Tubakaaktsiis

Vaata ka "Tubakatoodete aktsiisimäärad alates 1995. aastast "

Tubakaaktsiisiga maksustatakse sigaretid, suitsetamistubakas, sigarid ja sigarillod.

Vastavalt Euroopa Nõukogu direktiividele 2011/64/EL peab sigarettide aktsiisi alammäär vastama järgmistele tingimustele:
1. aktsiisimäär on 90 eurot 1000 sigareti kohta sõltumata jaehinnast;
2. aktsiis peab moodustama vähemalt 60% sigarettide kaalutud keskmisest jaehinnast;
3. aktsiisimäär peab koosnema fikseeritud määrast ja proportsionaalsest määrast, kusjuures fikseeritud määr ei tohi olla alla 7,5% ega üle 76,5% kogu maksukoormuse (käibemaks ja aktsiis) summast kokku.

Sigarettide kaalutud keskmine jaehind ehk sigarettide levinuim hind arvutatakse möödunud kalendriaasta andmete alusel. 2014. aasta andmetel on sigarettide kaalutud keskmine jaehind 3 eurot / 20 tk. Sigarettide kaalutud keskmisest jaehinnast moodustab 2014. aastal kehtinud aktsiis ligikaudu 1,95 eurot, see on ligikaudu 97,5 eurot 1000 sigareti kohta. Aktsiisisumma osatähtsus sigarettide kaalutud keskmises jaehinnas on 65%.

Reisija võib Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse toimetada aktsiisivabalt:
• 800 sigaretti;
• 400 sigarillot, mis ei kaalu rohkem kui kolm grammi tükk;
• 200 sigarit;
• ühe kilogrammi suitsetamistubakat.

Väljapoolt Euroopa Liidu territooriumi võib reisija Eestisse toimetada aktsiisivabalt:
• 40 sigaretti;
• 100 sigarillot;
• 50 sigarit või
• 50 grammi suitsetamistubakat.
Aktsiisivabastust kohaldatakse kalendrikuu jooksul esmakordsel ja teistkordsel liiduvälisest riigist Eestisse saabumisel. Maksuhaldur võib kohaldada aktsiisivabastust kolmandal korral Eestisse saabumisel, kui on alust arvata, et tubakatoodete toomine on juhuslikku laadi.

Riigieelarvesse laekunud tubakaaktsiisist kantakse 3,5 protsenti üle Eesti Kultuurkapitalile, sealhulgas 0,5 protsenti Eesti Kultuurkapitali koosseisu kuuluvale kehakultuuri ja spordi sihtkapitalile.

Tubakatoodete aktsiisimäärad Eestis ja EL aktsiisi alammäärad (eurot)
Toode Määr 1.01.2016 Määr 1.06.2016 EL alammäärad 2014
Sigaretid  Fikseeritud määr (1000 sigareti kohta) 46,50 58 90 eurot 1000 sigareti kohta, kuid mitte vähem kui 60% sigarettide kaalutud keskmisest hinnast
Proportsionaalne määr (jaehinnast) 34% 30%
Minimaalselt makstav aktsiisisumma (1000 sigareti kohta) 90,00 97,20 Ei ole piiranguid 
Sigarid ja sigarillod (1000 sigari või sigarillo kohta) 211,00 211,00 12 eurot või 5% jaehinnast
Sigarettideks keeratav suitsetamistubakas (kg kohta)  61,00 65,88

54 eurot või 46% jaehinnast

Muu suitsetamistubakas (kg kohta) 61,00 65,88 22 eurot või 20% jaehinnast