3 KB pdf
20.05.2011 Projekti nr 3.3.0100.08-0004 "Raudtee rekonstrueerimine Rail Baltica trassil (Tallinn-Tartu lõik)" projektiaudit, AS EVR Infra, aruanne nr CF-8/2011 129.4 KB pdf
17.05.2011 Projekti nr 3.2.0201.09-0008 "Eesti Maaülikooli tehnikavaldkonna infrastruktuuri kaasajastamine ja ruumiprogrammi optimeerimine" projektiaudit, Eesti Maaülikool, aruanne nr ERF-78/2011 125.0 KB pdf
16.05.2011 Projekti nr 3.4.0100.09-0005 "Regionaalne maanteede rekonstrueerimise koondprojekt" projektiaudit, Maanteeamet, aruanne nr ERF-6/2011 177.4 KB pdf
09.05.2011 Projekti nr 2.1.0201.10-0012 "Nõrava prügila sulgemine" projektiaudit, Radix Hoolduse OÜ, aruanne nr 2011/04/ST 113.9 KB pdf
21.04.2011 Projekti nr 2.2.0201.09-0006 "Multifunktsionaalse laeva soetamine" projektiaudit, Politsei- ja Piirivalveamet, aruanne nr ERF-71/2011 128.5 KB pdf
15.04.2011 Projekti nr 2.4.0101.09-0079 "Risti Põhikooli algklasside tiiva rekonstrueerimine" projektiaudit, Padise Vallavalitsus, aruanne nr 5/2011 94.5 KB pdf
08.04.2011 Projekti nr 2.5.0300.09-0006 "Päinurme Internaatkooli pumbamaja renoveerimine ja sisustuse uuendamine" projektiaudit, Päinurme Internaatkool, aruanne nr ERF-9/2011 100.4 KB pdf
06.04.2011 Projekti nr 2.5.0300.09-0006 "Päinurme Internaatkooli pumbamaja renoveerimine ja sisustuse uuendamine" projektiaudit, Päinurme Internaatkool, aruanne nr ERF-9/2011 7.2 MB pdf
29.03.2011 Projekti nr 2.4.0401.09-0002 "Teaduskeskus AHHAA uue hoone ehitamine koos püsiekspositsiooni ehitusega" projektiaudit, Teaduskeskus AHHAA Sihtasutus, aruanne nr ERF-69/2011 95.3 KB pdf
25.03.2011 Projekti nr 2.1.0101.09-0004 "Rae valla Pirita jõe reoveekogumisala veemajandusprojekt" projektiaudit, AS Elveso, aruanne nr 2011/01/ST 66.7 KB pdf
23.03.2011 Projekti nr 2.1.0101.09-0004 "Rae valla Pirita jõe reoveekogumisala veemajandusprojekt" projektiaudit, AS Elveso, aruanne nr 2011/01/ST 127.7 KB pdf
28.02.2011 Projekti nr 3.4.0100.09-0004 "Meresõiduohutuse tõhustamine Eesti veeteedel (mõõdistuslaeva soetamine veeteede hüdrograafiliseks mõõdistamiseks)" projektiaudit, Veeteede Amet, aruanne nr ERF-70/2011 66.3 KB pdf
28.02.2011 Projekti nr 2.5.0100.09-0028 "Huvikooli Pärnu Tehnika- ja Tööõpetusmaja infrastruktuuri väljaarendamine" projektiaudit, Pärnu Linnavalitsus, aruanne nr ERF-8/2011 772.5 KB pdf
28.02.2011 Projekti nr 4.1.0100.09-0037 "SA INNOVE 2009 HTA" projektiaudit, Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus INNOVE, aruanne nr ERF-67/2011 97.0 KB pdf
11.02.2011 Projekti nr 4.1.0101.10-0047 "SA Archimedes 2010 HTA", projektiaudit, SA Archimedes, aruanne nr ERF-66/2011 167.0 KB pdf
11.02.2011 Projekti nr 3.1.1201.10-0314 "SMA uue põlvkonna tootmisliinide ja tootmise ohjamise tarkvara soetamine Ericssoni Tallinna tehases" projektiaudit, Ericsson Eesti AS, aruanne nr ERF-68/2011 76.8 KB pdf
