Rahapesu tõkestamise alane valitsuskomisjon

Valitsuskomisjon rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist puudutavate küsimuste lahendamise koordineerimiseks moodustati 2006. aasta 11. mail valitsuse korraldusega nr 285. Komisjoni liikmeteks on avaliku sektori asutuste ning teiste rahapesuvastase võitlusega seotud institutsioonide esindajad. Komisjon moodustati siseriikliku koordinatsioonisüsteemi sisseseadmise eesmärgil, kuna efektiivse lahenduse leidmine antud valdkonna probleemidele eeldab pidevat koostööd teemaga seotud asutuste ja isikute vahel. Komisjoni kuuluvad mitmete ministeeriumide, maksu- ja tolliameti, prokuratuuri, politseiasutuste, Eesti Panga ja finantsinspektsiooni esindajad. Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord nelja kuu jooksul.

........................................................................................................

Valitsuskomisjoni liikmed
Nimi Märkus Asutus
Sven Sester esimees rahandusminister
Veiko Tali aseesimees rahandusministeeriumi kantsler
Kadri Siibak   rahandusministeeriumi finantsturgude osakonna koosseisuväline peaspetsialist
Pille Hamer   Politsei- ja Piirivalveameti keskkriminaalpolitsei kriminaaltulu tuvastamise büroo juht
Aivar Paul   Rahapesu andmebüroo juht
Andres Ratassepp   Kaitsepolitseiameti büroo juhataja
Piret Paukštys   riigiprokurör
Kristel Siitam-Nyiri   justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler
Kristi Kraavi-Käerdi   välisministeeriumi Euroopa Liidu õiguse büroo direktor
Andre Nõmm   Finantsinspektsiooni juhatuse liige
Marek Helm esindaja on Vello Valm Maksu- ja Tolliameti peadirektor
Andres Ruubas   majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakonna registri talituse juhataja
Uku Särekanno   siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja
Marek Feldman   Eesti Panga administratiivosakonna õigusteenistuse jurist

 

Valitsuskomisjoni koosoleku protokollid

 

 

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
18.03.2014 Koosoleku protokoll nr 29 - 09.12.2013 197.4 KB pdf
18.03.2014 Koosoleku protokoll nr 28 - 07.10.2013 199.2 KB pdf
28.11.2013 Koosoleku protokoll nr 27 - 19.03.2013 210.3 KB pdf
23.09.2013 Koosoleku protokoll nr 26 - 14.01.2013 135.8 KB pdf
27.03.2013 Koosoleku protokoll nr 25 - 17.10.2012 27.0 KB docx
27.03.2013 Koosoleku protokoll nr 24 19.04.2012 27.0 KB docx
27.03.2013 Koosoleku protokoll nr 23 - 10.02.2012 25.5 KB docx
27.03.2013 Koosoleku protokoll nr 22 - 21.11.2011 45.0 KB doc
27.03.2013 Koosoleku protokoll nr 21 - 31.05.2011 43.0 KB doc
27.03.2013 Koosoleku protokoll nr 20 - 21.02.2011 43.0 KB doc
27.03.2013 Koosoleku protokoll nr 19 - 15.11.2010 19.0 KB docx
27.03.2013 Koosoleku protokoll nr 18 - 31.05.2010 28.9 KB docx
18.08.2010 Koosoleku protokoll nr 17 - 24.03.2010 45.0 KB doc
18.08.2010 Koosoleku protokoll nr 16 - 25.01.2010 45.0 KB doc
01.03.2010 Koosoleku protokoll nr 15 - 09.11.2009 29.5 KB doc
06.12.2009 Koosoleku protokoll nr 14 - 25.05.2009 26.0 KB doc
06.12.2009 Koosoleku protokoll nr 13 - 21.01.2009 29.0 KB doc
06.12.2009 Koosoleku protokoll nr 12 - 25.11.2008 29.0 KB doc
06.12.2009 Koosoleku protokoll nr 11 - 17.09.2008 31.5 KB doc
06.12.2009 Koosoleku protokoll nr 10 - 04.06.2008 35.0 KB doc
06.12.2009 Koosoleku protokoll nr 9 - 05.03.2008 31.0 KB doc
06.12.2009 Koosoleku protokoll nr 8 - 10.12.2007 33.0 KB doc
06.12.2009 Koosoleku protokoll nr 7 - 15.10.2007 31.0 KB doc
26.10.2006 Koosoleku protokoll nr 3 - 10.10.2006 27.5 KB doc
26.10.2006 Koosoleku protokoll nr 2 - 22.08.2006 35.5 KB doc
26.10.2006 Koosoleku protokoll nr 1 - 16.06.2006 27.0 KB doc