Pension

Eesti pensionisüsteem koosneb kolmest sambast:


Riiklikku vanaduspensioni reguleerib riikliku pensionikindlustuse seadus ning kogumispensione kogumispensionide seadus.

Kohustusliku kogumispensioni süsteem käivitus 2002. aastal ning seni on süsteemiga liitunud tegelenud pensioni kogumisega. 2009. aastal algasid kohustuslikust kogumispensioni süsteemist väljamaksed.

Kohustusliku kogumispensioni väljamaksete ja sellega seotud valikute kohta leiab täpsema informatsiooni pensionikeskuse veebilehelt www.pensionikeskus.ee kogumispensioni alt.