Euroopa Majanduspiirkonna- ja Norra finantsmehhanismist rahastatud projektide projektiauditid

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
07.01.2016 Keskkonnaministeeriumi kui programmioperaatori juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit, aruanne nr II-171/2015 174.0 KB pdf
07.01.2016 Projekti nr 5.2.0406.14-0010 „Oma Tuba“ projektiaudit, MTÜ Oma Tuba, auditi aruanne nr II-179/2015 52.0 KB pdf
07.01.2016 Projekti nr 5.2.0306.14-0008 „AppsTerv – veebipõhised rakendused vaimse tervise heaks“ projektiaudit, MTÜ Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut, auditi aruanne nr II-176/2015 52.6 KB pdf
07.01.2016 Projekti nr 5.2.1004.14-0012 "Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia väljatöötamine" projektiaudit, MTÜ Peipsi Koostöö Keskus, auditi aruanne nr II-173/2015 69.4 KB pdf
21.12.2015 Projekti nr 5.2.0302.13-0004 "SA Tallinna Lastehaigla eeldefineeritud projekt: Laste Vaimse Tervise Keskuse rajamine", Tallinna Lastehaigla SA, auditi aruanne nr II-177/2015 92.7 KB pdf
24.09.2015 Projekti nr 5.2.1005.14-0005 "Mudelite süsteemi ning töövahendi loomine mere ja maismaa pinnavete integreeritud haldamiseks", Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, aruanne nr II-174/2015 69.4 KB pdf
12.08.2015 Compliance assessment of the description of the management and control system for the implementation of the European Economic Area and Norwegian Financial Mechanisms 2009-2014 programme “Scholarship” (EE10), aruanne nr II-154/2013 278.3 KB pdf
12.08.2015 Compliance assessment of the description of the management and control system for the implementation of the Norwegian Financial Mechanisms 2009-2014 programme “Research cooperation“(EE06), aruanne nr II-153/2013 275.4 KB pdf
12.08.2015 Compliance assessment of the description of the management and control system for the implementation of the Norwegian Financial Mechanisms 2009-2014 programme “Green Industry Innovation” (EE07), aruanne nr II-152/2013 182.2 KB pdf
12.08.2015 Compliance assessment of the description of the management and control system for the implementation of the European Economic Area Financial Mechanisms 2009-2014 programme “Children and youth at risk” (EE04), aruanne nr II-159/2014 318.1 KB pdf
12.08.2015 Compliance assessment of the description of the management and control system for the implementation of the European Economic Area Financial Mechanisms 2009-2014 programme “Conservation and Revitalisation of Cultural and Natural Heritage” (EE05), aruan 320.8 KB pdf
12.08.2015 Compliance assessment of the description of the management and control system for the implementation of the Norwegian Financial Mechanisms 2009-2014 programmes “Public Health Initiatives “(EE08), “Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life B 382.1 KB pdf
12.08.2015 Compliance assessment of the description of the management and control system for the implementation of the European Economic Area Financial Mechanisms 2009-2014 programme “Integrated marine and inland water management” (EE02), aruanne nr II-155/2014 256.6 KB pdf
12.08.2015 Projekti nr 5.2.0804.14-0009 „Palupera kogukond aktiivsemaks atraktiivsemas mõisakooli kompleksis“, Palupera Vallavalitsus, auditi aruanne nr II-170/2015 69.2 KB pdf
12.08.2015 Projekti nr 5.2.0802.14-0005 „Renoveeritud Aruküla mõisa peahoone (Koeru Keskkooli õppehoone)“, Koeru Vallavalitsus, auditi aruanne nr II-169/2015 70.1 KB pdf
12.08.2015 Projekti nr 5.2.0803.13-0003 „Tegus ja nägus mõisakool“, Eesti Arhitektuurimuuseum, auditi aruanne nr II-168/2015 77.0 KB pdf
12.08.2015 Kultuuriministeeriumi kui programmioperaatori juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit, aruanne nr II-168/2015 222.9 KB pdf
21.12.2012 Compliance assessment of the detailed management and control system description for the implementation of the European Economic Area and Norwegian Financial Mechanisms 2009-2014 in Estonia, report No II-142/2012 139.0 KB pdf
19.01.2012 EMP ja Norra projekti "Eesti üleriigilise ühistranspordi infosüsteemi arendamine" projektiaudit, Maanteeamet, aruanne nr II-137/2011 153.5 KB pdf
03.06.0011 EMF projekti "Olustvere mõisakompleksi kui arhitektuurimälestise säilitamine ja kasutusvõimaluste laiendamine", projektiaudit, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, aruanne nr II-132/2010 181.3 KB pdf
23.12.2010 EMF projekti "Koigi mõisakool kui arhitektuuri- ja kultuuripärandi hoidja", projektiaudit, Koigi vallavalitsus, aruanne nr II-131/2010 201.4 KB pdf
23.12.2008 Vabaühenduste Fondi juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit, Avatud Eesti Fond, aruanne nr Norra-10/2008 227.4 KB pdf
23.12.2008 Vabaühenduste Fondist rahastatud projekti "Eesti sotsiaaltöö assotsiatsiooni institutsionaalse võimekuse tugevdamine läbi organisatsooni juhtimiskvaliteedi süsteemi väljatöötamise ja rakendamise" projektiaudit, ESA, aruanne nr Norra-8/2008 196.5 KB pdf
23.12.2008 Vabaühenduste Fondist rahastatud projekti "Loomakaitse valdkonna kodanikuühiskonnas kaasatuse suurendamine läbi Eesti Loomakaitse Seltsi tegevuse institutsionaalse võimekuse suurendamise" projektiaudit, Eesti Loomakaitse Selts, aruanne nr Norra-9/2008 199.3 KB pdf
23.12.2008 Vabaühenduste Fondist rahastatud projekti "Sangaste ja Laatre koguduste meeskonnatöö koolitus" projektiaudit, EELK Sangaste Püha Andrease Kogudus, aruanne nr Norra-6/2008 188.5 KB pdf
23.12.2008 Vabaühenduste Fondist rahastatud projekti "Stardijoonel. Oskused kogu eluks" projektiaudit, Eesti Noorte Õpilasmalev, aruanne nr Norra-7/2008 205.6 KB pdf
23.12.2008 Vabaühenduste Fondist rahastatud projekti "Kanepi piirkonna kodanikuühiskonna osapoolte avalike e-teenuste ja IT teadlikkuse arendamine - I etapp" projektiaudit, MTÜ Kanepi Kommunikatsioonikeskus, aruanne nr Norra-5/2008 194.9 KB pdf
23.12.2008 Vabaühenduste Fondist rahastatud projekti " Eesti Inseneride Kutseliidu uue veebikeskkonna arendamine" projektiaudit, Eesti Inseneride Kutseliit, aruanne nr Norra-3/2008 181.4 KB pdf
23.12.2008 Vabaühenduste Fondist rahastatud projekti "Külaseltsi mitu tegu" projektiaudit, Eesti Külaliikumine Kodukant, aruanne nr Norra-4/2008 181.3 KB pdf
23.12.2008 Vabaühenduste Fondist rahastatud projekti "Valgamaa külade hääl" projektiaudit, Valgamaa Kodukandi Ühendus, aruanne nr Norra-1/2008 181.2 KB pdf
23.12.2008 Vabaühenduste Fondist rahastatud projekti "Arendame kodukohta ühistegevusega" projektiaudit, Karksi Kultuuriselts, aruanne nr Norra-2/2008 181.4 KB pdf