Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF)

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
01.07.2010 Projekti nr 2.0400.08-0254 "Eesti Meremuuseumi sadama- ja vabaõhuekspositsiooni väljaehitamine Lennusadamas" kuludokumentide audit, Kultuuriministeerium, aruanne nr ERDF-36/2009 196.7 KB pdf
20.05.2010 Projekti nr 4.0101-0122 "Emajõe, Narva jõe ja Peipsi-Lämmijärve veeteede kaasajastamine ning eelduste loomine ohutu veeliikluse tagamiseks rekonstrueeritud veeteedel" kuludokumentide audit, Veeteede Amet, aruanne nr ERDF-35/2009 195.3 KB pdf
25.02.2010 Projekti nr 4.0600.06-0212 "Eesti Pärimusmuusika Keskus" kuludokumentide audit, Viljandi Linnavalitsus, aruanne nr ERDF-39/2009 192.9 KB pdf
25.02.2010 Projekti nr 4.0301-0159 "Tallinna Tööstushariduskeskuse rekonstrueerimis- ja ehitusprojekt" kuludokumentide audit, Tallinna Tööstushariduskeskus, aruanne nr ERF-38/2009 182.6 KB pdf
17.02.2010 Projekti nr 4.0101.08-0126 ““Maantee nr 18 Niitvälja-Kulna km 0-4,7 katte taastusremont” ja “Maantee nr 5 Pärnu-Rakvere km 84-88 Kirna-Reopalu lõigu remont ja kergliiklustee ehitus”” kuludokumentide audit, Maanteeamet, lõpparuanne nr ERDF-37/2009 142.9 KB pdf
25.11.2008 Projekti "Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise programm" kuludokumentide audit, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, EAS-i turismiarenduskeskus, lõpparuanne nr ERDF-23/2008 957.4 KB pdf
24.10.2008 Projekti 2.0100.06-1259 "Kiviraide tööstuse arendamine" kuludokumentide audit, OÜ Acro Kivi, aruanne nr ERDF-18/2008 81.2 KB pdf
24.10.2008 Projekti 2.0100.06-2248 „Raadi golfiväljaku teostatavus-tasuvusuuringu ja äriplaani koostamine” kuludokumentide audit, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, OÜ Raadi Golf, aruanne nr ERDF-19/2008 77.5 KB pdf
24.10.2008 Projektide 5.0201-0112 "Sotsiaalministeerium 2004 5.2 (teavitamine)", 5-0201-0114 "Sotsiaalministeerium 2004 5.2 (seminarid ja IT)", 5.0101.07-0192 "Sotsiaalministeerium 2007 5.1" kuludokumentide auditid, SoM, Tööturuamet, aruanne nr ERDF-20-22/2008 111.4 KB pdf
24.10.2008 Projektide 5.0201-0112 "Sotsiaalministeerium 2004 5.2 (teavitamine)", 5-0201-0114 "Sotsiaalministeerium 2004 5.2 (seminarid ja IT)", 5.0101.07-0192 "Sotsiaalministeerium 2007 5.1" kuludokumentide auditid, RM Välisfin. osakond, aruanne nr ERDF-20-22/2008 94.7 KB pdf
28.05.2008 Projekti 2.0100.06-1259 "Kiviraide tööstuse arendamine" kuludokumentide audit, OÜ Acro Kivi, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, aruanne nr ERDF-18/2008 157.4 KB pdf
23.11.2007 Projekti 4.0101-0124 "Kuressaare Lennujaama infrastruktuuri arendamine" kuludokumentide audit, AS Tallinna Lennujaam, aruanne nr I-17/2007 166.9 KB pdf
15.10.2007 Projekti 2.0100.06-0325 "OÜ Baltic Fence ekspordiplaani elluviimine" kuludokumentide audit, OÜ Baltic Fence, aruanne nr ERDF-16/2007 151.2 KB pdf
15.10.2007 Projekti 2.0100.06-0325 "OÜ Baltic Fence ekspordiplaani elluviimine" kuludokumentide audit, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, aruanne nr ERDF-16/2007 146.3 KB pdf
24.09.2007 Projekti 2.0300.06-0169 "Transbility tootearenduse projekt" kuludokumentide audit, OÜ Transbility, aruanne nr ERDF-15/2007 90.2 KB pdf
24.09.2007 Projekti 2.0300.06-0169 "Transbility tootearenduse projekt" kuludokumentide audit, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, aruanne nr ERDF-15/2007 102.3 KB pdf
05.09.2007 Projekti 2.0400.06-0162 "Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise programm" kuludokumentide audit, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, aruanne nr ERDF-14/2007 139.9 KB pdf
13.04.2007 Projekti 2.0200.06-0158 „AS Klaasimeister tootmishoone infrastruktuuride ehitus” kuludokumentide audit, AS Klaasimeister, aruanne nr ERDF-13/2007 140.5 KB pdf