04.01.2011 Projekti nr 3.4.0100.09-0003 "Kärdla, Kuressaare, Ruhnu ja Tartu lennujaamade arendamise koondprojekt" projektiaudit, AS Tallinna Lennujaam, aruanne nr 5/2010 134.5 KB pdf
23.12.2010 Projekti nr 3.3.0100.08-0001 "Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine" projektiaudit, AS Saarte Liinid, aruanne nr CF-04/2010 284.0 KB pdf
17.12.2010 Projektide nr 2.3.0301.08-0001, nr 3.1.0300.08-0001, nr 3.1.1901.09-0001, ja nr 3.1.2201.09-0001 projektiaudit, sihtasutus KredEx, aruanne nr ERF-56/2010 185.2 KB pdf
06.12.2010 Projekti nr 2.4.0101.08-0026 "Are Põhikooli renoveerimine" projektiaudit, Are Vallavalitsus, aruanne nr ERF-58/2010 152.2 KB pdf
02.12.2010 Projekti nr 4.1.0100.09-0025 "Rahandusministeerium 2009 HTA" projektiaudit, Rahandusministeerium, aruanne nr ERF-63/2010 210.0 KB pdf
01.12.2010 Projekti nr 2.4.0301.08-0018 "Haapsalu promenaadi rekonstrueerimine - I etapp" projektiaudit, Haapsalu Linnavalitsus, aruanne nr 4.1-1-205A 440.9 KB pdf
30.11.2010 Projekti nr 2.4.0101.08-0028 "Rapla Vesiroosi spordihoone ehitamine" projektiaudit, Rapla Spordirajatised SA, aruanne nr ERF-59/2010 93.6 KB pdf
24.11.2010 Projekti nr 3.1.0901.09-0019 "Eliko Competence Centre" projektiaudit, Eliko Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ, aruanne nr ERF-65/2010 150.0 KB pdf
24.11.2010 Projekti nr 3.1.0901.08-0003 "Competence Centre for Cancer Research" projektiaudit, AS Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus, aruanne nr ERF-64/2010 141.4 KB pdf
15.11.2010 Projekti nr 3.3.0100.08-0004 "Raudtee rekonstrueerimine Rail Baltica trassil" projektiaudit, AS EVR Infra, aruanne nr CF-03/2010 166.7 KB pdf
11.11.2010 Projekti nr 2.4.0101.09-0075 "Rõngu Hoolduskeskuse ehituse I etapp" projektiaudit, Rõngu Vallavalitsus, aruanne nr ERF-62/2010 142.9 KB pdf
11.11.2010 Projekti nr 2.4.0101.09-0050 "Kohila mõisa ait-kuivati renoveerimine Kohila raamatukoguks" projektiaudit, Kohila Vallavalitsus, aruanne nr ERF-61/2010 160.6 KB pdf
11.11.2010 Projekti nr 2.4.0101.09-0045 "Ruila Põhikooli võimla ja õppekõrvalhoone ehitus" projektiaudit, Kernu Vallavalitsus, aruanne nr ERF-60/2010 137.5 KB pdf
11.11.2010 Projekti nr 2.4.0101.08-0021 "Kunda spordikompleksi rekonstrueerimine" projektiaudit, Kunda Linnavalitsus, aruanne nr ERF-57/2010 139.2 KB pdf
01.11.2010 Projekti nr 2.4.0301.08-0005 "Eesti Pärimusmuusika Keskuse sisustamine" projektiaudit, MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus, aruanne nr 19/2010 207.3 KB pdf
01.11.2010 Projekti nr 2.4.0101.08-0016 "Käina Gümnaasiumi rekonstrueerimine" projektiaudit, Käina vallavalitsus, aruanne nr 24/2010 135.0 KB pdf
01.11.2010 Projekti nr 2.4.0101.08-0007 "Lihula lasteaia rekonstrueerimine" projektiaudit, Lihula vallavalitsus, aruanne nr 23/2010 247.9 KB pdf
01.11.2010 Projekti nr 3.5.0300.08-0003 "Riigi infosüsteemi kindlustavate süsteemide turvalisuse tõstmine" projektiaudit, Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus, aruanne nr ERF-11/2010 163.5 KB pdf
