Ökomaksureform

Ökoloogiline maksureform (ÖMR) tähendab maksusüsteemi ümberkorraldamist, et maksustada enam keskkonnakahjulikke tegevusi, mis kaasnevad loodusvarade tarbimisega. Samaaegselt vähendatakse eelkõige tööjõu maksustamist.

ÖMRi vahetu eesmärk on muuta maksusüsteemi, et väärtustada ja kasutada säästvalt loodusvarasid ja keskkonda, vähendada energeetika keskkonnakahjulikkust, arendada taastuvenergeetikat, tõsta energia- ja ressursikasutuse efektiivsust ning keskkonnateadlikkust. ÖMRi laiem siht on parandada riigi konkurentsivõimet ja majanduslikku efektiivust ning vähendada töötust, tõsta elukeskkonna kvaliteeti ja kaitsta inimeste tervist, anda tõuge innovatiivsusele ja tehnoloogia siirdele ning seeläbi majanduse arengule, töökohtade loomisele ja regionaalsete erisuste vähendamisele.

Keskkonnamaksud on kõik energia ja transpordiga seotud maksud. Kõige otsesemalt keskkonnaga seotud maksud võib jagada kolme rühma (Eurostat 2004):

  • energiamaksud (kütuseaktsiis, elektriaktsiis, energia tootmisega seotud süsinikupõhised maksud)
  • transpordimaksud (mootorsõidukitele, raskeveokitele, teekasutusele)
  • saastamise ja loodusvara kasutamise maksud (õhu-, vee-, pinnasesaaste, maavarade ja muude ressursside kasutamine, jäätmekäitlus, pakendid)

Keskkonnamaksud Eestis on kütuseaktsiis, raskeveokimaks ja pakendiaktsiis.

 

Energiatoodete maksustamise uuringÖMR seiresüsteemi lähtealuste uuring


 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
08.03.2007 ÖMR seiresüsteemi lõpparuanne 16.02.2007 890.0 KB doc
08.03.2007 Lisa 1 NAMEA Environmental Taxes 145.0 KB xls
08.03.2007 Lisa 2 EL Säästva arengu näitajad 217.2 KB pdf
08.03.2007 Lisa 3 OECD keskkonna näitajate struktuur 27.0 KB doc
08.03.2007 Lisa 4 UN CEEA Arendussuunad SEEA2003 42.5 KB doc
08.03.2007 Lisa 5 Näited riikide keskkonnatasudest ja riigiabist 281.0 KB doc
08.03.2007 Lisa 6 Rootsi majandushoobade seos keskkonnapoliitika eesmärkidega 239.5 KB doc
08.03.2007 Lisa 7 SE21mõõdikute tabel 2006 149.2 KB pdf
08.03.2007 Lisa 8 Euroopa Liidu ja Eesti jätkusuutliku arengu näitajad 96.0 KB doc
08.03.2007 Lisa 9 Eesti keskkonnastrateegia eesmärgid ja majandushoovad 55.5 KB doc
08.03.2007 Lisa 10 ÖMR seiresüsteemi probleemipuu LFA meetodi alusel 110.0 KB doc
08.03.2007 Lisa 10 Joonised 06.02.2007 37.5 KB xls