Euroopa Sotsiaalfond (ESF)

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
25.02.2010 Projekti nr 1.0100.07-0506 "Täiskasvanute tööalane koolitus kutseõppeasutustes" kuludokumentide audit, Haridus- ja Teadusministeerium, aruanne nr ESF-54/2009 128.7 KB pdf
12.11.2008 Projekti nr. 1.0301-0124 "Tõrjutust tundvate inimeste sotsiaalse sidususe taastamine" kuludokumentide audit, Abiühing Üheksavägine, aruanne nr ESF-47/2008 87.3 KB pdf
12.11.2008 Projekti nr. 1.0301-0124 "Tõrjutust tundvate inimeste sotsiaalse sidususe taastamine" kuludokumentide audit, Tööturuamet, aruanne nr ESF-47/2008 84.6 KB pdf
03.07.2008 Projekti nr. 1.0101-0189 "Eesti-sisesed tööjõulähetused keelepraktika eesmärgil" kuludokumentide audit, Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove, Integratsiooni Sihtasutus, aruanne nr II-90/2008 107.1 KB pdf
03.07.2008 Projekti nr. 1.0101-0176 "Kutseõppeasutuste õppekavade arendus" kuludokumentide audit, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove, aruanne nr II-89/2008 269.7 KB pdf
15.05.2008 Projekti 1.0101-0220 “Biomeditsiinitehnika inseneride uuendatud ning tööjõuvajadusi arvestav kõrghariduse ja kutsekvalifikatsioonisüsteem Eestis” kuludokumentide audit, TTÜ, Elukestva õppe arendamise sihtasutus Innove, aruanne nr ESF-46/2008 80.5 KB pdf
02.04.2008 Projekti 1.0200.06-0745 "Tuukrikoolitus HSE Surface Supplied Top-UP" kuludokumentide audit, Nautic OÜ, aruanne nr ESF-46/2008 72.6 KB pdf
02.04.2008 Projekti 1.0200.06-1941 "Kohila vineeritehase operaatorite koolitamine" kuludokumentide audit, Baltic Panel Group OÜ, aruanne nr ESF-42/2008 126.9 KB pdf
02.04.2008 Projekti 1.0200.06-0164 "Juhtivate tarkvaraprojekti juhtide-süsteemiarhitektide ja infosüsteemide audiitorite arendamine AS-s Cybernetica" kuludokumentide audit, Cybernetica AS, aruanne nr ESF-43/2008 75.6 KB pdf
02.04.2008 Projekti 1.0200.06-0164 "Juhtivate tarkvaraprojekti juhtide-süsteemiarhitektide ja infosüsteemide audiitorite arendamine AS-s Cybernetica" kuludokumentide audit, EAS, aruanne nr ESF-43/2008 120.9 KB pdf
15.02.2008 Projekti nr 1.0403.06-0279 "Tartumaa omavalitsuste teenistujate juhtimisoskuste parendamine" kuludokumentide audit, MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit, aruanne nr II-84/2008 54.9 KB pdf
15.02.2008 Projekti 1.0404.06-0243 "Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna ja Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi töötajate stažeerimine Hollandis, Taanis ja Suurbritannias" kuludokumentide audit, Tartu Linnavalitsus, aruanne nr II-85/2008 (ESF-40/2008) 67.6 KB pdf
15.02.2008 Projekti 1.0200.06-1487 "Alustavate ettevõtjate ja MAK töötajate koolitus: Potentsiaalsetele ettevõtjatele alustamiseks vajaliku koolituse pakkumine ja MAK töötajate koolitus" kuludokumentide audit, EAS, aruanne nr II-56/2007 (ESF-26/2007) 187.4 KB pdf
18.12.2007 Projekti 1.0200.06-1548 "Estonian Cell koolitusprogramm uue tehase käikuminekuks" kuludokumentide audit, AS Estonian Cell, aruanne nr II-53/2007 (ESF-23/2007) 82.9 KB pdf
23.11.2007 Projekti 1.0301-0131 "Struktuurse tööpuuduse ennetamine ja leevendamine Järvamaal" kuludokumentide audit, Tööturuameti Järvamaa osakond, aruanne nr II-62/2007 296.1 KB pdf
23.11.2007 Projekti 1.0301-0127 "Keskealiste madala konkurentsivõimega töötute integratsioon tööturule Kohtla-Järve regioonis" kuludokumentide audit, Kohtla-Järve Linnavalitsus, aruanne nr II-68/2007 212.5 KB pdf
23.11.2007 Projekti 1.0200.06-1488 "Mentorlusprogramm" kuludokumentide audit, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, aruanne nr II-61/2007 186.5 KB pdf