12.10.2010 Projekti nr 3.4.0100.09-0005 "Regionaalne maanteede rekonstrueerimise koondprojekt" projektiaudit, Maanteeamet, aruanne nr ERF-13/2010 251.4 KB pdf
12.10.2010 Projekti nr 2.4.0301.08-0039 "Uhti kõrtsi kompleks avatud ateljeeks" projektiaudit, Ülenurme Vallavalitsus, aruanne nr 5/2010 264.8 KB pdf
12.10.2010 Projekti nr 2.4.0101.09-0059 "Riidaja Põhikooli rekonstrueerimine" projektiaudit, Põdrala Vallavalitsus, aruanne nr 13/2010 384.6 KB pdf
08.10.2010 Projekti nr 2.6.0101.09-0002 "SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla juurde-, ümberehitus" projektiaudit, Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla, aruanne nr ERF-45/2010 683.3 KB pdf
04.10.2010 Projekti 2.4.0301.08-0013 "Kihnu Muuseumi rekonstrueerimine" projektiaudit, Kihnu Vallavalitsus, aruanne nr ERF-53/2010 131.4 KB pdf
04.10.2010 Projekti 2.4.0301.08-0035 "Tamula rannapromenaadi väljaarendamine" projektiaudit, Võru Linnavalitsus, aruanne nr ERF-55/2010 131.4 KB pdf
04.10.2010 Projekti 3.1.1201.08-0056 "AS Sangla Turvas turbatöötluskompleksi moderniseerimine" projektiaudit, AS Sangla Turvas, aruanne nr ERF-54/2010 112.9 KB pdf
24.09.2010 Projekti nr 2.4.0101.08-0020 "Kihelkonna Rahvamaja rekonstrueerimine" projektiaudit, Kihelkonna Vallavalitsus, aruanne nr 10/2010 172.5 KB pdf
24.09.2010 Projekti nr 3.1.0702.08-0006 "Piimhappe kõrgmolekulaarse polümeeria tootmistehnoloogia arendamine" projektiaudit, Nordbiochem OÜ, aruanne nr ERF-52/2010 110.8 KB pdf
22.09.2010 Projekti nr 2.5.0101.08-0003 "Koosa Noorteklubi infrastruktuuri kaasajastamine (ruumide remont, küttesüsteemi, keldri ja välisfassaadi renoveerimine)" projektiaudit, MTÜ Koosa Noorteklubi, aruanne nr ERF-6/2010 403.2 KB pdf
22.09.2010 Projekti nr 3.4.0100.09-0004 "Meresõiduohutuse tõhustamine Eesti veeteedel (mõõdistuslaeva soetamine veeteede hüdrograafiliseks mõõdistamiseks)" projektiaudit, Veeteede Amet, aruanne nr ERF-10/2010 190.7 KB pdf
08.09.2010 Projekti nr 3.3.0100.09-0009 "E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee Aruvalla-Kose teelõigu ja Mäo möödasõidu projekteerimine ja ehitus" projektiaudit, Maanteeamet, aruanne nr CF-05/2010 74.5 KB pdf
23.08.2010 Projekti nr 3.1.0401.09-0147 "Balbiino jäätise ja külmutatud kaupade Läti ekspordiplaani (2009-2010) elluviimine" projektiaudit, Balbiino AS, aruanne nr 8/2010 255.3 KB pdf
23.08.2010 Projekti nr 2.4.0301.08-0028 "Eesti Maanteemuuseumi edasiarendamine" projektiaudit, Lõuna Regionaalne Maanteeamet, aruanne nr ERF-7/2010 485.2 KB pdf
23.08.2010 Projekti nr 2.1.0201.09-0001 "Metsa-, maastiku-, pinnase-, ning naftasaaduste tulekahjude likvideerimise varustuse ja vahendite soetamine" projektiaudit, Päästeamet, aruanne nr 2010/02/ERF 91.1 KB pdf
23.08.2010 Projekti nr 2.2.0201.09-0005 "Keskkonnaalaste õnnetuste logistilise ja juhtimise võimekuse tõhustamiseks vajaliku varustuse ja vahendite soetamine ning infrastruktuuri väljaehitamine" projektiaudit, Päästeamet, aruanne nr 2010/03/ERF 82.9 KB pdf
