Kütuse- ja elektriaktsiis

Energiatoodete maksustamine

Energiatoodete maksustamist ELis reguleerib energiamaksustamise direktiiv 2003/96/EÜ, mis laiendas ELis kehtivat aktsiisi alammäärade süsteemi mineraalõlidelt ka teistele energiatoodetele nagu näiteks kivi- ja pruunsöele, maagaasile ning elektrienergiale.

Kütus aktsiisiseaduse mõistes on pliivaba-, plii- ja lennukibensiin, petrooleum, diislikütus (sh eriotstarbeline diislikütus), kerge kütteõli, raske kütteõli, põlevkivikütteõli, vedelgaas, kivisüsi, pruunsüsi ja koks ning kütusesarnane toode. Kütusena käsitatakse aktsiisiseaduse mõistes ka mootorikütusest, kütteõlist ja kütusesarnasest tootest erinevat vedelat põlevainet ja biokütust, mida kasutatakse, pakutakse müügiks või müüakse mootorikütuse või kütteainena. Samuti sätestatakse aktsiisiseaduses elektrienergia KN kood.

 Energiatoode Eesti 2013   EL aktsiisi alammäärad eurodes
Pliivaba bensiin (1000 L) 422,77  359 
Diislikütus (1000L) 392,92  330 
Petrooleum (1000 L) 330,1  330 
Kerge kütteõli (1000 L) 110,95  21 
Eriotstarbeline diislikütus (1000 L) 110,95  21 
Vedelgaas mootorikütusena 1000 kg 125,26  -
Maagaas kütteainena (1000 m3) 23,45  ca 10 (mitteäriline otstarve); ca 5 (äriline otstarve)
Raske kütteõli (1000 kg) 15,01  15 
Kivi- ja pruunsüsi, koks, põlevkivi (GJ) 0,30  0,30 (mitteäriline otstarve); 0,15 (äriline otstarve)
Elektrienergia 4,47  1 (mitteäriline otstarve); 0,5 (äriline otstarve)

Vedelkütuse erimärgistamine

Vedelkütuse erimärgistamist ELis reguleerib direktiiv 95/60/EÜ. Ühisturu mõistliku toimimise huvides ning maksupettuste vähendamiseks tuleb erimärgistada tavalisest diislikütusest madalamalt maksustatud eriotstarbeline diislikütus ja kerge kütteõli. Direktiivi 2001/574/EÜ kohaselt tuleb märgistamiseks kasutada ühtset märgistusainet (Solvent Yellow 124).

Eestis reguleerib vedelkütuse erimärgistamist vedelkütuse erimärgistamise seadus (VKEMS). Seaduse alusel kehtestatud määruse järgi tuleb lisaks märgistusainele (Solvent Yellow 124) kasutada kerge kütteõli märgistamiseks punast ja eriotstarbelise diislikütuse märgistamiseks sinist värvainet. VKEMSi kohaselt erimärgistatakse Eestis toodetav ja teisest liikmesriigist Eestisse sisseveetav diislikütus ja kerge kütteõli aktsiisilaos hiljemalt kütuse väljastamisel. Kolmandast riigist pärit diislikütust ja kerget kütteõli võib lisaks aktsiisilaole erimärgistada ka tollilaos või tolliterminalis.

Erimärgistatud kütuste kasutusalad
  Raudteeveod Laevatamine Eesti vetes Soojuse ja elektri tootmine Põllumaj.masinad
Kerge kütteõli  X  X  X  
Eriotstarbeline diislikütus  X  X  X