23.11.2007 Projekti 1.0200.06-1555 "Veose veol töötavate autojuhtide täiendkoolitus I" ja 1.0200.06-1554 "Veose veol töötavate autojuhtide täiendkoolitus II" kuludokumentide audit, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon, aruanne nr II-60/2007 ja II-82/200 88.3 KB pdf
30.10.2007 Projekti 1.0301-0106 "Töötute ja koondamisohus töötajate tööturule integreerimine kombineeritud aktiivsete tööhõivemeetmete abil Ida-Virumaal (Narva regioonis)" kuludokumentide audit, Tööturuameti Ida-Virumaa osakond, aruanne nr II-54/2007 218.9 KB pdf
01.08.2007 Projekti 1.0200.06-0886 "Koolitusprogramm ISO 9001, ISO 14001 ja OHAS 18001 standarditel põhineva integreeritud juhtimissüsteemi väljaarendamiseks ja praktiliseks rakendamiseks Ferdmaster OÜ-s" kuludokumentide audit, Ferdmaster OÜ, aruanne nr II-67/2007 82.9 KB pdf
01.08.2007 Projekti 1.0200.06-1144 "Meeskonna koolitus" kuludokumentide audit, Stonia OÜ, aruanne nr II-66/2007 79.5 KB pdf
11.05.2007 Projekti 1.0101-0285 „Karjääriteenuste süsteemi arendamine Eesti Vabariigis” kuludokumentide audit, SA Innove, aruande nr ESF-22/2007 174.4 KB pdf
11.05.2007 Projektide 1.0401-0188, 1.0404-0176 ja 1.0402-0132 kuludokumentide auditid, Riigikantselei, aruanded nr ESF-39/2007, ESF-25/2007, ESF-34/2007 214.4 KB pdf
02.05.2007 Projekti 1.0101-0169 “Uusmeedia õppekava ja uurimisrühm" kuludokumentide audit, Tallinna Ülikool, aruanne nr ESF-21/2007 170.0 KB pdf
02.05.2007 Projekti 1.0404-0176 „Tartu Vangla juhtkonna stažeerimine Rootsi Kuningriigi avavanglates valmistamaks ette Tartu Avavangla loomist” kuludokumentide audit, Tartu Vangla, aruanne nr ESF-25/2007 65.0 KB pdf
02.05.2007 Eesti Riikliku Arengukava meetme 1.4 juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit ning projektide nr 1.0404-0116 ja 1.0404-0121 kuludokumentide audit, Riigikantselei, aruanne nr ESF-27/2007 ja ESF-33/2007 305.5 KB pdf
02.05.2007 Projekti 1.0403-0116 "Päästeteenistuse tipp-, keskastme- ja finantsjuhtide juhtimisvõimekuse tõstmine" kuludokumentide audit, Päästeamet, aruanne nr ESF-27/2007 1.9 MB pdf
02.05.2007 Projekti 1.0403-0121 "Koostöö ja tasakaalustatud arengu juhtimine" kuludokumentide audit, Eesti Linnade Liit, aruanne nr ESF-33/2007 188.4 KB pdf
02.05.2007 Projekti 1.0401-0188 „Keskne koolitus” kuludokumentide audit, Riigikantslei, aruanne nr ESF-39/2007 191.1 KB pdf
02.05.2007 Projekti 1.0402-0132 „Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskuse töötajate arendamine ja koolitamine ” kuludokumentide audit, Sisekaitseakadeemia, aruanne nr ESF-34/2007 77.2 KB pdf
13.04.2007 Projekti EU21029 „Turismiteadlikkuse ja koolitusprogramm” kuludokumentide audit, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, nr II-42/2006 96.5 KB pdf
04.04.2007 Projekti 1.0101-0199 „Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem” kuludokumentide audit, Tartu Ülikool, aruanne nr ESF-29/2007 47.2 KB pdf
21.02.2007 Projekti 1.0401-0131 „Keskne koolitus” kuludokumentide audit, Riigikantselei, nr II-45/2006 79.8 KB pdf
21.02.2007 Projektide 1.0403-0124 ja 1.0401-0131 kuludokumentide audit, Riigikantselei, nr II-44/2006 ja II-45/2006 173.2 KB pdf
21.02.2007 Projekti 1.0403-0124 „Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Maakondlike Omavalitsusliitude ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni haldussuutlikkuse tõstmine integreeritud juhtimiskoolituse kaudu” kuludokumentide audit, EML, nr II-44/2006 106.1 KB pdf
21.02.2007 Projekti EU19734 „Victor Stationery OÜ tootmispersonali väljaõpe” kuludokumentide audit, OÜ Victor Stationery, nr II-43/2006 81.3 KB pdf
