Pangandus ja väärpaberiturg

Rahandusministeeriumis töötab panganduse, väärtpaberituru, investeerimisfondide ja muude finantsteenuste alaseid õigusakte välja ning koordineerib sellealast tegevust finantsturgude poliitika osakond.

Peamised panganduse ja väärtpaberituru valdkonda reguleerivad õigusaktid on Finantsinspektsiooni seadus, Krediidiasutuste seadus, Väärtpaberituru seadus, Investeerimisfondide seadus, Eesti väärtpaberite keskregistri seadus, Hoiu-laenuühistu seadus ning Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus. Õigusaktid on kättesaadavad Riigi Teataja koduleheküljelt.

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
04.04.2013 Rahandusministeeriumi, Eesti Panga ja Eesti Pangaliidu koostöölepe Eesti Maksekeskkonna foorumi asutamise kohta 100.9 KB pdf
31.01.2012 Rahandusministeeriumi, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja MTÜ FinanceEstonia koostöölepe finantsteenuste ekspordi edendamiseks 48.4 KB pdf
17.08.2010 Põhjamaade ja Balti riikide rahandusministeeriumite, keskpankade ja finantsjärelevalveasutust vahel sõlmitud koostöökokkulepe piiriülese finantsstabiilsuse tagamise, kriisihalduse ja kriiside lahendamise kohta 49.3 KB docx
13.07.2010 EL liikmesriikide rahandusministeeriumite, keskpankade ja finantsjärelevalveasutuste vahel sõlmitud koostöökokkulepe piiriülese finantsstabiilsuse tagamise osas 274.0 KB pdf
21.12.2007 Rahandusministeeriumi, Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni vahel sõlmitud finantssektori alane koostöökokkuleppe, mis sisuliselt asendab 2002.a. sõlmitud varasemat koostöökokkulepet 20.5 KB pdf
05.12.2006 Rahandusministeeriumi, Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni vahel sõlmitud koostöökokkulepe finantskriiside haldamiseks 104.0 KB pdf