Riigiabi teatiste esitamise kord ja vormid

Riigiabi teatised tuleb esitada elektrooniliselt. Selleks on komisjon välja töötanud veebirakenduse State Aid Notification Interactive (SANI2) kus riigiabi teatise üldteabe vorm (standardvorm) ja grupierandi teatise vorm täidetakse veebipõhiselt. Veebirakendust saab kasutada eesti keeles. Täiendava teabe vormid lisatakse manusena veebipõhisele standardvormile Word tekstidokumendina. Ka riigiabi eelteatised saadetakse SANI2 kaudu.

Teatise (s.h eelteatise) koostamiseks ja SANI2 parooli saamiseks tuleb riigiabi andjal saata kiri aadressil riigiabi at fin dot ee, kus märkida abimeetme nimi, abi andva asutuse nimi, teatise koostaja nimi, e-posti aadress ja telefon.

 

Riigiabi teatiste vormid

NB! Seoses uute suuniste ja raamistike vastuvõtmisega on riigiabi teatiste vormid vananenud. Kuna uusi vorme pole veel kehtestatud, võib teatud juhtudel kasutada vanu vorme. Täpsema teabe saamiseks palume pöörduda riigiabi at fin dot ee.