21.02.2007 Projekti EU19734 „Victor Stationery OÜ tootmispersonali väljaõpe” kuludokumentide audit, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, nr II-43/2006 85.7 KB pdf
21.02.2007 Projekti 1.0301-0118 „ Töötute koolitamine kõnekeskuse operaatoriks läbi vastava väljaõppesüsteemi käivitamise” kuludokumentide audit, BCS Koolitus AS, nr II-38/2006 65.0 KB pdf
21.02.2007 Projekti 1.0101-0139 „”Uus võimalus” arendatud koolitusmudel põhikooli poolelijätnud õpilastele” kuludokumentide audit, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool, nr II-33/2006 142.0 KB pdf
21.02.2007 Projekti 1.0101-0135 „1.-3. astme treenerite kutsekvalifikatsioonisüsteemi ja sellele vastava koolitussüsteemi väljaarendamine”, kuludokumentide audit, Eesti Olümpiakomitee, nr II-32/2006 162.3 KB pdf
21.02.2007 Projektide 1.0101-0117 / 1.0101-0119 / 1.0101-0135 / 1.0101-0139 kuludokumentide audit, Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove, aruande nr II-31/2006, II-32/2006, II-33/2006, II-39/2006 771.6 KB pdf
21.02.2007 Projektide 1.0101-0117 ja 1.0101-0119 „Puhastusteeninduse kutsekvaliteedi tõstmine rahvusvahelisele tasemele” kuludokumentide audit, Paide Kutsekeskkool, nr II-31/2006 ja II-39/2006 607.6 KB pdf
21.02.2007 Projektide 1.0301-0116 / 1.0301-0117 / 1.0301-0121 / 1.0301-0125 / 1.0301-0141 kuludokumentide audit, Tööturuamet, aruande nr ESF-15/2006, ESF-11/2006, ESF-1/2006, ESF-12/2006, ESF-16/2006 804.0 KB pdf
27.09.2006 Euroopa Sotsiaalfondi projekti 1.0101-0169 “Uusmeedia õppekava ja uurimisrühm” kuludokumentide audit, Tallinna Ülikool, aruanne nr ESF-2/2005 173.5 KB pdf
27.09.2006 Euroopa Sotsiaalfondi projekti 1.0101-0169 “Uusmeedia õppekava ja uurimisrühm” kuludokumentide audit, SA Innove, aruanne nr ESF-2/2005 214.0 KB pdf
27.09.2006 Euroopa Sotsiaalfondi projekti EU19561 “50 edukat maaettevõtet” kuludokumentide audit, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, aruanne nr ESF-3/2005 147.7 KB pdf
27.09.2006 Euroopa Sotsiaalfondi projekti EU19561 “50 edukat maaettevõtet” kuludokumentide audit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, aruanne nr ESF-3/2005 87.8 KB pdf
21.08.2006 Euroopa Sotsiaalfondi projekti nr EU21028 “Innovatsiooniauditi programm” kuludokumentide audit nr II-34/2006 187.9 KB pdf
21.08.2006 Euroopa Sotsiaalfondi projektide nr EU21028 “Innovatsiooniauditi programm” ja nr EU21032 “Juhtimiskvaliteedi programm” kuludokumentide audit, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, aruande nr II-34/2006 - II-35/2006 106.9 KB pdf
21.08.2006 Euroopa Sotsiaalfondi projekti nr EU21032 “Juhtimiskvaliteedi programm” kuludokumentide audit, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, aruande nr II-35/2006 109.6 KB pdf
21.08.2006 Euroopa Sotsiaalfondi projekti EU19843 “Suhtlemistreenerite täiendõpe II moodul” kuludokumentide audit FIE Tiina Saar, aruande nr II-29/2006 62.8 KB pdf
21.08.2006 Euroopa Sotsiaalfondi projekti EU19843 “Suhtlemistreenerite täiendõpe II moodul” kuludokumentide audit, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, aruande nr II-29/2006 97.0 KB pdf
21.08.2006 Euroopa Sotsiaalfondi projekti EU19939 “Teeninduskvaliteedi tõstmine osaühingus Tervise paradiis” kuludokumentide audit, OÜ Tervise paradiis, aruanne nr II-28/2006 150.1 KB pdf
21.08.2006 Euroopa Sotsiaalfondi projekti EU19939 “Teeninduskvaliteedi tõstmine osaühingus Tervise paradiis” kuludokumentide audit, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, aruanne nr II-28/2006 269.1 KB pdf