Euroopa Majanduspiirkonna- ja Norra finantsmehhanismist rahastatud projektide projektiauditid

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
21.12.2012 Compliance assessment of the detailed management and control system description for the implementation of the European Economic Area and Norwegian Financial Mechanisms 2009-2014 in Estonia, report No II-142/2012 139.0 KB pdf
19.01.2012 EMP ja Norra projekti "Eesti üleriigilise ühistranspordi infosüsteemi arendamine" projektiaudit, Maanteeamet, aruanne nr II-137/2011 153.5 KB pdf
03.06.0011 EMF projekti "Olustvere mõisakompleksi kui arhitektuurimälestise säilitamine ja kasutusvõimaluste laiendamine", projektiaudit, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, aruanne nr II-132/2010 181.3 KB pdf
23.12.2010 EMF projekti "Koigi mõisakool kui arhitektuuri- ja kultuuripärandi hoidja", projektiaudit, Koigi vallavalitsus, aruanne nr II-131/2010 201.4 KB pdf
23.12.2008 Vabaühenduste Fondi juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit, Avatud Eesti Fond, aruanne nr Norra-10/2008 227.4 KB pdf
23.12.2008 Vabaühenduste Fondist rahastatud projekti "Eesti sotsiaaltöö assotsiatsiooni institutsionaalse võimekuse tugevdamine läbi organisatsooni juhtimiskvaliteedi süsteemi väljatöötamise ja rakendamise" projektiaudit, ESA, aruanne nr Norra-8/2008 196.5 KB pdf
23.12.2008 Vabaühenduste Fondist rahastatud projekti "Loomakaitse valdkonna kodanikuühiskonnas kaasatuse suurendamine läbi Eesti Loomakaitse Seltsi tegevuse institutsionaalse võimekuse suurendamise" projektiaudit, Eesti Loomakaitse Selts, aruanne nr Norra-9/2008 199.3 KB pdf
23.12.2008 Vabaühenduste Fondist rahastatud projekti "Sangaste ja Laatre koguduste meeskonnatöö koolitus" projektiaudit, EELK Sangaste Püha Andrease Kogudus, aruanne nr Norra-6/2008 188.5 KB pdf
23.12.2008 Vabaühenduste Fondist rahastatud projekti "Stardijoonel. Oskused kogu eluks" projektiaudit, Eesti Noorte Õpilasmalev, aruanne nr Norra-7/2008 205.6 KB pdf
23.12.2008 Vabaühenduste Fondist rahastatud projekti "Kanepi piirkonna kodanikuühiskonna osapoolte avalike e-teenuste ja IT teadlikkuse arendamine - I etapp" projektiaudit, MTÜ Kanepi Kommunikatsioonikeskus, aruanne nr Norra-5/2008 194.9 KB pdf
23.12.2008 Vabaühenduste Fondist rahastatud projekti " Eesti Inseneride Kutseliidu uue veebikeskkonna arendamine" projektiaudit, Eesti Inseneride Kutseliit, aruanne nr Norra-3/2008 181.4 KB pdf
23.12.2008 Vabaühenduste Fondist rahastatud projekti "Külaseltsi mitu tegu" projektiaudit, Eesti Külaliikumine Kodukant, aruanne nr Norra-4/2008 181.3 KB pdf
23.12.2008 Vabaühenduste Fondist rahastatud projekti "Valgamaa külade hääl" projektiaudit, Valgamaa Kodukandi Ühendus, aruanne nr Norra-1/2008 181.2 KB pdf
23.12.2008 Vabaühenduste Fondist rahastatud projekti "Arendame kodukohta ühistegevusega" projektiaudit, Karksi Kultuuriselts, aruanne nr Norra-2/2008 181.4 KB pdf