Kütuse- ja elektriaktsiis

Energiatoodete maksustamine

Energiatoodete maksustamist ELis reguleerib energiamaksustamise direktiiv 2003/96/EÜ, mis laiendas ELis kehtivat aktsiisi alammäärade süsteemi mineraalõlidelt ka teistele energiatoodetele nagu näiteks kivi- ja pruunsöele, maagaasile ning elektrienergiale.

Kütus aktsiisiseaduse mõistes on pliivaba-, plii- ja lennukibensiin, petrooleum, diislikütus (sh eriotstarbeline diislikütus), kerge kütteõli, raske kütteõli, põlevkivikütteõli, vedelgaas, kivisüsi, pruunsüsi ja koks ning kütusesarnane toode. Kütusena käsitatakse aktsiisiseaduse mõistes ka mootorikütusest, kütteõlist ja kütusesarnasest tootest erinevat vedelat põlevainet ja biokütust, mida kasutatakse, pakutakse müügiks või müüakse mootorikütuse või kütteainena. Samuti sätestatakse aktsiisiseaduses elektrienergia KN kood.

 Energiatoode Eesti aktsiisimäär eurodes  EL aktsiisi alammäärad eurodes
alates 2016 alates 2017 alates 2018
Pliivaba bensiin (1000 L) 465  512  563  359 
Diislikütus (1000 L) 448  493  542  330 
Petrooleum (1000 L) 330,1  330 
Kerge kütteõli (1000 L) 448  493  542  21 
Eriotstarbeline diislikütus (1000 L) 121  133  146  21 
Vedelgaas (LPG) mootorikütusena 1000 kg 125,26  -
Maagaas kütteainena (1000 m³) 33,77  40,52  ca 10 (mitteäriline otstarve); ca 5 (äriline otstarve)
Raske kütteõli (1000 kg) 58  15 
Kivi- ja pruunsüsi, koks, põlevkivi (GJ) 0,93  0,30 (mitteäriline otstarve); 0,15 (äriline otstarve)
Elektrienergia 4,47  1 (mitteäriline otstarve); 0,5 (äriline otstarve)

Vedelkütuse erimärgistamine

 

Vastavalt vedelkütuse erimärgistamine seadusele on alates 2015. a 1. jaanuarist eriotstarbelist diislikütust lubatud kasutada:

  • Põllumajanduses kasutatavas masinas, traktoris ja liikurmasinas ning kuivatis põllumajandustoodete kuivatamiseks;
  • Kutselisel kalapüügil.
  • Kütmiseks ning soojuse ja elektrienergia tootmiseks on lubatud eriotstarbelist diislikütust kasutada kuni 1. maini 2015. Seejuures lubatakse teatud isikutel ka enne 1. maid 2015 soetatud jääkide lõpuni tarbimist (vt rakendussäte).