01.07.2010 Projekti nr 2.5.0200.09-0038 "Õpilaskodude ja õppehoonete vaheliste keskküttetrasside väljavahetamine" projektiaudit, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool, aruanne nr ERF-5/2010 477.9 KB pdf
28.06.2010 Projekti nr 2.4.0101.08-0002 "Olustvere aleviku lasteaia ehitus" projektiaudit, Suure-Jaani Vallavalitsus, aruanne nr ERF-51/2010 111.0 KB pdf
28.06.2010 Projekti nr 2.5.0200.08-0026 "Tallinna Tööstushariduskeskuse ühiselamu nr 1 rekonstrueerimine ja sisustamine" projektiaudit, Tallinna Tööstushariduskeskus, aruanne nr ERF-50/2010 144.3 KB pdf
28.06.2010 Projekti nr 2.1.0201.08-0003 "Pärnu Rääma prügila sulgemine" projektiaudit, OÜ Paikre, aruanne nr 2010/04/ÜF 1.1 MB pdf
28.06.2010 Projekti nr 3.1.1201.08-0059 "OÜ Temper CNC-plasmalõikuspingi ja CNC-painutuspingi soetamine" projektiaudit, OÜ Temper, aruanne nr 21/2010 66.5 KB pdf
18.06.2010 Projekti nr 3.2.0201.08-0002 "Tartu Ülikooli keskkonna- ja materjalianalüüsi teaduskeskus" projektiaudit, Tartu Ülikool, aruanne nr ERF-48/2010 166.2 KB pdf
18.06.2010 Projekti nr 2.4.0301.08-0027 "Teatrinukkude Muuseumi rajamine" projektiaudit, Muuseumiehituse Sihtasutus, aruanne nr ERF-40/2010 201.4 KB pdf
17.06.2010 Projekti nr 3.1.1201.09-0263 "Stako Diler OÜ investeerimisprogramm 2009-2011" projektiaudit, Stako Diler OÜ, aruanne nr 22/2010 120.5 KB doc
17.06.2010 Projekti nr 2.4.0101.09-0063 "Taheva Sanatooriumi peahoone rekonstrueerimine" projektiaudit, Taheva Vallavalitsus, aruanne nr 18/2010 109.2 KB pdf
17.06.2010 Projekti nr 2.4.0301.07-0002 "Viljandimaa Tervisekeskuse arendamine" projektiaudit, SA Holstre-Polli Tervisekeskus, aruanne nr 4.1-1-189A 767.5 KB rtf
15.06.2010 Projekti nr 3.1.0901.08-0005 "Competence Center of Food and Fermentation Technologies" projektiaudit, MTÜ Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus, aruanne nr ERF-49/2010 211.6 KB pdf
09.06.2010 Projekti nr 2.5.0200.08-0013 "Õppehoone Lossi 15 ja õppevahendite ost" projektiaudit, Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool, aruanne nr 4/2010 920.3 KB pdf
09.06.2010 Projekti nr 2.5.0200.08-0003 "Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli õpilaskodu hoone ehitus ning sisustamine" projektiaudit, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, aruanne nr ERF-3/2010 419.8 KB pdf
09.06.2010 Projektide nr 3.2.0200.08-0001 "TTÜ teadusraamatukogu" ja 3.2.0201.09-0003 "TTÜ uus õppehoone" projektiaudit, TTÜ, aruanne nr ERF-43/2010; ERF-44/2010 181.0 KB pdf
20.05.2010 Projektide 2.3.0201.09-0734; 2.3.0201.09-0736 ; 2.3.0201.09-0738; 2.3.0201.09-0740; 2.3.0201.09-0741;2.3.0201.09-0742; 2.3.0201.09-0743 ja 2.3.0201.09-0745 projektiaudit, energiaauditi ja ehitise ekspertiisi meede, aruanne nr ERF-46/2010 117.1 KB pdf