13.04.2007 Projekti 2.0200.06-0158 „AS Klaasimeister tootmishoone infrastruktuuride ehitus” kuludokumentide audit, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, aruanne nr ERDF-13/2007 125.5 KB pdf
04.04.2007 Projekti 2.0100.06-2467 „Tootmis- ja tehnoloogiaalane nõustamine ning äriplaani koostamine” kuludokumentide audit, AS Tampe, aruanne nr ERDF-12/2007 118.5 KB pdf
22.03.2007 Projekti 2.0100.06-2467 „Tootmis- ja tehnoloogiaalane nõustamine ning äriplaani koostamine” kuludokumentide audit, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, aruanne nr ERDF-12/2007 115.8 KB pdf
20.03.2007 Projekti 4.0301-0133 „Pärnumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuuri väljaehitamise I etapp 2004-2006” kuludokumentide audit, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, aruanne nr ERDF-8/2006 128.1 KB pdf
20.03.2007 Projekti 4.0301-0133 „Pärnumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuuri väljaehitamise I etapp 2004-2006” kuludokumentide audit, SA INNOVE, aruanne nr ERDF-8/2006 135.9 KB pdf
21.02.2007 Euroopa Regionaalarengu Fondi projekti EU18108 „Puitgraanuli tehase infrastruktuuri väljaehitamine” kuludokumentide audit, AS Graanul Invest, nr ERDF-9/2006 119.0 KB pdf
21.02.2007 Euroopa Regionaalarengu Fondi projekti EU18108 „Puitgraanuli tehase infrastruktuuri väljaehitamine” kuludokumentide audit, Ettesõtluse Arendamise Sihtasutus, nr ERDF-9/2006 140.7 KB pdf
21.02.2007 Euroopa Regionaalarengu Fondi projekti EU19947 „ Tõrva Gümnaasiumi juurdeehitus” kuludokumentide audit, Tõrva linn, nr ERDF-10/2006 111.7 KB pdf
21.02.2007 Euroopa Regionaalarengu Fondi projekti EU19947 „ Tõrva Gümnaasiumi juurdeehitus” kuludokumentide audit, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, nr ERDF-10/2006 108.3 KB pdf
27.09.2006 Euroopa Regionaalarengu Fondist kaasfinantseeritava projekti nr EU19350 “Ühtse kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamine ja juurutamine OÜ Veeseadmed Groupi ettevõttes” kuludokumnetide audit, nr ERDF-4/2005 151.6 KB pdf
27.09.2006 Euroopa Regionaalarengu Fondi projekti nr TA001608 “Tootmistsehhi ümbritseva infrastruktuuri rajamine” kuludokumentide audit, AS UVZ&AVR, nr ERDF-3/2005 124.1 KB pdf
26.09.2006 Euroopa Regionaalarengu Fondi projekti nr EU18099 “Waide majutushoonete renoveerimine” kuludokumnetide audit, Waide OÜ, nr ERDF-2/2005 80.6 KB pdf
21.08.2006 Euroopa Regionaalarengu Fondist kaasfinantseeritava projekti nr EU20061“Termoprofiilide tootmisliini innovaatiliste täiustuste arendamine” kuludokumentide audit, Loodesystem OÜ, aruanne nr ERDF-6/2006 136.7 KB pdf
21.08.2006 Euroopa Regionaalarengu Fondist kaasfinantseeritava projekti nr EU20061“Termoprofiilide tootmisliini innovaatiliste täiustuste arendamine” kuludokumentide audit, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, aruanne nr ERDF-6/2006 133.6 KB pdf
21.08.2006 Euroopa Regionaalarengu Fondist kaasfinantseeritava projekti 4.0201- 0130 “Kernu Valla Haiba tiigi puhastamine” kuludokumentide audit, Kernu Vallavalitsus, aruande nr ERDF-1/2005 170.1 KB pdf
21.08.2006 Euroopa Regionaalarengu Fondist kaasfinantseeritava projekti 4.0201- 0130 “Kernu Valla Haiba tiigi puhastamine” kuludokumentide audit, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, aruande nr ERDF-1/2005 216.9 KB pdf
21.08.2006 Euroopa Regionaalarengu Fondist kaasfinantseeritava projekti nr EU18433 “Eeluuring granuleeritud väetiste tehnoloogia rakendusuuringu ettevalmistamiseks” kuludokumentide audit, Fertile Invest OÜ, aruanne nr ERDF-5/2006 156.4 KB pdf
21.08.2006 Euroopa Regionaalarengu Fond EU18099, TA001608, EU19350, EU18433 kuludokumentide auditid, EAS, aruanne nr ERDF-2/2005, ERDF-3/2005, ERDF-4/2005, ERDF-5/2006 201.9 KB pdf