Kassalise teenindamise eeskiri

Kassalist teenindamist korraldab Rahandusministeeriumi riigikassa osakond. Välistoetuse ja välistoetuse kaasrahastamise vahendite kasutamist enne nende riigiasutustele laekumist (eurotoetuste sildfinantseerimine) korraldab Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu maksete osakond.

Kassaline teenindamine toimub e-riigikassas asutustele kuuluvate e-kontode kaudu e-riigikassa sisese arveldamisena ja krediidiasutustes Rahandusministeeriumi kontsernikontode koosseisu kuuluvate arvelduskontode vahendusel vastavalt kassalise teenindamise eeskirjale ja kooskõlas krediidiasutustega sõlmitud lepingu tingimustele.

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
26.09.2014 Lisa nr 1 – Volikiri 64.5 KB rtf
26.09.2014 Lisa nr 2 – Pangakaardi taotlus 69.5 KB rtf
26.09.2014 Lisa nr 3 – Taotlus sõnumipõhise andmevahetuse kasutamiseks 50.0 KB doc