20.05.2010 Projekti nr 3.1.0101.08-0001 "Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise programm" projektiaudit, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, aruanne nr ERF-47/2010 147.8 KB pdf
17.05.2010 Projekti nr 2.4.0101.08-0011 "Ahja lasteaia rekonstrueerimine" projektiaudit, Ahja Vallavalitsus, aruanne nr 14/2010 120.1 KB pdf
17.05.2010 Projekti nr 2.4.0101.08-0035 "Paikuse Põhikooli algklasside maja ehitamine" projektiaudit, Paikuse Vallavalitsus, aruanne nr 12/2010 252.5 KB pdf
11.05.2010 Projekti nr 3.1.0901.08-0002 "ELIKO Competence Centre" projektiaudit, OÜ ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus, aruanne nr ERF-41/2010 202.2 KB pdf
11.05.2010 Projekti nr 3.1.1201.08-0094 "Investeering AS Eesti Pagari vormileiva ja röstsaia tootmisliin" projektiaudit, Eesti Pagar AS, aruanne nr 7/2010 212.7 KB pdf
11.05.2010 Projekti nr 3.1.1201.08-0051 "Grillsöetootmise laiendamine ja pakkimise automatiseerimine" projektiaudit, AS GreenCoal, aruanne nr 15/2010 67.5 KB pdf
27.04.2010 Projekti nr 3.5.0301.08-0001 "E-toimiku arendamine" projektiaudit, Justiitsministeerium, aruanne nr ERF-42/2010 200.9 KB pdf
27.04.2010 Projekti nr 2.4.0101.09-0040 "Põlva ühisgümnaasiumi rekonstrueerimine" projektiaudit, Põlva Linnavalitsus, aruanne nr 16/2010 63.2 KB pdf
27.04.2010 Projekti nr 2.5.0101.09-0021 "Paide Avatud Noortekeskuse terviklik väljaarendamine" projektiaudit, Paide Linnavalitsus, aruanne nr 1/2010 575.2 KB pdf
01.04.2010 Projekti nr 2.4.0101.08-0005 "Paide Gümnaasiumi B-korpuse rekonstrueerimine" projektiaudit, Paide Linnavalitsus, aruanne nr 3/2010 105.4 KB pdf
01.04.2010 Projekti nr 3.2.0101.08-0017 "Keemilise bioloogia tippkeskus" projektiaudit, Tartu Ülikool, aruanne nr ERF-2/2010 498.0 KB pdf
01.04.2010 Projekti nr 3.1.0702.08-0079 "FoxSec toote II põlvkonna arendus" projektiaudit, Hardmeier OÜ, aruanne nr 1/2010 131.7 KB pdf
11.03.2010 Projekti nr 3.1.0401.08-0018 "Evikon MCI ekspordiplaan välisturgudele sisenemiseks - faas 1" projektiaudit, Evikon MCI OÜ, aruanne nr 2/2010 95.4 KB pdf
11.03.2010 Projekti nr 3.1.0401.08-0098 "Eksporditurunduse toetus" projektiaudit, Aquator OÜ, aruanne nr 4/2010 133.5 KB pdf
17.02.2010 Projekti nr 3.1.1201.08-0042 "Kaasaegsel tehnoloogial põhineva kuumtsinkimistehase rajamine" projektiaudit, AS Paldiski Tsingipada, aruanne nr ERDF-3/2010 167.9 KB pdf
05.10.2009 Projekti nr 2.4.0301.08-0010 "Tallinna Loomaaia Afrikaaniumi I järgu Paksunahaliste Maja elevantide osa rekonstrueerimine" projektiaudit, aruanne nr ERF-34/2009, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet 178.4 KB pdf
21.08.2009 Projektide 4.1.0100.07-0002, 4.1.0100.07-0004, 4.1.0100.07-0006, 4.1.0100.08-0011, 4.1.0100.08-0012, 4.1.0100.08-0013, 4.1.0100.08-0014, 4.1.0100.08-0015 ja 4.1.0100.08-0016 projektiaudit, horisontaalse tehnilise abi meede, aruanne nr II-116/2009 60.3 KB pdf
19.08.2009 Projekti nr 2.4.0301.08-0009 "Ajarännak (Bastioni käikude ja Kiek in de Köki renoveerimine ja ekspositsiooni installeerimine)" projektiaudit, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, aruanne nr 7/2009 145.0 KB doc
19.08.2009 Projekti nr 2.4.0301.07-0003 "Varstu lennujaama taastamine" projektiaudit, Varstu Lennuväli SA, aruanne nr 14/2009 1.9 MB pdf
19.08.2009 Projekti nr 3.5.0301.08-0001 "E-toimiku arendamine" projektiaudit, Justiitsministeerium, aruanne nr ERDF-8/2009 394.2 KB pdf
19.08.2009 Projekti nr 3.1.0101.08-0001 "Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise programm" projektiaudit, EAS, aruanne nr ERDF-7/2009 58.0 KB pdf
19.08.2009 Projekti nr 2.4.0301.07-0002 "Viljandimaa Tervisekeskuse arendamine" projektiaudit, SA Holstre-Polli Tervisekeskus, aruanne nr 4.1-1-179A 924.5 KB rtf
19.08.2009 Projekti nr 2.3.0201.08-0108 "Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamine" projektiaudit, Korteriühistu Daumani 12, aruanne nr ERF-31/2009 166.7 KB pdf
19.08.2009 Projekti nr 2.3.0201.08-0104 "Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamine" projektiaudit, KÜ Kangelaste 44, aruanne nr ERF-30/2009 166.4 KB pdf
19.08.2009 Projekti nr 2.3.0201.08-0074 "Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamine" projektiaudit, KÜ Madala 5, aruanne nr ERF-29/2009 143.1 KB pdf
19.08.2009 Projekti nr 2.3.0201.08-0032 "Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamine" projektiaudit, KÜ Rakvere 73, aruanne nr ERF-28/2009 137.2 KB pdf
19.08.2009 Projekti nr 2.3.0201.08-0013 "Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamine" projektiaudit, KÜ Võidu 10A, aruanne nr ERF-27/2009 137.4 KB pdf
19.08.2009 Projekti nr 2.3.0201.08-0127 "Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamine" projektiaudit, KÜ Vestervalli 14 Narva, aruanne nr ERF-33/2009 142.4 KB pdf
19.08.2009 Projekti nr 2.3.0201.08-0118 "Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamine" projektiaudit, Korteriühistu Valgu 47, aruanne nr ERF-32/2009 134.3 KB pdf
22.05.2009 Projekti nr 3.1.0401.08-0023 "GSMvalve toodete eksport Läti turule" projektiaudit, GSMvalve OÜ, aruanne nr 5/2009 70.5 KB pdf
22.05.2009 Projekti nr 3.5.0301.08-0002 "Avalik E-toimik I etapp" projektiaudit, Justiitsministeerium, aruanne nr ERDF-6/2009 505.1 KB pdf
20.05.2009 Projekti nr 3.1.0300.08-0001 "Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja kapitalilaenu programm" projektiaudit, KREDEX, aruanne nr ERF-26/2009 188.2 KB pdf
29.04.2009 Projekti nr 3.5.0300.08-0003 „Riigi infosüsteemi kindlustavate süsteemide turvalisuste tõstmine" projektiaudit, RIA, aruanne nr ERF-25/2009 137.8 KB pdf
29.04.2009 Projekti nr 3.5.0100.07 - 0001 "„Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” projektiaudit, RIA, aruanne nr ERF-24/2009 139.1 KB pdf
03.04.2009 Projekti nr 3.1.0401.08-0004 "Repo by Sorbes turuosa suurendamine sihtturgudel 2008-2009" projektiaudit, Repo Vabrikud AS, aruanne nr ERDF-3/2009 46.8 KB pdf